De zieke werknemer en mediation – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 12 november 2013 heeft de cursus ‘De zieke werknemer en mediation’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

De problematiek rondom de zieke werknemer kent vele facetten gedurende de periode van sollicitatie tot ontslag wegens/ tijdens ziekte. In deze cursus kwamen de belangrijkste aspecten en actualiteiten aan de orde, waarbij gedacht kan worden aan re-integratie (tweede spoor), wijziging arbeidsvoorwaarden tijdens ziekte, het deskundigenoordeel, de rechtspositie in het derde ziektejaar (WIA) en het ontslag van een zieke werknemer (wanneer wel/ niet, rechtspraak en de gewijzigde Beleidsregels Ontslagtaak UWV). Bijzondere aandacht werd geschonken aan de rol van een mediator.

Indien u nog vragen heeft over de cursus Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.