Martine de Koning

Martine de Koning

Advocaat, Partner

 • Martine de Koning http://kvdl.nl/onze-mensen/martine-de-koning/ Advocaat, Partner +31 20 5506 639 martine.de.koning@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/martindedekoning
 • Maarten Schut http://kvdl.nl/onze-mensen/maarten-schut/ Advocaat, Partner +31 20 5506 644 maarten.schut@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/maarten-schut/13/4b5/a14
 • Eva Knipschild http://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild
 • Peter van den Broek http://kvdl.nl/onze-mensen/peter-van-den-broek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 669 peter.van.den.broek@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/peter-van-den-broek/6/84/259

Fashion & Retail

“In de retail is er behoefte aan advocaten die begrip hebben voor de sector.”

In de wereld van Fashion & Retail hebben cliënten behoefte aan advocaten die ervaring hebben met de impact van trends in deze sector, de korte seizoenen en voortdurend veranderende productcycli. Selectieve en andere specifieke distributiestrategieën spelen een belangrijke rol en beëindiging van relaties is in deze context soms onvermijdelijk. Wij hebben ervaring en een duidelijke visie op deze vraagstukken. Wij assisteren voorts bij transport, opslag- en import- en export perikelen, productveiligheid en product recalls. Daarnaast adviseren wij over arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals ontslag, ziekte, uitleg van de cao en omgang met flexibele krachten. In fashion en retail is er nimmer aflatende druk rond namaakgoederen en oneerlijke concurrentie. Een sterke merkenportefeuille is daarbij van cruciaal belang. We assisteren diverse fashion en retailbedrijven, waaronder multinationals en Nederlandse bedrijven bij het opbouwen en bewaken van hun merken. Wij adviseren over de kracht of risico’s van een nieuw merk en over de kansen bij een potentieel conflict. Wij treden met grote regelmaat op tegen inbreukmakers, onder meer in kort geding, voor het verkrijgen van een snelle en effectieve maatregel.

Het team Fashion & Retail van Kennedy Van der Laan staat voor een gedegen kennis van deze specifieke vraagstukken.

Het team is actief in de wereld van consumentengoederen op het gebied van:

 • Distributiekanalen
 • Franchising
 • Agentuur
 • Distributie
 • Brand protection
 • Merkstrategie
 • Reclame
 • Sales contracten
 • Manufacturing en sourcing
 • Logistiek
 • Warehousing
 • Transport
 • Product safety en labelling
 • Customs

Intensieve samenwerkingen

We werken intensief samen met het Corporate team, het Vastgoed team en onze specialisten op het gebied van arbeidsrechtelijke gevolgen van outsourcing. Verkopers van onder andere sportkleding, software, voedingsmiddelen, dranken, mobiele telefoons en telefoonservices, computerspelen en –hardware behoren tot onze cliënten.

De modebewuste advocaten van Kennedy Van der Laan

Bij Kennedy Van der Laan zijn we van vele markten thuis, zo ook op “Fashion” gebied. Onze advocaten bedienen verschillende fraaie cliënten in...

18 juni 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Staat aansprakelijk voor onvoldoende opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Het vervolg, maar nog niet het eind. Sinds 1 januari 2012 hebben zieke werknemers, net als hun collega’s, recht op volledige opbouw van...

19 november 2013 

Verbod tot nevenwerkzaamheden op grond van goed werknemerschap

Indien een werkgever geen nevenwerkzaamhedenbeding is overeengekomen met de werknemer, kan hij dan toch de werknemer verbieden concurrerende...

30 oktober 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Wat iedere marketeer moet weten over Google Analytics

Recent deed het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) enkele interessante uitspraken over de Google Analytics-cookies die gevolgen hebben voor...

18 september 2013 

Update E-commerce: het nieuwe regime 2014 [VIDEO]

Europa veroveren, welke e-tailer wil dat nu niet? In 2012 bereikte de totale Europese B2C (consumenten) online handel van goederen en diensten een...

14 augustus 2013 

De implementatie van het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Is de wetgever te ver doorgeschoten wat betreft de levering van digitale inhoud? Inleiding In nummer 1 van 2012 van het tijdschrift voor...

18 juni 2013 

Het nieuwe regime voor overeenkomsten op afstand

Van radicaal vernieuwen naar behoudend moderniseren? Op 10 oktober 2011 heeft de Europese Raad, na bijna drie jaar onderhandelingen, een nieuwe...

18 juni 2013 

Sociaal Akkoord: weer naar een ander ontslagrecht?

Na totstandkoming van het Regeerakkoord verscheen in onze nieuwsbrief het artikel ‘Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?’....

07 mei 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

Dit artikel behandelt de mededingingsrechtelijke aspecten van de inzet van databases met kopersgedrag die in de retailsector op steeds grotere schaal...

26 april 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

BBIE weigert ‘Allah’ in te schrijven als merk

Inleiding Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft geweigerd het hiernaast afgebeelde teken Allah in het merkenregister in te...

11 januari 2013 

Hof van Justitie oordeelt over reclame voor geneesmiddelen

Informatie over geneesmiddelen op recept De (Duitse tak van) farmaceut MSD Sharp & Dohme GmbH (“MSD”) had op haar website informatie...

