Chris van Dijk

Chris van Dijk

Advocaat, Mediator, Partner

  • Chris van Dijk http://kvdl.nl/onze-mensen/chris-van-dijk/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 661 chris.van.dijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/chris-van-dijk/9/b06/b57
  • Frits van der Woude http://kvdl.nl/onze-mensen/frits-van-der-woude/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 879 frits.van.der.woude@kvdl.nl nl.linkedin.com/pub/frits-van-der-woude/1a/542/195
  • Erik van Orsouw http://kvdl.nl/onze-mensen/erik-van-orsouw/ Advocaat, Partner +31 20 5506 878 erik.van.orsouw@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/erik-van-orsouw/2a/883/7b7
  • Peter van den Broek http://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259

Verzekeringen

“We staan verzekeraars bij op alle facetten van hun bedrijfsvoering. ”

Het team Verzekeringen van Kennedy Van der Laan bestaat uit advocaten van verschillende disciplines die verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schadebedrijven en alle andere bedrijven actief in de verzekeringsbranche op alle facetten van hun bedrijfsvoering bijstaan. Deze multidisciplinaire samenstelling biedt een specifieke expertise op het gebied van:

Nauwe samenwerking team Verzekeringen en team Financieel Toezicht

Een aantal advocaten van het team Verzekeringen maken ook deel uit van het team Financieel toezicht. Mede gezien hun ruime ervaring op het gebied van de redactie van verzekeringspolissen en met de advisering in (internationale) aansprekende polisgeschillen, kunnen zij u bij uitstek bijstaan bij de inrichting van verzekeringsproducten en portefeuilles, samenwerkingsverbanden in de markt en toezichtregelgeving in de verzekeringsbranche.

Nieuwsbrief Verzekeringen en Aansprakelijkheid

Chambers Europe 2014 – Insurance

What the team is known for Particularly visible in product recalls and large-scale technical damage claims, and increasingly active in the D&O and professional liability arena.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The content of the work is excellent, and the team is very client-friendly and approachable. They are to-the-point, direct, modern lawyers. This is a firm-wide thing. It makes them very easy to work with.”

Notable practitioners Frits Van der Woude has an established reputation in the area of D&O and professional liability. Clients are “absolutely happy” with his service and knowledge of traditional commercial liability.

Erik van Orsouw focuses on coverage disputes and technical damages. He is valued for his solution-seeking approach as well as his project management skills, with one client commenting: “He understands our needs very well and assigns the right people to our cases.”

Chris Van Dijk heads the firm’s insurance department. He specialises in professional liability and large material damages cases.

Significant clients Zurich, Hiscox, Delta Lloyd, Chartis, Aon.

Legal 500 EMEA 2014 – Insurance

Kennedy Van der Laan’s team is ‘very practical, with commercial feeling’ and has been increasingly handling D&O and professional indemnity matters. Chris Van Dijk is a personal injury specialist, while Frits Van der Woude focuses on D&O and professional liability cases. Erik van Orsouw and Peter van den Broek advise on technical damages cases.

Stuiting van verjaring per e-mail

Deze bijdrage gaat over een ‘oude gewoonte’ die voor herziening vatbaar is. Namelijk die om een stuiting altijd schriftelijk te doen, zelfs...

23 december 2014 

Causaal verband in whiplashzaken: een beschouwing vanuit juridisch en medisch perspectief

Het ontbreken van een medische objectivering van klachten betekent niet automatisch dat er geen sprake is van causaal verband in juridische zin...

22 december 2014 

Toerekening gevolgen privéongeval aan eerder bedrijfsongeval

HR 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2895 X is in de uitoefening van zijn werkzaamheden aangereden door een heftruck, waardoor hij vier tenen heeft...

03 november 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

Het risico op bewijsuitsluiting vormt voor verzekeraars wellicht de ultieme sanctie op schending van regels ter bescherming van privacy en...

30 september 2014 

Leaseauto gestolen, wie betaalt de schade?

Degene die schade toebrengt aan een ander, moet betalen. Toch? Nee, bij een leaseauto gelden andere regels, blijkt uit een recente zaak. Een...

08 september 2014 

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden?

Breed onderschreven wordt de gedachte dat slachtoffers – of het nu gaat om slachtoffers van een onrechtmatige daad of om slachtoffers van een...

