Inge de Laat

Inge de Laat

Advocaat, Partner

  • Inge de Laat http://kvdl.nl/onze-mensen/inge-de-laat/ Advocaat, Partner +31 20 5506 839 inge.de.laat@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/inge-de-laat/5/a57/98a
  • Fenna van Dijk http://kvdl.nl/onze-mensen/fenna-van-dijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 680 fenna.van.dijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/fenna-van-dijk/9/624/749
  • Annemieke van der Beek http://kvdl.nl/onze-mensen/annemieke-van-der-beek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 684 annemieke.van.der.beek@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/annemiekevanderbeek
  • Hester de Vries http://kvdl.nl/onze-mensen/hester-de-vries/ Advocaat, Partner +31 20 5506 657 hester.de.vries@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/hester-de-vries/8/B24/7B2

Gezondheidszorg

“De kwaliteit van gezondheidszorg is van essentieel belang.”

De gezondheidszorg blijft een markt in beweging. De met regelmaat veranderende wet- en regelgeving is een uitdaging voor bestuurders in de zorg. Het bepalen van de koers van de zorginstelling is van essentieel belang. De vraag “Fuseren of samenwerken?” is aan de orde van de dag. Andere aandachtspunten blijven de kwaliteit van gezondheidszorg en het toezicht daarop. Automatisering van patiëntendossiers, bescherming van privacy en de positie van de medisch specialist zijn onderwerpen waar de bestuurder in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken heeft en waarin het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan hen kan bijstaan.

Pragmatische juridische oplossingen voor de medische zorg

De toegenomen marktwerking en ruimere mogelijkheden voor ondernemen in de zorgsector brengen nieuwe spelregels met zich mee, waaraan u moet voldoen. Hoe zorgt u ervoor dat uw nieuwe samenwerkingsvorm strookt met het mededingingsrecht? Hoe bepaalt u de risico’s van een nieuw initiatief? Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan ondersteunt u in dit proces graag met advies en zoekt samen met u naar pragmatische juridische oplossingen. Wij volgen de veranderingen in de wet- en regelgeving op de voet en kunnen met u meedenken over hoe u op deze nieuwe uitdagingen kunt inspelen.

Specialisten van het klassieke gezondheidsrecht

Daarnaast bestaat ons team uit specialisten op het gebied van het klassieke gezondheidsrecht, waaronder civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van zorgverleners. We adviseren en procederen in arbeidsrechtelijke geschillen binnen zorginstellingen, waar de medewerkers vaak een bijzondere arbeidsrechtelijke positie hebben. Wij begeleiden u indien u wordt geconfronteerd met verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de NZa. En we kennen ook de spelregels bij psychiatrische opnames en de ethische vraagstukken rondom begin en einde van het leven.

Het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan bestaat uit advocaten van verschillende achtergronden en expertises. Deze combinatie van expertises maakt het voor ons mogelijk op al uw vragen op het gebied van gezondheidszorg en mededinging een antwoord te geven.

Testimonial van juridisch adviseur van de raad van bestuur GGZ inGeest:

Het integratietraject van GGZ inGeest met VUmc vereiste substantiële afstemming van allerhande juridische zaken. Hiervoor hebben we samen met Kennedy Van der Laan uniforme contractformats ontwikkeld voor tien van de meest voorkomende contracten binnen onder andere de afdelingen facilitair en vastgoed. Kennedy van der Laan laat zich kennen als een kantoor dat op bijzondere manieren aan kennisoverdracht doet, ruimdenkende medewerkers heeft en onorthodoxe oplossingen biedt voor problemen van hun klant. Zo lieten ze mij en onze GGZinstelling kennismaken met de manier waarop ze zelf hun juridische kennis in hun eigen kantoor delen. Ze leenden hun kennismanager en een zeer ervaren procesbegeleidster aan ons uit en zo hielpen ze ons hand-on met het bouwen van ons eigen contractmanagementsysteem. Kennedy Van der Laan is inspirerend, juridisch inhoudelijk gedegen en ook nog kostenbewust. Hun medewerkers zijn prettig in de omgang, informeel maar zeker ook professioneel en zakelijk. Wij hebben de samenwerking als heel prettig ervaren.