30 juni 2011 

Tripje New York, nu vanaf………

Een bespreking van het arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 12 mei 2011 inzake Konsumentombudsman/Ving Het Europese Hof van Justitie...

30 juni 2011 

Plesner / Louis Vuitton uitspraak: artistieke vrijheid vs. intellectuele eigendomsrechten

Het zijn spannende tijden geweest voor de Deense kunstenares Nadia Plesner. Louis Vuitton was een rechtszaak begonnen over het gebruik van een Louis...

27 mei 2011 

Kunstenares Nadia Plesner wint rechtzaak van Louis Vuitton in Darfurnica zaak

Kunstenares Nadia Plesner is woensdag 4 mei jl. door de Rechtbank Den Haag in de Darfurnica-zaak volledig in het gelijk gesteld. Het vonnis en...

06 mei 2011 

Productaansprakelijkheid: ondeugdelijkheid betrokken exemplaar of ondeugdelijkheid hele soort?

Hoge Raad 4 februari 2011, LJN BO5803 Essentie Voor aansprakelijkheid op de voet van artikel 6:162 BW van de producent voor het door hem in het...

25 maart 2011 

Nadia Plesner versus Louis Vuitton

Deense kunstenares Nadia Plesner wordt door Christien Wildeman en Jens van den Brink bijgestaan in haar zaak tegen Louis Vuitton. Ze mag van de...

10 maart 2011 

De wijzigingswet stilzwijgende verlenging en opzegging consumentenovereenkomsten

Op 30 november 2010 is een wetsvoorstel gepubliceerd in het Staatsblad dat voor consumenten enerzijds en de uitgeverswereld en verenigingen...

27 januari 2011 

Verduidelijking van bevoegdheidsregels voor via internet aangeboden diensten aan consumenten

Volgens Europese bevoegdheidsregels dient een procedure tegen een consument te worden ingesteld voor de gerechten van de lidstaat op het grondgebied...

27 januari 2011 

Richtlijn Consumentenkrediet geïmplementeerd in Nederland: Belangrijke gevolgen voor aanbieders van consumentenkrediet

Doelstelling De Richtlijn Consumentenkrediet is op 23 april 2008 tot stand gekomen en dient twee belangrijke doelen. In de eerste plaats is de...

27 januari 2011 

Geen monopolie voor Calvin Klein op de letters CK

Oppositie tegen CK CREACIONES KENNYA Calvin Klein is een van de bekendste producenten van luxueuze kleding en accessoires. Zij heeft diverse merken...

28 oktober 2010 

Nieuwe regels stilzwijgende verlenging en opzegging consumentenovereenkomsten

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief schreef Christoph Jeloschek over het wetsvoorstel stilzwijgende verlenging en opzegging van...

28 oktober 2010 

Discussie over het begrip reisorganisator door Hoge Raad beslecht

Hoge Raad 11 juni 2010, LJN: BL8510 Essentie De enkele omstandigheid dat een reisbureau op verzoek en initiatief van een reiziger een pakketreis...

30 augustus 2010 

In Nederland mag je alles dragen

In Nederland mag je alles dragen wat je wilt, zolang er geen beperkende voorwaarden bij de toegangsbewijzen zijn, stellen Otto Volgenant en Annemieke...

01 juli 2010 

Merkrecht niet uitgeput ten aanzien van niet voor de verkoop bestemde producten ten behoeve van demonstratie

Hof van Justitie EU 3 juni 2010, zaak C 127/09 (Coty Prestige / Simex Trading) In de nieuwsbrief van februari 2009 is een vonnis besproken van de...

25 juni 2010 

Internetverkoop onder de herziene mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

Consumenten kopen steeds meer producten via internet. Het aantal Nederlanders dat wel eens online winkelt is gestegen van 3,6 miljoen in 2002 tot 8,8...

20 mei 2010 

Koopzondag staat te veel onder druk

Lees hier het volledige artikel in PDF: Koopzondag staat te veel onder druk Auteurs Karien Lagrouw en Martijn...

31 maart 2010 

Nieuwe regels voor stilzwijgende verlenging en opzegging van abonnementen

Achtergrond nieuwe regels in het wetsvoorstel Met dit wetsvoorstel wil men een einde maken aan "de voortdurende en maatschappelijk zeer ongewenste...

26 januari 2010 

Verplichte ambtshalve toetsing onredelijke bedingen in consumentenovereen­komsten

Op 4 juni 2009 heeft het Hof van Justitie EG een arrest gewezen tussen Pannon GSM en Gyõrfi waarin het hof (nogmaals) oordeelt dat rechters in de EU...

09 juli 2009 

ECJ denies relevance of ‘acquired attractiveness'

The ECJ rejects the suggestion of the Dutch Supreme Court that a shape which gives substantial value to the product (in this case, a specific...

01 februari 2008 

Workshop E-commerce: het nieuwe regime 2014

Op 16 januari 2014 heeft de workshop Update E-commerce plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. In een praktische workshop gaf...

16 januari 2014 

Workshop E-commerce: het nieuwe regime 2014

Op 23 oktober 2013 heeft de workshop Update E-commerce plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. In een praktische workshop gaf...

23 oktober 2013