28 juli 2014 

Voorontwerp Wetsvoorstel Afwikkeling Massaschade in een collectieve actie

Sinds 7 juli 2014 ligt er een voorontwerp voor een wetsvoorstel waarmee de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk moet worden...

21 juli 2014 

KVdL Wijzer: Product recall food. Hoe te handelen bij het terughalen van levensmiddelen?

Hoe te handelen bij het terughalen van levensmiddelen? Levensmiddelen die op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de geldende...

17 juli 2014 

Annotatie: Onrechtmatigheid bij schending Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

De wijze waarop verzekeraars buiten een reguliere dossierstudie onderzoek kunnen doen naar eventuele verzekeringsfraude en de mogelijke gevolgen...

14 juni 2014 

Beroep op doorbrekingsjurisprudentie in deelgeschil mogelijk?

Rechtsvraag Werkgever Y stelt op basis van de in de jurisprudentie ontwikkelde “doorbrekingsgronden” (op grond van deze jurisprudentie kan een...

21 mei 2014 

Eisen stelplicht wegbeheerder bij beroep op beperkte financiële middelen

Hoge Raad 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:831 Letsel fietser door spleet naast de weg Een racefietser is ten val gekomen, nadat hij voor een...

08 mei 2014 

Onrechtmatig verkregen bewijs in fraudezaak

HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek Het Verbond van Verzekeraars heeft de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek...

06 mei 2014 

Annotatie: Verrekening AOV-uitkering met schadevergoeding

Kunnen uitkeringen die de benadeelde uit een verzekering ontvangt, met de vergoeding van de schade door de aansprakelijke worden verrekend? Art....

14 april 2014 

Verval dekking: schending medewerkingsplicht alleen is niet voldoende

Verzekeringsdekking bij schending medewerkingsplicht? Of, en zo ja onder welke voorwaarden, mag een verzekeraar dekking ontzeggen als de...

04 april 2014 

Antwoord minister over vermeende discriminatie bij schadebegroting

Aanleiding De Rechtbank Den Haag heeft op 23 juli 2013 (JA 2013/171) een beschikking in een deelgeschil gegeven, dat in de politiek tot ophef heeft...

18 maart 2014 

Aanpassing behandelresultaat relevant voor bepaling tekortkoming arts

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:217 Feiten Een patiënte met hevige tandartsenangst laat een uitgebreide gebitssanering uitvoeren. Het...

04 maart 2014 

Wijzigingswet financiële markten 2014: Zorgplicht in Wft en wijzigingen tuchtrechtspraak accountants

Jaarlijks wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft ) en de daaraan gerelateerde financiële wetgeving door middel van de Wijzigingswet...

24 februari 2014 

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

De feiten Een werknemer wenst een kennelijk onredelijk ontslag procedure te starten tegen zijn voormalig werkgever. Daartoe wil hij zich door een...

09 december 2013 

Onbelangrijk verzuim bij taakvervulling bestuur?

HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1079 Tijdens het faillissement van de vennootschap houdt de curator een bestuurder op grond van artikel 2:248...

18 november 2013 

Een nieuwe brandregresregeling: actie gewenst!

Ondanks de vanuit de markt van allerlei kanten geuite bezwaren zal de huidige Bedrijfsregeling Brandregres 2000 (“BBr 2000”) reeds per 1 januari...

14 november 2013 

Wft voor de verzekeringsbranche: nieuw handboek voor niet-juristen

Samen met Berghauser Pont heeft Kennedy Van der Laan het boek ‘Wft voor de verzekeringsbranche, A quick reference guide’ uitgebracht, speciaal...

11 november 2013 

Verbond van Verzekeraars: “Wapen je tegen de risico’s van cybercrime”

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 31 oktober 2013 het position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’ uitgebracht, waarin zij ingaat op de...

01 november 2013 

Een notariële akte; écht HEMA

De HEMA-notaris Sinds 29 oktober biedt HEMA op haar website notariële diensten aan. Consumenten kunnen daar terecht voor een standaard testament...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Update: Contracteren met de klant

Hoe kun je aansprakelijkheidsrisico’s minimaliseren? "Wij merken dat dit onderwerp in de praktijk erg leeft bij klanten. Leveranciers en...

