Arbeidsrechtelijke gevolgen van de AVG

Schrijf u in

Tijdens deze Update besteden we aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Vanaf 25 mei 2018 is deze van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht en HR. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens komt te vervallen, werkgevers zullen bij het verwerken van persoonsgegevens van hun werknemers moeten voldoen aan nieuwe regels en werknemers krijgen meer rechten. Op niet naleving van de verordening staan strenge sancties

Tijdens deze bijeenkomst op 30 oktober zullen we tevens stilstaan bij de eerste ervaringen met de GDPR in de praktijk.

Sprekers
Ester Damen
Hester de Vries

Datum en locatie
De cursus Arbeidsrechtelijke gevolgen van de AVG vindt plaats op ons kantoor in Amsterdam, Haarlemmerweg 333 op dinsdag 30 oktober van 15.30 – 17.30 uur met aansluitend een borrel. De inloop is vanaf 15:00 uur.

Contact en aanmelden
Aanmelden kan online via de bovenstaande button. Heeft u praktische vragen of meer informatie nodig, neem dan contact op met Patricia Linscheer.