Congres: Wet Werk & Zekerheid, Ingrijpende Wijzigingen in het Arbeidsrecht [Extern]

Dit evenement is georganiseerd door Lexlumen

Het arbeidsrecht is definitief veranderd! De Wet werk en zekerheid is op 24 juni jl. gepubliceerd in het Staatsblad. Specialisten vanuit de advocatuur, de rechterlijke macht, het ministerie van SZW en het UWV bespraken deze ingrijpende wijzigingen en de consequenties voor arbeidsrechtpraktijken. De dagvoorzitter was professor mr. Gerrard Boot.

Door de Wet Werk & Zekerheid veranderde het arbeidsrecht:

  • De rechtsbescherming van flexibele arbeidsrelaties is toegenomen
  • De vrije keuze in ontslagroutes is verdwenen
  • De transitievergoeding heeft de bekende kantonrechtersformule vervangen
  • De WW is gewijzigd op belangrijke punten

Wat betekent dat op dit moment voor de advisering van uw cliënten? Vier topsprekers, waaronder Eva Knipschild van Kennedy Van der Laan, hebben onder leiding van dagvoorzitter professor mr. Gerrard Boot een overzicht van alle veranderingen gegeven.