Actualiteiten medezeggenschapsrecht – Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 17 oktober 2013 heeft de cursus ‘Actualiteiten medezeggenschapsrecht’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333.

In deze cursus werd ingegaan op ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht. Er werd ingegaan op recente rechtspraak en actualiteiten in de wet- en regelgeving, waarbij de nadruk lag op artikel 25 en 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. Er werden praktische tips gegeven om invulling te geven aan advies- en instemmingstrajecten.

Indien u nog vragen heeft over de cursus Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden, neem dan gerust contact op met Marjolein Westerbeek.

Download hier het gehele Arbeids- en Medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 (pdf).

Mocht u in aanvulling op het cursusprogramma behoefte hebben aan een cursus op maat, bijvoorbeeld een cursus in het Engels of over een onderwerp dat specifiek speelt binnen uw organisatie, dan denken wij hierover graag met u mee. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bianca Evers.