Alexandra Reijerse, juridisch adviseur van de raad van bestuur GGZ inGeest
www.ggzingeest.nl

Testimonial van BMEYE BV:

“… Wij zijn uitermate tevreden over de langdurige samenwerking waarbij wij met één kantoor kunnen werken op sterk uiteenlopende vlakken en dat zich kenmerkt door klant- en servicegerichtheid, het actief meedenken en kwaliteit. …” Rob de Ree, CEO BMEYE B.V.

BMEYE BV werkt sinds haar oprichting in 2005, met de begeleiding van de spin-off van TNO, met Kennedy Van der Laan. Kennedy Van der Laan verzorgt een breed scala aan werkzaamheden voor ons variërend van het begeleiden van financieringsrondes, internationale distributie contracten, contracten met strategische leveranciers en arbeidsrecht. Wij zijn uitermate tevreden over de langdurige samenwerking waarbij wij met één kantoor kunnen werken op sterk uiteenlopende vlakken en dat zich kenmerkt door klant- en servicegerichtheid, het actief meedenken en kwaliteit. Ook de continuïteit binnen het kantoor in de afgelopen zes jaar heeft gezorgd voor een efficiënte manier van samenwerken.

Rob de Ree, CEO BMEYE B.V.

www.bmeye.com

Testimonial van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.:

“… Onze relatie kenmerkt zich door openheid, wederzijdse betrokkenheid en de wens om van elkaar te leren. Het team staat garant voor een cliëntgerichte aanpak. …”
Dr. Bruno Rosen, bestuurder van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.

Kennedy Van der Laan is sinds 2008 huisadvocaat van Carenalis en GML Dialysezorg. Zij adviseren onze organisatie over de juridische kanten van de bedrijfsvoering, waaronder gezondheidsrechtelijke vraagstukken, het adviseren bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, vastgoedprojecten en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Onze relatie kenmerkt zich door openheid, wederzijdse betrokkenheid en de wens om van elkaar te leren. Het team staat garant voor een cliëntgerichte aanpak. Zij zorgen voor een snelle oplossing van conflicten ten gunste van hun cliënten. Bovendien heb ik bij Kennedy Van der Laan altijd toegang tot alle competenties die ik mogelijk nodig heb voor onze organisaties. En je bent bij dit kantoor altijd verzekerd van een persoonlijke aanpak en een goede prijs/kwaliteitverhouding.

Dr. Bruno Rosen, bestuurder van Stichting Carenalis en GML Dialysezorg B.V.

www.nierzorg.nl

Testimonial van een medisch specialist:

“…Onze argumenten werden omgezet in begrijpelijke juridische taal en waren de basis voor een helder verweer. …” Medisch specialist

Enkele jaren geleden werd ik als medisch specialist door een familielid van een overleden patiënt voor de tuchtrechter gedaagd vanwege vermeende nalatigheid. Een gesprek met de behandelaren werd door de familie resoluut van de hand gewezen. Via het ziekenhuis kreeg ik juridische hulp aangeboden. Met mr Inge de Laat (advocatenkantoor Kennedy van der Laan) is de casus stap voor stap doorgenomen. Onze argumenten werden omgezet in begrijpelijke juridische taal en waren de basis voor een helder verweer. De combinatie van een goed inzicht in het medisch bedrijf, een goed juristenverstand en een prettige persoonlijke begeleiding waren de bouwstenen voor de uiteindelijke vrijspraak.

Medisch specialist

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Een update over het voorgenomen wetsvoorstel 'Goed Bestuur in de Zorg'. Minister Schippers heeft op 22 januari bekendgemaakt het voorgenomen...

26 januari 2015 

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Checklist ANBI anno 2015

Een instelling kan onder voorwaarden worden aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De kwalificatie ANBI geeft...

