De disfunctionerende werknemer – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 11 juni 2013 heeft de cursus “De disfunctionerende werknemer” plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

Voor een organisatie is het belangrijk dat de werknemer optimaal functioneert. In deze cursus werd aandacht besteed hoe er binnen de arbeidsrechtelijke kaders omgegaan kan worden met disfunctionerende werknemers. Welke begeleiding moet een werknemer krijgen, hoe wordt er zo effectief mogelijk een dossier opgebouwd en hoe om te gaan met een eventuele ziekmelding? Daarnaast kwamen de (on)mogelijkheden welke actie te ondernemen wanneer er niet voldoende verbetering optreedt aan bod, alsmede de rol van een mediator. Naast de wettelijke kaders en de rechtspraak werd er juist ook ingegaan op de praktische toepasbaarheid.

Indien u nog vragen heeft over de cursus De disfunctionerende werknemer, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.