24 oktober 2013 

Vanaf 1 januari 2014 blijft onzorgvuldig handelen criterium bij brandregres op niet-particulieren

Per 1 januari 2014 treedt een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) in werking. In deze nieuwe regeling zijn de mogelijkheden tot brandregres op...

23 oktober 2013 

Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken

Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958 De voorzieningenrechter heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vraag voorgelegd: ‘is...

23 september 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Eigen schuldverdeling effectenlease-arresten geldt niet bij beroepsfout financieel adviseur

In zijn effectenlease-arresten heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat de schade door een beroepsfout van een aanbieder van...

16 september 2013 

Hester de Vries over Googlende verzekeraars en privacybescherming [RADIO]

BNR besteedde in het programma Ochtendpits van 30 augustus jl. aandacht aan het thema 'Googlende verzekeraars en privacybescherming'. Naar aanleiding...

05 september 2013 

Overgang verzekerd belang na niet-medegedeelde eigendomsoverdracht

Hoge Raad 7 juni 2013, ECLI:NL:PHR:2013:BZ3670 Feiten en vordering De polisvoorwaarden van de opstalverzekering van een wasserette bepalen dat de...

29 juli 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

Curaçao verantwoordelijk voor gevaarlijke situatie in gevangenis

Hoge Raad 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:47 Samenvatting Feiten Een gedetineerde in de op Curaçao gevestigde Bon Futuro gevangenis gaat met...

17 juli 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De klachtplicht is dood, leve de klachtplicht!

HR 8 februari 2013, LJN BY4600 Op 8 februari 2013 is een drietal arresten gewezen door de Hoge Raad waarin de klachtplicht (wederom) centraal...

11 juli 2013 

Arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij beroepsziekten aangescherpt

Hoge Raad 7 juni 2013, LJN BZ1717 en BZ1721 Essentie Voor de arbeidsrechtelijke omkeringsregel is geen plaats als het verband tussen de...

09 juli 2013 

Kennedy Van der Laan lanceert rechtspraak-zoekfunctie voor de verzekeringsbranche

Kennedy Van der Laan lanceert een unieke online zoekfunctie voor de verzekeringsbranche. De zoekfunctie biedt de mogelijkheid om de voor de...

26 juni 2013 

Het Villa Mundo-arrest: iets nieuws onder de (Spaanse) zon?

Noot bij Hoge Raad, 23 november 2012, LJN BX5881 Het feitencomplex van het arrest van 23 november 2012 (het Villa Mundo-arrest) lijkt afkomstig...

25 juni 2013 

Verpanding van assurantieportefeuilles rechtsgeldig? Voorlopig nog geen antwoord van de HR

HR 31 mei 2013, LJN CA1614 Dankzij de vorig jaar in werking getreden Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad kreeg de Hoge Raad in deze zaak een...

11 juni 2013 

Hester de Vries en Ester Nederlof in Am

Hester de Vries en Ester Nederlof spraken afgelopen 15 mei op de AMworkshop 'Googlende verzekeraars en privacybescherming'. Naar aanleiding hiervan...

11 juni 2013 

Kennedy Van der Laan in SCHADE magazine

Betrek advocaten in een eerder stadium bij de aanpak van een complexe juridische kwestie en besteed meer aandacht aan het voortraject, het verzamelen...

13 mei 2013 

Buitengerechtelijke kosten bij geringe toewijzing schadevergoeding

Vindplaats uitspraak Hoge Raad 5 april 2013, LJN BY9086 Samenvatting X is aandeelhouder van enkele vennootschappen die actief zijn in de bouw en...

24 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

Kennedy Van der Laan over Bestuurdersaansprakelijkheid [eBook]

Op 4 april 2013 vond het Seminar Bestuurdersaansprakelijkheid plaats waarin deelnemers werden bijgepraat over de vraag "waar gaat het heen met de...

11 april 2013 

De maatschap als opdrachtnemer: wie is aansprakelijk voor fouten?

Hoge Raad 15 maart 2013, LJN BY7840 De maatschap als opdrachtnemer. Wie is aansprakelijk voor een fout? De maatschap, de maten of degene die de...

11 april 2013 

"Besturen is dansen op het slappe koord van aansprakelijkheid"

Ondernemingsbestuurders worden sneller dan voorheen aansprakelijk gesteld voor problemen die ontstaan tijdens hun bestuur. Niet gek, want er komen...