20 januari 2015 

Heeft een tandarts in opleiding een arbeidsovereenkomst?

In verschillende sectoren is het gebruikelijk dat praktijkervaring wordt opgedaan in het kader van een opleiding. Vaak gebeurt dit op basis van een...

07 januari 2015 

Update Wet Normering Topinkomens (WNT2)

Lees ook 'De WNT: Topfunctionarissen in de zorg' op Rechtindezorg.nl. WNT2 aangenomen De Eerste Kamer heeft op 22 december jl. de Wet verlaging...

07 januari 2015 

Nieuwe zwarte lijst als preventiemiddel tegen criminele zorgverleners

Werkgeversvereniging ZorgZijn heeft onlangs het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn (hierna het “Register”) in werking gesteld. Zorg- en...

23 december 2014 

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

In een brief aan de Tweede Kamer meldt het kabinet op welke punten het wetsvoorstel verbod verticale integratie zal worden aangepast. De kern van het...

19 december 2014 

Fenna van Dijk per 1 januari 2015 partner gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan

Per 1 januari 2015 wordt Fenna van Dijk benoemd tot partner bij Kennedy Van der Laan. Fenna is advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in...

18 december 2014 

Juridische uitdagingen in de zorg voor 2015 [eBook]

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. Er staan ontwikkelingen en wetswijzigingen op stapel die voor bestuurders en (HR-)managers de nodige...

18 december 2014 

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties...

04 december 2014 

Macht van zorgverzekeraars neemt toe: NZa gaat strenger toezicht houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) gaat zorgverzekeraars strenger controleren. Dit heeft Maarten Ryuys, bestuursvoorzitter a.i. van de NZa,...

03 december 2014 

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

De Nederlandse privacywetgeving beïnvloedt principiële kernwaarden van zorgverlening, zoals het medisch beroepsgeheim en de veiligheid van de...

03 december 2014 

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens; een van de vele ontwikkelingen die zorginstellingen en zorgverleners voor nieuwe uitdagingen...

01 december 2014 

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem...

19 november 2014 

De cliëntenraad: een factor van belang bij fusies en reorganisaties

Onlangs is in een uitspraak van de Ondernemingskamer erkend dat aan cliëntenraden bij fusies en reorganisaties van (zorg)instellingen een grote rol...

11 november 2014 

Randen euthanasiewet worden opgezocht

Elk jaar verschijnt het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie redelijk geruisloos. Er komt een bondig nieuwsberichtje over in...

10 november 2014 

De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd

Ontegenzeggelijk één van de meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke conflicten van het afgelopen jaar is de strijd rond het...

03 november 2014 

Clinical Governance vs. Corporate Governance

Kwaliteit van zorg is een actueel onderwerp. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg kan door het bestuur van een zorginstelling op...

29 oktober 2014 

Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Verschillende partijen in de zorgsector sloten in mei een akkoord dat een oplossing bood voor de ontbrekende, goedkeurende verklaringen bij de...

29 oktober 2014 

Financiering in de zorg; uitgifte van obligaties?

Achtergrond Zorginstellingen hebben veel moeite om noodzakelijke investeringen gefinancierd te krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat veel...

27 oktober 2014 

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

Sterftecijfers álle ziekenhuizen nu openbaar

Wat zeggen sterftecijfers over de kwaliteit van een ziekenhuis? Weinig, zeggen deskundigen. Al jaren woedt een debat over de vraag of deze cijfers...

23 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

Rechtindezorg.nl: kennisplatform voor bestuurders en managers in de gezondheidszorg

Juridische ontwikkelingen praktisch geduid door advocaten Kennedy Van der Laan Het Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan lanceert met...

15 oktober 2014 

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Stichting het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) verwacht zich binnenkort om te vormen naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV), zo is te lezen...

15 oktober 2014 

ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en...

