Evenementen

06 april 2017

KVdL Update: Actualiteiten Ontslagrecht

In deze cursus besteden we aandacht aan de recente rechtspraak over ontslagrecht. Hoe worden de verschillende ontslaggronden in de wet beoordeeld? Meer

16 maart 2017

KVdL Update: Wet DBA & Flexibele Arbeid

Op donderdag 16 maart vindt de KVdL Update: de Wet DBA en Flexibele Arbeid plaats waarin de civiele aspecten van flexibele arbeid besproken worden. Meer

12 januari 2017

KVdL Seminar: Mediarecht

Op 12 januari jl. vond in Het Ketelhuis het jaarlijkse KVdL Seminar Update Mediarecht plaats. Meer

13 december 2016

KVdL Update: Medezeggenschap

Een update van het medezeggenschapsrecht. Wat is er in 2016 gebeurd op het gebied van het advies- en instemmingsrecht? Tijdens deze sessie praten wij werkgevers c.q. bestuurders bij over de laatste ontwikkelingen. Meer

06 december 2016

KVdL Update: Actualiteiten voor ondernemingsraden

Tijdens deze bijeenkomst praten wij OR-leden bij over o.a. de actualiteiten in het arbeidsrecht en de doorgevoerde en te verwachten wijzigingen in de WOR. Meer

22 november 2016

KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 november jl. vond de KVdL Update: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats. Meer

08 november 2016

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands – big changes: one year later

We are pleased to introduce you to our KVdL Interactive session: Employment Law basics in the Netherlands on 8 November 2016. Meer

13 oktober 2016

KVdL Update: Ziekte en re-integratie

Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. stilgestaan bij de verplichtingen van de werkgever op het gebied van ziekte en re-integratie van de werknemer. Meer