27 maart 2013 

Zonder schade ook geen recht op schadevergoeding

Datum en vindplaats HR 11 januari 2013, LJN BX9830. Samenvatting X en Y hebben een ruilovereenkomst gesloten met betrekking tot twee percelen...

11 maart 2013 

De klachtplicht in beleggingsadviesrelaties

Wanneer dient een klant te ontdekken dat zijn bank haar zorgplicht heeft geschonden en binnen welke termijn moet hij daarover bij de bank...

11 maart 2013 

Opvoeren van nieuwe schadeposten in schadestaatprocedure is mogelijk

Hoge Raad 25 januari 2013, LJN BY1071 Samenvatting Een glastuinbouwbedrijf heeft met succes een procedure aangespannen tegen de leverancier van een...

06 maart 2013 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen

Op 29 januari 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet voorziet in een...

19 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Foutief fiscaal advies: kansschade of proportionele aansprakelijkheid?

Hoge Raad 21 december 2012, LJN BX7491 Essentie De Hoge Raad oordeelt dat ter zake een beroepsfout vanwege een foutief fiscaal advies niet het...

04 februari 2013 

Zorgplicht van de werkgever voor veiligheid van ervaren werknemers

Hoge Raad 7 december 2012, NJ 2013, 11 Essentie Arubaanse zaak. De werkgever moet er ook op toezien dat de ervaren werknemer de juiste...

04 februari 2013 

Billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid

Hoge Raad 14 december 2012, LJN BX8349 Essentie De billijkheidscorrectie kan bij proportionele aansprakelijkheid niet leiden tot een groter...

04 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet

Het wetsvoorstel bevat een bepaling omtrent de werkingsduur van de Crisis- en herstelwet (Chw). Voor het overige zijn er zogenoemde ‘ quick wins’...

17 januari 2013 

Als twee vechten om een been, mag de WAM-verzekeraar van de medeschuldenaar er mee heen?

Hoge Raad 23 november 2012, LJN: BX5880 Feiten In 2007 vindt een ongeval plaats tussen twee auto’s. De ene wordt bestuurd door X, die een...

13 januari 2013 

Opstalaansprakelijkheid: beperking tot beoordeling tenzij-clausule?

Hoge Raad 30 november 2012, LJN BX7487 Essentie De gemeente is als rioolbeheerder aangesproken voor funderingsschade aan woningen. De Hoge Raad...

11 januari 2013 

Kennedy Van der Laan versterkt sectie V&A met benoeming van Peter van den Broek tot partner

AMSTERDAM, 10 januari 2013 – Kennedy Van der Laan heeft Peter van den Broek op 1 januari 2013 tot partner benoemd. Peter is werkzaam op de sectie...

10 januari 2013 

Subrogatie(verbod) bij mede-aansprakelijkheid familieleden

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX5880 Essentie Het subrogatieverbod jegens eigen familieleden beperkt ook het verhaal jegens die...

07 januari 2013 

Je recht halen is een reis apart

Inleiding De vijfde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering (‘WAM-Richtlijn’) pleegt “bezoekende slachtoffers” te beschermen. Het zogeheten...

02 januari 2013 

Uitleg aanwijzing begunstigde sommenverzekering

Hoge Raad 21 september 2012, LJN BW6728 Essentie Dient bij de uitleg van de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering uitsluitend...

29 oktober 2012 

Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken

Het arrest Fortis/Bourgonje roept de vraag op wanneer proportionele aansprakelijkheid wel of niet toelaatbaar is. Uit de rechtspraak over dit...

28 oktober 2012 

De Deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds de inwerkingtreding van de Wet deelgeschilprocedure voor...

22 oktober 2012 

Verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW gedekt onder AVB-polis

HR 30 maart 2012, LJN BV1295 Essentie Ook wanneer dekking van een AVB-polis is beperkt tot “schade aan personen en schade aan zaken” is de...

29 mei 2012 

De zzp'er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp'er op grond van art....

01 mei 2012 

Aansprakelijkheid verzekeraar wegens schending waarschuwingsplicht bij onzekerheid over fiscale gevolgen levensverzekering

Hoge Raad, 9 maart 2012, LJN: BU9206 Essentie Heeft de verzekeraar haar zorgplicht geschonden door de verzekerde niet te waarschuwen voor het...