15 oktober 2014 

Samenwerking op het gebied van inkoop Wmo botst met clusterverbod uit Aanbestedingswet 2012

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo 2015, verplicht gemeentes tot samenwerking. In artikel 2.6.1 lid 1 Wmo is bepaald dat colleges...

15 oktober 2014 

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft in een nieuwsbericht van 2 oktober 2014 geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van...

14 oktober 2014 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

De zorgcoöperatie: op vele vormen van samenwerken toepasbaar

De zorgcoöperatie door particuliere zorgafnemers Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om...

07 oktober 2014 

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Afgelopen week heeft de ACM de Reinier Haga Groep een ontheffing gegeven om het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer financieel te steunen. Deze...

02 oktober 2014 

Crowdfunding in de gezondheidszorg

Crowdfunding is hot. Nieuwe platforms schieten als paddenstoelen uit de grond en de ene na de andere innovatieve onderneming wordt succesvol...

23 september 2014 

De Wet werk en zekerheid: ingrijpende veranderingen gelden ook voor de gezondheidszorg

In de zomer van 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het arbeidsrecht verandert hierdoor ingrijpend. Zo treft de...

23 september 2014 

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn...

02 september 2014 

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die...

20 augustus 2014 

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een...

06 augustus 2014 

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer –...

06 augustus 2014 

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

Fotoreportage op IC Ziekenhuizen zijn eindverantwoordelijk voor een verantwoorde zorg, maar het personeel is in de praktijk verantwoordelijk voor de...

04 augustus 2014 

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) is niet in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in...

24 juli 2014 

Winstuitkering door ziekenhuizen – Tweede Kamer akkoord, wat doet de Eerste Kamer?

Op dinsdag 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg....

14 juli 2014 

Christien Wildeman stond ambulancemedewerker van Ambulance Amsterdam bij in strafzaak

Op 26 juni 2014 stond Christien Wildeman een ambulancemedewerker van Ambulance Amsterdam in een strafzaak bij. Hij werd vervolgd wegens mishandeling,...

30 juni 2014 

Let op: nieuwe versie model Eigen Verklaring gepubliceerd en vanaf nu verplicht te gebruiken

Op 23 juni 2014 heeft het Ministerie van EZ een nieuwe versie van de Eigen Verklaring gepubliceerd (zowel voor aanbestedende diensten als voor...

26 juni 2014 

Vonnis met grote gevolgen: zorgverzekeraars zijn aanbestedende dienst

Het systeem van financiering onder de Zorgverzekeringswet is voor de voorzieningenrechter reden om private zorgverzekeraars te beschouwen als...

25 juni 2014 

Fuseren van zorginstellingen – een globaal stappenplan [eBook]

Met het oog op de in de zorg te behalen kwaliteitsverbetering en kostenreductie, kiezen veel zorginstellingen voor het aangaan van een fusie. Soms...

17 juni 2014 

Normen nodig voor euthanasieconsulent

Ten onrechte is alleen de behandelend arts aan strikte eisen gebonden. Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn...

17 juni 2014 

De toenemende rol van governance bij zorginkoop

Zorgaanbieders dienen aan een groot aantal vereisten te voldoende om in aanmerking te komen voor een contract met zorgverzekeraars. Governance speelt...

17 juni 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Handleiding voor inval toezichthouder (NZa, ACM, Europese Commissie etc.)

In de Nederlandse zorgsector is er actief toezicht op het gedrag van met name zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit...

04 juni 2014 

ACM publiceert informatiekaart voor de beoordeling van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt in recente beleidsdocumenten, waaronder de op 22 januari 2014 gepubliceerde informatiekaart voor de...

04 juni 2014 

m-Health

De implementatie van ICT in de gezondheidszorg biedt nieuwe mogelijkheden in de zorgsector. Het aanbod aan mobiele applicaties die als medisch...

04 juni 2014 

Deelgeschilprocedure: stand van zaken

Hoeveel deelgeschillen zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet? Waar gaan die deelgeschillen over? Welke onderwerpen zijn geschikt voor een...

