Actualiteiten ontslagrecht door een kantonrechter – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 14 maart 2013 heeft de cursus “Actualiteiten ontslagrecht door een kantonrechter” plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

Gerrard Boot, kantonrechter te Amsterdam en Hoogleraar Arbeidsrecht Universiteit Leiden, is tijdens de cursus niet alleen ingegaan op actualiteiten in de wet- en regelgeving en het Regeerakoord, maar ook op recente rechtspraak. Tevens zijn ontwikkelingen met betrekking tot kennelijk onredelijk ontslag, ontslag op staande voet en ontslag van freelancers aan de orde gekomen. Uiteraard heeft hij een en ander toegelicht vanuit het perspectief van een kantonrechter.

Indien u nog vragen heeft over de cursus Actualiteiten ontslagrecht door een kantonrechter, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.