Non Profit

“Advocaten zijn toch ook mensen?”

Kennedy Van der Laan wil de kennis en ervaring die in de commerciële praktijk is opgebouwd inzetten voor cliënten in de non-profitsector. We doen dat door kosteloos tijd ter beschikking te stellen voor besturen van non-profitorganisaties en door die organisaties als cliënt aan te nemen tegen speciale tarieven.

Dichtbij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij staan dicht bij onze vele opdrachtgevers die zich ook gebonden voelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en die – net als wij – voor de vraag staan hoe je die verantwoordelijkheid zo effectief mogelijk vorm kunt geven. We wisselen graag met elkaar ervaringen uit. We delen het gevoel van urgentie dat fundamentele veranderingen nodig zijn om een duurzamere economie te bewerkstelligen. Het is onze visie dat deze veranderingen vanuit het bedrijfsleven zelf moeten komen. Waar mogelijk dragen we hieraan bij.

Bekijk hier onze non-profitcliënten.

Hoge Raad schept meer duidelijkheid over verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

In het Tulip-arrest van 5 september 2014 schept Hoge Raad meer duidelijkheid over de toepasselijke normen voor bestuurdersaansprakelijkheid ten...

25 september 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Opstalaansprakelijkheid: beperking tot beoordeling tenzij-clausule?

Hoge Raad 30 november 2012, LJN BX7487 Essentie De gemeente is als rioolbeheerder aangesproken voor funderingsschade aan woningen. De Hoge Raad...

11 januari 2013 

Kennedy Van der Laan host het Startup Weekend

Build Communities. Start Companies. No Talk. All Action. Kennedy Van der Laan is van 24 t/m 26 september 2010 host van het Startup Weekend...

20 augustus 2010 

Reclame Code Commissie: Advertentiecampagne Trafigura over Probo Koala affaire misleidend

Klacht Greenpeace In advertenties van een halve pagina groot over de Probo Koala affaire, die Trafigura in het najaar van 2009 in alle landelijke...

25 juni 2010 

Stichting Greenpeace Council / Simpson

Annotatie bij HR 29 juni 2007, nr. C06/080 HR, LJN BA2504; NJ 2007, 355; RAR 2007, 121; JAR 2007/215; JOL 2007, 489 Lees hier het volledige...

01 oktober 2008 

Actualiteitentraining: Awb

In 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. De Wet aanpassing bestuursprocesrecht heeft er onder...

30 oktober 2014 

Special event op Human Right Day 2012

Ter ere van Human Rights Day 2012 heeft Kennedy Van der Laan op 10 december 2012 in samenwerking met de stichtingen Lawyers for Lawyers en Judges...

10 december 2012