03 juni 2014 

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders, zorgaanbieders en ketenpartners, zorgaanbieders en leveranciers. Er zijn vele...

03 juni 2014 

NMa moet niet dwarsliggen bij het ziekenhuiskwartetten

Zorgverzekeraars mogen straks bepalen hoe ziekenhuizen zich moeten specialiseren. Volgens Annemieke van der Beek kunnen ziekenhuizen beter zelf...

02 juni 2014 

De WNT: Topfunctionarissen in de zorg

Inleiding 1. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) in...

02 juni 2014 

Medezeggenschap in de zorg: de cliëntenraad

De medezeggenschap van cliënten of patiënten van een zorginstelling is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Op...

02 juni 2014 

De stand van zaken van de regelgeving voor klokkenluiders

De recente berichtgeving rondom klokkenluider Arthur Gotlieb die aandacht vroeg omtrent vermeende misstanden bij de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft...

02 juni 2014 

De NZa doet onderzoek naar zorgfraude

Zorgfraude: onderzoek van de NZa op grond van onduidelijke regels in strijd met behoorlijk bestuur Sinds 1 januari 2014 moeten zorginstellingen met...

02 juni 2014 

Ongeoorloofd inzage in patiëntendossier levert longarts waarschuwing op

Inzage in patiëntendossier In een patiëntendossier worden gegevens over de behandeling van een patiënt vastgelegd. Dit betreffen vertrouwelijke...

02 juni 2014 

Vergelijkende reclame en klantenwerving door apotheken

Met de introductie van marktwerking in de zorg hebben ook apotheken in toenemende mate met concurrentie en nieuwe toetreders te maken. Dit heeft...

02 juni 2014 

Geen verplichting voor bedrijfsarts om behandelaars te raadplegen

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts Bedrijven zijn verplicht samen te werken met een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit mag een bedrijfsarts van...

02 juni 2014 

Medische aansprakelijkheid: hoe verloopt een juridische procedure?

Indien het partijen niet lukt om zonder tussenkomst van de rechter tot een oplossing van een medische aansprakelijkheidszaak te komen, zijn er...

02 juni 2014 

Vraagstelling (medisch) deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek is in veel gevallen beslissend voor de uitkomst van een procedure. Welke deskundige en op basis van welke vraagstelling deze...

02 juni 2014 

Correcte omgang medische informatie

Medische informatie is hoogst gevoelige informatie die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene doorgaans direct raakt. In personenschadezaken...

02 juni 2014 

De behandeling van personenschadezaken

Personenschadezaken gelden onder de professionals in de verzekeraarswereld doorgaans als taaie, moeizame en langdurige trajecten. Dat is voor beide...

02 juni 2014 

Update: Actualiteiten Zorgvastgoed

Casper Schouten en Merijn Veldman gaan in deze Update Actualiteiten Zorgvastgoed in op de vele veranderingen die de zorgsector de komende tijd te...

02 juni 2014 

GOMA: op weg naar een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid?

Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ – kortweg...

02 juni 2014 

Checklist medische tuchtklacht

U bent arts, tandarts, verpleegkundige, psycholoog, psychotherapeut of fysiotherapeut en u hebt een tuchtklacht van een patiënt ontvangen. Wat te...

02 juni 2014 

Wanneer is sprake van een medische fout?

De medische wereld is een snelle wereld. Beslissingen moeten vaak onder tijdsdruk worden genomen, terwijl niet altijd alle relevante informatie al...

02 juni 2014 

Zijn algemene ziekenhuizen aanbestedende diensten?

Bij ziekenhuizen in Nederland speelt met regelmaat de vraag of zij dienen te worden beschouwd als “aanbestedende dienst”, meer in het bijzonder...

02 juni 2014 

Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg [eBook]

Het bestaan van bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen wordt er niet makkelijker op. Hun werkveld verandert razendsnel onder invloed van...

30 mei 2014 

Hoe herkent u een kartel bij een aanbesteding?