26 april 2012 

Werkgeversaansprakelijkheid: reikwijdte van en verhouding tussen artikelen 7:658 en 7:611 BW

HR 11 november 2011, LJN BR5215 en BR5223 LJN BR5215 (postbezorgster) X is tijdens haar werkzaamheden als postbezorgster voor TNT te voet op een...

31 januari 2012 

Verlichting bewijspositie benadeelde whiplash?

Het partijdebat in procedures over whiplash draait al jaren om drie deelonderwerpen, namelijk de vraag naar (i) het bestaan van klachten, (ii) de...

05 januari 2012 

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid is al enige tijd in beweging. In de rechtspraak...

01 januari 2012 

BNR Nieuwsradio met Erik van Orsouw

Erik van Orsouw, advocaat verzekeringen en aansprakelijkheid en partner bij Kennedy Van der Laan, is voor het programma Carrière geïnterviewd door...

13 december 2011 

Onderwijsinstellingen en verzekeringsplicht

Hoge Raad, 28 november 2011, LJN: BQ2324 Essentie Een leerlinge van een onderwijsinstelling loopt letselschade op tijdens een vanwege die...

12 december 2011 

Incident tot niet-ontvankelijkheid in de Vioxx-zaak

Noot bij Hof Amsterdam 11 januari 2011 Incident tot niet-ontvankelijkheid omdat niet voldaan zou zijn aan art. 3:302 en 3:303 BW. Criterium onder...

08 november 2011 

Inkadering van opstalaansprakelijkheid na arrest dijkdoorbraak Wilnis; relevantie voor de overheidspraktijk

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 verschoof in het Utrechste Wilnis een zogenaamde tussenboezemkade over een lengte van zestig meter. Door de...

01 november 2011 

Wikken en wegen: deskundigen en bewijslastverdeling bij aansprakelijkheid voor beroepsziekten

Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BQ3519, LJN BQ3517, LJN BQ3514 Essentie In een drietal arresten bepaalt de Hoge Raad dat een werkgever geen belang meer...

28 oktober 2011 

Asbest in gebouwen: de aansprakelijkheidsrisico's van de eigenaar/verhuurder

In 2010 deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak KPN/Tamminga. Het ging over een inbraak in een Primafoonwinkel waardoor asbest was vrijgekomen. Deze...

01 oktober 2011 

Het verrekenen van voordeel bij effectenleaseovereenkomsten

De Hoge Raad heeft op 29 april 2011 een nieuwe uitspraak gedaan over de verrekening van voordeel op grond van art. 6:100 BW. Art. 6:100 BW bepaalt:...

01 oktober 2011 

Nogmaals: als niet bewezen wordt wie door rood reed, hadden beiden groen licht (ook al kan dat niet)

Hoge Raad 8 juli 2011, LJN BP6996 Essentie Aanrijding tussen twee automobilisten op een door verkeerslichten beveiligde kruising. Geen van beiden...

30 september 2011 

De kwalificatie van kosten als bereddingskosten bij AVB-polis

Op 15 april 2011 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de kwalificatie van kosten als bereddingskosten. Jurisprudentie van de Hoge Raad daarover...

02 september 2011 

3x verzekeringsrecht: vervalbeding, erkenning en gebrek aan medewerking Noot bij JA 2011/152

Noot bij zaaknummer 107.001.158/01, LJN BQ1733, 22 maart 2011 inzake erkenning aansprakelijkheid en vervalbeding. Lees hier het volledige artikel...

02 september 2011 

Bereddingskosten: onmiddellijk dreigend gevaar van schade?

Hoge Raad 15 april 2011, LJN: BP2309 Essentie Vanwege asbestvervuiling reinigt een bewaarnemer een opgeslagen partij cacao en vordert van...

27 mei 2011 

NMa is voor verzekeraars roomser dan paus

Eind december 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zich uitgelaten over samenwerking tussen verzekeraars, waarbij zij striktere...

12 mei 2011 

'State of the art' als begrenzing van opstalaansprakelijkheid

'Op 17 december 2010 wees de Hoge Raad arrest in de zaak over de dijkdoorbraak die in 2003 in Wilnis plaatsvond. In deze procedure staan de gemeente...

01 april 2011 

De deskundigenvoortaxatie revisited?

