Liesbeth Berkouwer

Liesbeth Berkouwer

Advocaat, Associate partner

  • Liesbeth Berkouwer http://kvdl.nl/onze-mensen/liesbeth-berkouwer/ Advocaat, Associate partner +31 20 550 68 76 liesbeth.berkouwer@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/liesbethberkouwer
  • Itse Gerrits http://kvdl.nl/onze-mensen/itse-gerrits/ Advocaat +31 20 5506 689 itse.gerrits@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/itse-gerrits/2a/ab2/352
  • Anita van den Berg http://kvdl.nl/onze-mensen/anita-van-den-berg/ Advocaat +31 20 5506 856 anita.van.den.berg@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/anita-van-den-berg/a/784/94a

Onderwijs

“Uitdagingen in het onderwijs nemen alleen maar toe.”

Het onderwijsrecht kent een veelheid aan wetten met specifieke regelingen en is daarom complex. Binnen Kennedy Van der Laan hebben we onze krachten gebundeld door een team voor Onderwijs te vormen, waarin alle benodigde specialismen door advocaten uit verschillende rechtsgebieden worden vertegenwoordigd. Zo kan het team Onderwijs van Kennedy Van der Laan bestuurders in het onderwijs op een effectieve manier bijstaan.

Onderwijsrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht

Voor bestuurders en andere betrokkenen nemen de uitdagingen in het onderwijs de laatste tijd alleen maar toe. Hoe regel ik mijn huisvesting? Moeten we fuseren of juist splitsen? Hoe financier ik nieuwbouw? Of hoe ga ik om met ontslag van medewerkers? Het zijn slechts enkele van de actuele zaken waarmee een bestuurder te maken heeft. Daarbij is de rechtspositie van instellingen en bestuurders in het onderwijs een bijzondere. Het onderwijsrecht heeft raakvlakken met zowel het burgerlijke recht als het bestuursrecht.

Het team Onderwijs van Kennedy Van der Laan adviseert en procedeert regelmatig op alle gebieden waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Daarnaast hebben we ruime ervaring op het gebied van de Wet gelijke Behandeling en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). We bieden uitkomst in complexe situaties met creatieve en gedegen oplossingen.

Arbeidsrecht en onderwijs

Arbeidsrechtelijke kwesties in het onderwijs zijn vaak net even anders dan ‘normaal’. Zo zal in iedere zaak moeten worden nagegaan of de...

31 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden volgens de beschikking van de...

02 november 2011 

De advocaat als coach, oftewel de 'advo-coach'

Om rechtenstudenten een juist beeld te geven van de advocatuur kunnen studenten een jaar lang gecoacht worden door advocaten. In dat jaar kan de...

27 juni 2011 

Toezichthouders­aansprakelijkheid van scholen

Alle leerplichtige leerlingen brengen een groot deel van hun dagen op school door. Op scholen en leraren rust een bijzondere zorgplicht, maar een...

01 april 2008