De ACM heeft onlangs een brochure gepubliceerd met tips voor het herkennen van eventuele kartelafspraken bij aanbestedingen. De tips zijn bedoeld...

21 mei 2014 

Euthanasie en recht

Wat is de stand van zaken omtrent euthanasie in Nederland anno 2014? Esther Pans stond op 26 mei 2014 voor een groep studenten van Utrecht Law...

03 mei 2014 

Het College voor zorgverzekeringen heet voortaan Zorginstituut Nederland

Per 1 april voert het College voor zorgverzekeringen (CVZ) haar taken uit onder de naam Zorginstituut Nederland (Zorginstituut). De nieuwe naam is...

24 april 2014 

De nieuwe concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt...

03 april 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische...

27 maart 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Aanpassing behandelresultaat relevant voor bepaling tekortkoming arts

Hoge Raad 31 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:217 Feiten Een patiënte met hevige tandartsenangst laat een uitgebreide gebitssanering uitvoeren. Het...

04 maart 2014 

Het medisch hoofdbehandelaarschap

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 een vergaande uitspraak gedaan over de eisen die aan de medisch...

03 maart 2014 

Ambtenaren hebben voortaan een arbeidsovereenkomst

Op 4 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’. Doel van deze wet is het in...

10 februari 2014 

Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als...

29 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Esther Pans in NRC over medische aansprakelijkheid

Proefproces. Meldpunt voor klachten over protheses eist verbod op inbrengen borstimplantaten tot vaststaat dat ze niet ongezond zijn. Het fonds dat...

23 december 2013 

Toezichthouders vrezen voor bestuurlijke problemen zorg

Vandaag verschenen in het Financieele Dagblad: De zorgtoezichthouders vrezen dat hun sector onbestuurbaar wordt door de vele veranderingen die eraan...

16 december 2013 

Kennedy Van der Laan wint ook tweede rechtszaak voor zorg-IT specialist ALERT

Amsterdam, 27 november 2013 – Vandaag oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat het TweeSteden Ziekenhuis het contract met zorg-IT-specialist ALERT...

27 november 2013 

De opvolger van de AWBZ heet LIZ

Het kabinet wil het stelsel van de langdurige zorg grondig herzien: AWBZ wordt Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Afgelopen vrijdag heeft het...

21 november 2013 

Tuchtcollege kritisch over onprofessionele consulent

Binnenkort besteedt Relevant, het blad van de NVVE, mede naar aanleiding van deze zaak aandacht aan de positie van consulenten bij euthanasie en hulp...

19 november 2013 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Overzicht wetgevingsvoorstellen voor gezondheidszorgsector

De gezondheidssector is continu aan verandering onderhevig. Dit komt mede door de talloze wetgevingsinitiatieven van minister Schippers en...

13 november 2013 

Transparantie over ongelijkheid, ofwel private aanbesteders genieten contractsvrijheid

Private aanbesteders zijn, anders dan overheidsaanbesteders, in beginsel vrij om hun aanbestedingsprocedure vorm te geven. Zijn de beginselen aan...

05 november 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Op 15 augustus 2013 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst een circulaire uitgevaardigd die als doel heeft de grensbedragen voor het gunnen van...

08 oktober 2013 

Voorstel bewindslieden VWS voor goed bestuur in de zorg biedt slechts schijnzekerheid

Goed bestuur komt alleen op hoger plan als incidenten besproken worden en er lering uit wordt getrokken. Anderhalve week na publicatie van het...

01 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Commissie van Aanbestedingsexperts vindt aansprakelijkheidsregeling disproportioneel

Op 17 september heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts haar eerste inhoudelijke advies gepubliceerd. Hoewel het advies al is uitgebracht in...

23 september 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke zaak voor zorg-IT specialist ALERT

“Deze overwinning is voor ALERT van groot belang en juridisch interessant. De rechtbank loopt zorgvuldig de eisen langs waaraan moet zijn voldaan...