Art. 275 (oud) WvK regelde een belangrijk rechtsgevolg van een deskundigenvoortaxatie, nl. de gebondenheid van de verzekeraar aan die taxatie. Per 1...

01 april 2011 

(On)gebondenheid aan deskundigenvoortaxatie

Hoge Raad 4 februari 2011 (LJN: BO4911) Essentie In het kader van een kostbaarhedenverzekering ter zake van kunst en antiek, heeft een...

25 maart 2011 

Hangmat arrest

Hoge Raad 8 oktober 2010, BM 6095 Essentie Een vrouw raakt gewond doordat een pilaar afbreekt waaraan zij haar hangmat had opgehangen. De pilaar...

03 december 2010 

Kwalitatieve aansprakelijkheid jegens medebezitter

Het komt niet vaak voor dat een arrest van de Hoge Raad in een civiele procedure de kranten en het journaal haalt, maar het arrest van de Hoge Raad...

04 november 2010 

Vuurwerkramp Enschede: de Staat gaat vrijuit

Op Hemelvaartsdag stond dit jaar de stad Enschede stil bij het feit dat het tien jaar geleden is dat de stad getroffen werd door een ramp van voor...

31 oktober 2010 

Uitkering uit ongevallenverzekering verrekenen als voordeel met schade-uitkering?

Hoge Raad 1 oktober 2010, LJN: BM7808 Essentie Indien aan de werknemer uit hoofde van een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering een...

28 oktober 2010 

De nieuwe verjaringsregeling

Op 1 juli 2010 zijn de Wet deelgeschilprocedure bij letselen overlijdensschade (‘Wet deelgeschilprocedure’, Kamerstukken 31 518) en de Wet...

30 september 2010 

Interview Janneke Slöetjes over het melden van verkeersovertredingen aan verzekeraars

Op 16 september jl. was Janneke Slöetjes te horen in het programma Peptalk op BNR Nieuwsradio. Er werd gediscussieerd over het idee om aan...

16 september 2010 

Hoge Raad past Europese groepsvrijstelling toe in Nederlandse verzekeringszaak

Begin april is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector in werking...

19 juli 2010 

Aansprakelijkheid voortvloeiend uit goed werkgeverschap: een onverzekerbaar ondernemersrisico?

Aansprakelijkheid voortvloeiend uit goed werkgeverschap (art.7:611 BW) is een hot item. De grenzen van deze aansprakelijkheidsgrond zijn de laatste...

30 juni 2010 

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de ‘patiëntenkaart arresten’1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het...

30 juni 2010 

Mededingingsrecht: Nieuwe vrijstellingsverordening van toepassing in de verzekeringssector

Onlangs is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector (Verordening 267/2010,...

25 juni 2010 

Samenwerken met ´lead generators´: wat vindt de rechter ervan?

Als een verzekeraar of tussenpersoon met iemand afspreekt 'leads' voor haar te genereren, zal het de bedoeling zijn dat deze persoon gegevens van...

23 juni 2010 

Lastgeving en de grenzen van de rechtsstrijd

Essentie In deze zaak komt de vraag aan de orde of een verzekerde een vrijwaringsprocedure tegen een verzekeraar kan voortzetten nadat de schade van...

29 maart 2010 

Vervolging van ministers voor het ontstaan van de Schipholbrand

Sinds oktober 2005 houdt de Schipholbrand de gemoederen in Nederland bezig. Tot op heden zijn er verschillende juridische procedures aanhangig...

09 maart 2010 

Het ombudsmanrapport Behoorlijk omgaan met schadeclaims in het licht van de behoeften van slachtoffers van rampen

Het in 2009 verschenen rapport van de ombudsman Behoorlijk omgaan met schadeclaims is gebaseerd op een aantal uitgangspunten rondom de behoeften van...

01 maart 2010 

Onderlinge draagplicht voor gelijke delen bij alternatieve causaliteit

Hoge Raad 18 december 2009, LJN: BK0873 Essentie Benadeelde is betrokken bij twee elkaar in tijd opvolgende verkeersongevallen. De WAM-verzekeraar...

26 januari 2010 

Waar blijven de verzekeringspenningen?

Een particulier schaft een kunstkerstboom aan voor in de woonkamer. In de nacht van 22 op 23 december vliegt de boom spontaan in brand. De op tijd...

