Kunst en cultuur

“Het team Kunst en cultuur bestaat uit een wisselende samenstelling van advocaten.”

Kunst en cultuur wordt door iedereen bij Kennedy Van der Laan een warm hart toegedragen. Advocaten van het team Kunst en cultuur zetten zich veelvuldig in voor kunstinstellingen.

Een wisselende samenstelling van advocaten

Het team Kunst en cultuur van Kennedy Van der Laan heeft al naar gelang het vraagstuk van de cliënt een wisselende samenstelling van advocaten. Bestuursrechtadvocaten adviseren en procederen veelvuldig voor kunstgezelschappen en stichtingen op het gebied van subsidiezaken. Arbeidsrechtadvocaten doen hetzelfde voor gezelschappen op het gebied van ontslagrecht en arbeidsovereenkomsten. In het geval van faillissementen komt ondernemingsrecht om de hoek kijken. Betreft het een auteursrechtelijke zaak, dan is het team Intellectueel Eigendom betrokken.

Het is deze bundeling van expertises die het team Kunst en cultuur tot een sterk en gedegen team maakt, dat u bij veel uiteenlopende vraagstukken binnen uw sector inhoudelijk en pragmatisch van advies kan voorzien.

Zicht op interne risico’s cruciaal voor goed bestuur

Ook al wijdt de Zorgbrede Governancecode er effectief slechts één artikellid aan, het belang van risicomanagement mag niet worden onderschat. De...

11 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Voorkom onmacht raad van toezicht bij voorgenomen ontslag zorgbestuurder

Als het nodig is, moet een raad van toezicht een bestuurder kunnen ontslaan. De statuten van zorginstellingen belemmeren dit vaak. Hierdoor kan de...

15 april 2015 

Kennedy Van der Laan genomineerd voor "Netherlands Law Firm of the Year Award 2015"

Het gerenommeerde "Chambers Guides" heeft haar nominaties bekend gemaakt voor de "Chambers Europe Law Firm of the Year Awards 2015" en Kennedy Van...

11 maart 2015 

Opdrachtgever moet ook voor “lelijk” logo betalen

Mag een opdrachtgever een “slecht” ontwerp voor een logo afkeuren zonder daar de ontwerper voor te betalen? Over deze vraag moest de rechter zich...

25 maart 2014 

Ode aan de schoonmaker

Vorige zomer stond op het Hoofddorpplein in Amsterdam een houten huisje. Te midden van het verkeer en de drukte bouwde Sachi Miyachi een schuilplek...

11 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Beeldhouwwerken met een verborgen dimensie

“Het zal niemand verwonderen dat Ron van der Ende op de middelbare school al ruimtestations bouwde. Zijn oeuvre heeft iets van een jongensboek en...

12 november 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Beschermingsomvang meegroeistoel te klein voor auteursrechtinbreuk

HR 12 april 2013, LJN BY1532 (Stokke/Fikszo) en HR 22 februari 2013 , LJN BY1529 (Stokke/H3) De Hoge Raad heeft recent de auteursrechtelijke...

23 april 2013 

Europees Hof: handhaving auteursrecht kan in strijd zijn met vrijheid van meningsuiting

Vorige maand heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een interessante uitspraak gedaan: Ashby Donald e.a. tegen Frankrijk. Drie...

19 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

BBIE weigert ‘Allah’ in te schrijven als merk

Inleiding Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft geweigerd het hiernaast afgebeelde teken Allah in het merkenregister in te...

11 januari 2013 

Kunstenares Nadia Plesner wint rechtzaak van Louis Vuitton in Darfurnica zaak

Kunstenares Nadia Plesner is woensdag 4 mei jl. door de Rechtbank Den Haag in de Darfurnica-zaak volledig in het gelijk gesteld. Het vonnis en...

06 mei 2011 

Nadia Plesner versus Louis Vuitton

Deense kunstenares Nadia Plesner wordt door Christien Wildeman en Jens van den Brink bijgestaan in haar zaak tegen Louis Vuitton. Ze mag van de...

10 maart 2011 

Collega kan heus cultuur taxeren

In plaats van het systeem van peer review in de kunst af te schaffen, zoals wordt geopperd, kan het worden herzien. Vergaderingen van...

17 december 2010 

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over nabuurrechtelijke claims geluidsproducers

Gerechtshof Amsterdam 4 mei 2010 (Koelewijn c.s./SENA) Bron afbeelding: www.sena.nl De Wet op de naburige rechten (WNR) kent onder meer...

28 mei 2010 
Jan van der Grinten

Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

  • Jan van der Grinten http://kvdl.nl/onze-mensen/jan-van-der-grinten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 852 jan.van.der.grinten@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jan-van-der-grinten/4/b15/695
  • Chris Nekeman http://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Eylard van Fenema http://kvdl.nl/onze-mensen/eylard-van-fenema/ Advocaat +31 20 5506 828 eylard.van.fenema@kvdl.com http://nl.linkedin.com/in/eylardvanfenema
  • Jens van den Brink http://kvdl.nl/onze-mensen/jens-van-den-brink/ Advocaat, Partner +31 20 5506 843 jens.van.den.brink@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jens-van-den-brink/1/501/b9a