21 augustus 2013 

Ziekenhuisdirecties kunnen bestraft worden voor regiomaatschappen van medisch specialisten

Een maatschap van medisch specialisten vormt niet langer een zelfstandige onderneming. Het bestuur van een ziekenhuis is aansprakelijk onder het...

30 juli 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule

De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep is niet meer. De Raad heeft het aangedurfd een formule in het leven te roepen voor de...

18 juni 2013 

Contractuele basis tussen medisch specialist en ziekenhuis

In deze uitspraak en de noot van Simon van IJsendoorn wordt de contractuele basis tussen een medisch specialist en een ziekenhuis onder de loep wordt...

02 juni 2013 

Minister zwicht voor kritiek Wet cliëntenrechten zorg

De rechten van patiënten zijn in verschillende wetten vastgelegd. Om hun positie te verbeteren, deed de regering in 2010 het voorstel om een wet te...

22 mei 2013 

Ontslag: doe het met beleid

Rechtbank Noord Holland, Sector kanton, locatie Haarlem, 13 maart 2013, 593361/ AO VERZ 13-65 Inleiding Als een werkgever een werknemer betrapt op...

16 mei 2013 

Europese privacytoezichthouders geven hun opinie over apps

(Lees hier de Engelstalige opinie.) Gemiddeld download een smartphone gebruiker zevenendertig apps. Deze apps verzamelen en verwerken...

18 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

WNT doorstaat eerste echte beproeving; inkomen zorgbestuurders gemaximeerd

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag,11 januari 2013, LJN: BY8165 Inleiding De Wet Normering Topinkomens (‘WNT’) is per 1 januari 2013 in...

20 maart 2013 

Aanvullende voorwaarden winstuitkering door zorgaanbieders

Het wetsvoorstel 'Winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg' is in februari 2012 door het kabinet geïntroduceerd. Door de val...

18 maart 2013 

Gezondheidszorggroep steunt het Emma Kinderziekenhuis

Kennedy Van der Laan is partner van Emma’s Amazing Fun(d)Raising Night 2013. Deze benefietavond wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting...

11 maart 2013 

Kennedy Van der Laan steunt de bouw van het Prinses Máxima Centrum

Ook wij geloven in de kracht van bundeling van kennis en zorg zoals dat in het Prinses Máxima Centrum als toonaangevend instituut tot stand wordt...

08 maart 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

Vervangt het aanbestedingsrecht de contractvrijheid in de private sector?

Inleiding Sinds het Baris/Riezenkamp-arrest uit 1957 geldt als heersende leer van de Hoge Raad dat private partijen in de pre-contractuele fase een...

11 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Omkeringsregel eerder toepasselijk

Hoge Raad 23 november 2012, LJN BX7264 Essentie De Hoge Raad laat voor toepassing van de omkeringsregel de eis vallen dat de kans op het...

17 januari 2013 

Wetsvoorstel toelaten winstuitkering door ziekenhuizen ingediend

Het wetsvoorstel beoogt onder voorwaarden winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Onder dit type zorg...

28 februari 2012 

Gevolmachtigde als de patiënt zien

Wie een schriftelijke wilsverklaring heeft, kan een gevolmachtigde aanwijzen. Hoe werkt dat? Wat vinden artsen ervan? Esther Pans kent de theorie en...

01 november 2011 

Overheid heeft bij ziekteverzuim niet goed gehandeld

Overheidswerkgevers hebben zichzelf lelijk in de vingers gesneden. Hoewel al in januari 2009 duidelijk was dat hun regelgeving omtrent opbouw van...

04 augustus 2011 

Geen compassie met langdurig zieke

Nieuwe vakantieregeling in strijd met Europese regelgeving. Ook zieke werknemers bouwen jaarlijks vakantie op van ten minste vier weken, zo besliste...

28 juli 2011 

Gevoeligheden omtrent rechten van minderjarigen

Met enige regelmaat krijgen apothekers te maken met de vraag hoe om te gaan met (rechten van) minderjarigen. Kun je bijvoorbeeld medicijnen meegeven...