17 december 2009 

Empirisch onderzoek geeft steun aan Wetsvoorstel Affectieschade

Lees hier het volledige artikel in PDF: Empirisch onderzoek geeft steun aan Wetsvoorstel Affectieschade Auteur Esther...

01 november 2009 

Aspecten aansprakelijkheid beleggingsresultaten

Aansprakelijkheid financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Banken en verzekeraars hebben in de loop der tijd een grote...

02 oktober 2009 

Aansprakelijkheid bij medebezit

Sommige letselschadeslachtoffers hebben het 'geluk' dat er een dader is die zij kunnen aanspreken voor hun schade. Sommige pechvogels kunnen echter...

01 juli 2009 

Verjaring en stuiting bij medische fouten

Noot bij Rechtbank Rotterdam, 254423/HA ZA 06-272, 30 juli 2008 Eiseres is bij het oversteken van een overweg in botsing gekomen met een metro...

09 juni 2009 

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners, waaronder de banken, verzekeraars en tussenpersonen, heeft zich de afgelopen jaren in een toenemende...

01 april 2009 

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen

Een bespreking van HR 12 december 2008, LJN: BD3129 Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen op grond van de wet Op grond van artikel...

02 februari 2009 

Huishoudelijke hulp - abstract of concreet

Het gebeurt niet zelden dat iemand die door toedoen van een ander letsel oploopt, daarvan (blijvende) beperkingen in het dagelijks leven ondervindt....

01 januari 2009 

Reikwijdte verzekeringsplicht werkgever bij verkeersongevallen

In de arresten Vonk/Van der Hoeven en Bont/Oudenallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op een werkgever de plicht rust een verzekering af te sluiten...

01 januari 2009 

Wat wil het slachtoffer echt? Behoeften van slachtoffers in het licht van wetsvoorstel affectieschade

Lees hier het volledige artikel in PDF: Wat wil het slachtoffer echt? Behoeften van slachtoffers in het licht van wetsvoorstel affectieschade...

01 december 2008 

Verzekeringsplicht overheidswerkgever voor verkeersongevallen

Mevrouw De Leeuw is als perswoordvoerder werkzaam bij de gemeente. Op een dag rijdt zij in haar eigen auto voor een persconferentie van het...

01 november 2008 

Wordt het recht op schadevergoeding bij wanprestatie beinvloed door een exoneratieclausule in het contract met een afnemer?

Wordt het recht op schadevergoeding bij wanprestatie beïnvloed door een exoneratieclausule in het contract met een afnemer? Uitgangspunt is dat...

15 oktober 2008 

Werkgeversaansprakelijkheid

Brengt de recente rechtspraak ons een stap verder? In dit artikel staat de jurisprudentie van de Hoge Raad centraal, die in de afgelopen periode...

01 september 2008 

Duurstuiting in de zin van de WAM

Een van de belangrijkste kenmerken van de WAM-verzekering is het eigen recht van de benadeelde jegens de verzekeraar. Dat een benadeelde een eigen...

01 april 2008 

Werkgeversaansprakelijkheid Woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer. Goed werkgeverschap. Redelijkheid en billijkheid. Lees hier het volledige artikel in PDF: Werkgeversaansprakelijkheid...

16 maart 2008 

De aansprakelijkheid bij personenvennootschappen

Het Wetsvoorstel personenvennootschappen is een van de wijzigingen in verband met de modernisering van het ondernemingsrecht. De bepalingen worden...

01 februari 2008 

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Boekbespreking Aansprakelijkheid van toezichthouders, Cees C. van Dam. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens...

01 februari 2008 

Beroepsaansprakelijkheid notaris - over aansprakelijkheidsdrempels en het spanningsveld tussen zorg- en geheimhoudingsplicht

Het onderhavige arrest gaat onder meer over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Het arrest is aardig omdat daarin wordt bevestigd dat niet...

01 februari 2008 

Spiegelbeelddekking en onderscheid formele en materiële werkgever

De Hoge Raad wees op 13 juli 2007 een arrest over de uitleg van een verzekeringsvoorwaarde in een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven die...

01 december 2007 

Leidt de 'directe actie' tot een hogere vergoedingsplicht?

Met de 'directe actie' van artikel 7:954 lid 5 BW is een regeling in het leven geroepen voor de situatie dat er meerdere benadeelden zijn en de...

