Evenementen

24 april 2018

Medezeggenschap Werkgevers

Op 24 april vindt de KVdL Update: Medezeggenschap voor werkgevers plaats. Wij bespreken de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschapsrecht. Wat is er in 2017 gebeurd op het gebied van het advies- en instemmingsrecht? Meer

24 april 2018

Medezeggenschap OR-leden

Op dinsdag 24 april a.s. vindt de KVdL Update: Actualiteiten voor ondernemingsraden plaats. Tijdens deze informele bijeenkomst praten we je bij over actualiteiten in het medezeggenschapsrecht op basis van recente rechtspraak. Daarnaast zullen we ook in gaan op de rol van de OR bij de invoering van de Europese privacy Verordening per 25 mei 2018. Meer

24 mei 2018

Seminar Arbeidsrecht: duurzame inzetbaarheid

Ook dit jaar staat het jaarlijkse seminar arbeidsrecht weer op het programma. De inhoud van de bijeenkomst volgt nog. Dus hou de website goed in de gaten! Meer

20 september 2018

Ziekte & re-integratie

Op 20 september vindt de bijeenkomst Ziekte & re-integratie plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid stil gestaan bij de verplichtingen van de werkgever op het gebied van ziekte & re-integratie. We besteden aandacht aan de eerste drie ziektejaren waarbij de belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar aan bod komt. Ook zullen we ingaan op mediation in de arbeidsverhouding. Meer

11 oktober 2018

Wet Normering Topinkomens

Sinds de invoering van de Wet Normering Topinkomens op 1 januari 2013 zijn jaarlijks vele aanpassingen doorgevoerd. De WNT blijft op de politieke agenda staan en blijft zich ontwikkelen. Daarnaast is steeds meer rechtspraak over de uitleg en interpretatie van de WNT. In onze cursus geven wij u een volledig overzicht van de relevante ontwikkelingen en de recente rechtspraak zodat u weer volledig up to date bent. Meer

30 oktober 2018

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de AVG

Tijdens deze Update besteden we aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Vanaf 25 mei 2018 is deze van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. De verordening heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht en HR. Meer

06 november 2018

KVdL Interactive – Webinar Employement Law

The annual KVdL Interactive about employment law for our international clients will be held on 6 November 2018. The session is free of charge and please feel free to invite someone who might be interested as well. Meer

06 december 2018

Actualiteiten Arbeidsrecht

We sluiten het jaar af met het seminar actualiteiten arbeidsrecht, welke gehouden wordt op 6 december. Tijdens deze bijeenkomst blikken we met je terug op 2018 en worden de arbeidsrechtelijke highlights van het jaar besproken. Meer

Niks gevonden.
27 maart 2018

Ontslagrecht

In deze cursus besteedden we aandacht aan de recente rechtspraak over ontslagrecht. Hoe worden de verschillende ontslaggronden in de wet beoordeeld? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting van werkgever? Wat zijn de valkuilen bij ontslag op staande voet? Wanneer heeft een werknemer recht op een billijke vergoeding en hoe hoog kan een dergelijke vergoeding zijn? Meer

22 maart 2018

KVdL Seminar Mediarecht

Op 22 maart vond het jaarlijkse KVdL Seminar Mediarecht plaats. Ons mediateam behandelde in één middag de belangrijkste actualiteiten uit het mediarecht. Meer

08 februari 2018

Masterclass HR Trends 2018

Op 8 februari 2018 blikken we terug op de belangrijkste HR ontwikkelingen in 2017 en nemen we je mee in de HR-trends voor 2018. Meer

01 februari 2018

Kennisdag Toezicht & Handhaving

Op donderdag 1 februari 2018 organiseert Kennedy Van der Laan de Kennisdag toezicht en handhaving. Wij beginnen met een plenair gedeelte. Daarin besteden wij aandacht aan de bevoegdheden van de bestuursrechtelijke toezichthouders en de ontwikkelingen in het boeterecht. Meer

14 december 2017

HR / Privacy seminar Eindhoven

Is jouw organisatie klaar voor de nieuwe privacy verordening: de General Data Protection Regulation (GDPR)? Meer

07 december 2017

Actualiteiten Arbeidsrecht

Op 10 oktober is het regeerakkoord 2017-2021 gepresenteerd. In het akkoord zijn belangrijke wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de arbeidsmarkt. Meer

06 december 2017

Blockchain meets Venture Capital

In 2017 hebben internet startups voor meer dan 3 miljard aan groeikapitaal opgehaald middels Initial Coin Offerings (ICO’s), een funding mechanisme gebaseerd op de blockchain technologie. Dat is volgens Goldman Sachs meer dan startups hebben opgehaald met traditionele angel- en seedinvesteringen. Meer

14 november 2017

Legal in the Fast Lane

Het Fast 50 team van Kennedy Van der Laan, Deloitte en een ervaringsdeskundige laten je tijdens deze praktische sessie kennismaken met de (juridische) aspecten die impact hebben op alle fasen van jouw snelgroeiende onderneming. Meer