02 juni 2011 

Drempels bij online medicijnverstrekking; een annotatie bij Rechtbank Den Haag 20 mei 2010

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om geneesmiddelen op recept voor te schrijven aan personen waarover, kortgezegd, de voorschrijver...

04 oktober 2010 

Rechter oordeelt over de online verkoop van medicijnen aan voor de zorgaanbieder onbekende personen

Rechtbank 's Gravenhage, 20 mei 2010, LJN: BM5482 Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zich uitgesproken over de online...

30 augustus 2010 

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de ‘patiëntenkaart arresten’1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het...

30 juni 2010 

Privacy by Design

Eind 2009 zijn er verschillende zienswijzen en visiedocumenten verschenen over de toekomst van de bescherming van privacy. Zo publiceerden de Artikel...

02 juni 2010 

Ontwikkelingen rond het Elektronisch Patiëntendossier

Zorgen om de beveiliging van en privacybescherming bij het elektronisch patiëntendossier blijken zeer hardnekkig. Waar de Minister van...

30 januari 2010 

De bijzondere positie van de medisch specialist

Binnenkort ( 2014) verschijnt er een vervolg op dit artikel. In het Nederlandse arbeidsrecht neemt de medisch specialist een bijzondere positie...

01 november 2009 

Verjaring en stuiting bij medische fouten

Noot bij Rechtbank Rotterdam, 254423/HA ZA 06-272, 30 juli 2008 Eiseres is bij het oversteken van een overweg in botsing gekomen met een metro...

09 juni 2009 

Privacy en de zieke werknemer

Zeer recent is door het College Bescherming Persoonsgegevens een rapport uitgebracht waaruit naar voren is gekomen dat de Nederlandse burgers "zich...

01 juni 2009 

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid van financiële dienstverleners

De zorgplicht van financiële dienstverleners, waaronder de banken, verzekeraars en tussenpersonen, heeft zich de afgelopen jaren in een toenemende...

01 april 2009 

Brief Klink ondermijnt vertrouwen

Zonder wet is bezwaar maken tegen opname van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier (EPD) betekenisloos menen Hester de Vries en...

11 november 2008 

Beroepsaansprakelijkheid notaris - over aansprakelijkheidsdrempels en het spanningsveld tussen zorg- en geheimhoudingsplicht

Het onderhavige arrest gaat onder meer over de beroepsaansprakelijkheid van de notaris. Het arrest is aardig omdat daarin wordt bevestigd dat niet...

01 februari 2008 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de ziekenhuissector

Inmiddels is het al meer dan tien jaar geleden dat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) op 1 juni 1996 in werking is getreden....

01 januari 2007 

'Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer' - beantwoording rechtvraag (321) Strafrecht

Lees hier het volledige artikel in PDF: 'Bij dementie hoeft het leven van mij niet meer' - beantwoording rechtvraag (321) Strafrecht Auteur Esther...

01 december 2005 

Rapport 'lijden aan het leven' een stap te ver?

Lees hier het volledige artikel in PDF: Rapport 'lijden aan het leven' een stap te ver? Auteur Esther Pans Gepubliceerd Nederlands Juristen Blad...

08 april 2005 

Euthanasie: medische macht en onmacht

Euthanasie: medische macht en onmacht, in: J.W. Fokkens (red.), Ordening van emotie. Verzamelde annotaties van Tom Schalken, Deventer: Kluwer 2005,...

01 januari 2005 

Cursus: De grenzen van samenwerken

Deze cursus heeft wegens organisatorische redenen helaas geen doorgang kunnen vinden. Schroom niet om contact op te nemen met Annemieke van der...

25 november 2014 

Symposium NVVE: Hulp is geen misdaad [Extern]

Op 28 november 2013 heeft het symposium NVVE plaatsgevonden in De Glazen Ruimte in Maarssen. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig...

28 november 2013