01 november 2007 

Relativiteitsvereiste rem op aansprakelijkheid

Relativiteitsvereiste als rem op aansprakelijkheid: "de nieuwe betekenis" van art. 6:163 BW Er lijkt in het aansprakelijkheidsrecht een duidelijke...

02 oktober 2007 

Boekbespreking Notariële aansprakelijkheid

Bij beroepsfouten wordt wel het (nuttige) onderscheid gemaakt tussen evidente fouten en niet-evidente fouten. Lees hier het volledige artikel in...

17 juni 2006 

Proportionele aansprakelijkheid zorgplicht werkgever

Noot bij Hoge Raad 31 maart 2006, C04/303HR, LJN AU6092 Werkgever is ook aansprakelijk voor de gevolgen van onbekende gevaren als het nalaten...

01 mei 2006 

Van overgang verjaring mededeling en erkenning

Van overgang, verjaring, mededeling en erkenning. De grenzen van de polisdekking Het nieuwe verzekeringsrecht brengt belangrijke wijzigingen die...

18 maart 2006 

Dertigjarige verjaringstermijn bij aansprakelijkheid voor asbest

Noot bij Hoge Raad 26 november 2004, nr. C03/227HR, LJN AR3138 Of toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn gelet op de eisen van...

01 februari 2005 

Uitgaven Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan heeft een aantal eigen uitgaven, te weten: De Code Tabaksblat Deze uitgave is bedoeld als een korte introductie op de Code...

01 januari 2005 

Najaarsbijeenkomst VASR: Voordeelstoerekening [Extern]

Dit evenement heeft plaatsgevonden bij Kennedy Van der Laan en is georganiseerd door de Vereniging Aansprakelijkheids- en...

14 november 2014 

Webinar: Causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel [Extern]

Op 9 september 2014 gaf Chris van Dijk een actualiteitencollege over causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel, georganiseerd door het...

09 september 2014 

Cursus: Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid

Tijdens deze training zijn juridische actualiteiten besproken rondom werkgeversaansprakelijkheid. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan de...

23 september 2014 

Cursus: Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is nog altijd volop in beweging. Tijdens deze training zijn juridische actualiteiten besproken rondom...

27 oktober 2014 

OO&R-symposium "Verzekering & ADR" [Extern]

"Alternative Dispute Resolution" of - zo men wil - "Anders Dan Rechtspraak" ter beslechting van verzekeringsgeschillen staat steeds meer in de...

19 juni 2014 

Seminar: Product Recall in de Foodsector [Extern]

Tijdens het seminar Product Recall in de Foodsector op 17 juni zijn de theorieën en de actuele wettelijke kaders toegelicht. Peter van den Broek...

17 juni 2014 

Workshop: Googlende verzekeraars [Extern]

Op 19 maart 2014 heeft de workshop 'Googlende verzekeraars' plaatgevonden te Utrecht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door...

19 maart 2014 

Cursus: Productaansprakelijkheid en Product-recall

In deze cursus kon men leren tot hoe ver productaansprakelijkheid gaat en tot welke maatregelen uw bedrijf gehouden kan zijn. Aan het op de markt...

10 juni 2014 

Cursus: Fraude in letselschaderegeling

In deze cursus stonden de do’s en don’ts bij (het vermoeden van) fraude in de letselschaderegeling centraal. Recente rechtspraak op het gebied...

20 mei 2014 

Lezing Bedrijfsregeling Brandregres (BBr) 2014 [Extern]

Per 1 januari 2014 gaan de wijzigingen in de BBr in. Waar gaat het precies over en wat zal de impact hiervan zijn? Peter van den Broek gaf antwoord...

05 november 2013 

Cursus: Complex Letsel [Extern]

Op 19 november 2013 heeft de cursus 'Comlex Letsel' plaatsgevonden in het Novotel Brainpark te Rotterdam. Petra Oskam ging tijdens deze cursus in...

19 november 2013 

Actualiteitentraining Contracteren: omgaan met aansprakelijkheidsrisico’s in contracten

Op 15 oktober 2013 heeft de Actualiteitentraining 'Contracteren: omgaan met aansprakelijkheidsrisico’s in contracten' plaatsgevonden bij ons op...

15 oktober 2013