Bart de Man

Bart de Man

Advocaat, Dagelijks bestuur, Managing partner

 • Bart de Man http://kvdl.nl/onze-mensen/bart-de-man/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Managing partner +31 20 5506 841 bart.de.man@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/bart-de-man/4/a41/a77
 • Joris van Horzen http://kvdl.nl/onze-mensen/joris-van-horzen/ Advocaat +31 20 5506 655 joris.van.horzen@kvdl.nl
 • Marcel Willems http://kvdl.nl/onze-mensen/marcel-willems/ Advocaat, Partner +31 20 5506 679 marcel.willems@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/marcel-willems/5/5b/627

Banking & Finance

“We are a trusted partner to financial institutions and law firms around the world. ”

Ons Banking & Finance team houdt zich bezig met vier kerngebieden: Financiering, Regelgeving & Financiële diensten, Procesvoering en Herstructurering en insolventie.

Financiering

Onze praktijkgroep financiering heeft ruime ervaring op het gebied van advisering van financiële instellingen en corporate debiteuren over financiële transacties waar meerdere jurisdicties bij betrokken zijn, zoals:

 • bancaire kredietverlening
 • actiefinanciering
 • projectfinanciering
 • leasefinancieringen
 • financiering van overnames

Tot onze expertise behoren tevens de complexiteiten van nationale en internationale financieringen. Voor financiële instellingen en advocatenkantoren overal ter wereld zijn wij een betrouwbare bron door ons vermogen om plaatselijke zekerheidsrechten snel en effectief veilig te stellen. Onze cliënten hechten veel waarde aan onze solide expertise, goede communicatie en praktische aanpak.

Regelgeving & Financiële diensten

Wij geven advies aan financiële instellingen die vallen onder de regelgeving van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waaronder

 • banken
 • verzekeringsmaatschappijen
 • aanbieders van betalingsdiensten en elektronisch-geldinstellingen
 • investeringsfondsen
 • pensioenfondsen

Wij werken samen met onze secties ondernemingsrecht en bestuursrecht bij het behandelen van een breed scala aan kwesties op het gebied van regelgeving. Ons praktijkteam volgt ontwikkelingen in wetgeving, waaronder voorstellen voor de hervorming van financiële regelgeving, op de voet.

Procesvoering

Onze procespraktijk adviseert banken en staat hen en andere cliënten bij in alle soorten procedures met betrekking tot banking en finance-zaken. Een gebied van bijzondere expertise is ons optreden namens investeerders in onderzoeksprocedures voor de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam, tegen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Wij behandelen regelmatig zaken betreffende vorderingen wegens “aansprakelijkheid van geldgevers” of andere aantijgingen van wangedrag van geldgevers, procedures om openstaande schulden te verhalen op opdrachtgevers en garantieverstrekkers, onteigeningsprocedures, en ingestelde vorderingen wegens fraude door leners of hun opdrachtgevers.

Herstructurering en insolventie

Onze praktijk vertegenwoordigt cliënten bij alle aspecten van herstructureringen en insolventie. Verscheidene van onze advocaten zijn zeer ervaren curatoren of bewindvoerders. Cliënten wie een faillissement van een klant of leverancier boven het hoofd hangt kunnen rekenen op onze brede ervaring met insolventie. Wij helpen onze cliënten ook bij het vermijden van risico’s van faillissementen in hun logistieke keten en bij hun klanten, door gebruik te maken van betrouwbare zekerheidsinstrumenten ter ondersteuning van commerciële transacties.

Ons werk op het gebied van herstructureringen richt zich op de kritieke periode voorafgaand aan insolventie, wanneer een kapitaalinjectie of andere vorm van financiële ondersteuning noodzakelijk is om een faillissement af te wenden. Onze insolventie-advocaten werken nauw samen met onze in-house notarispraktijk bij de herstructurering van een bedrijf of concern, teneinde de continuïteit van het bedrijf en de behoorlijke behandeling van alle crediteuren te verzekeren.

 

Download het Trackrecord Banking & Finance

Chambers Europe 2014 – Banking & Finance

What the team is known for Growing practice handling asset finance, project finance and acquisition finance. Well regarded for banking litigation, and frequently instructed by both borrowers and lenders.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The quality is great, and we can always work with the same team. Every time we do a deal, we know the team and the team knows us.”

Work highlights Acted as lead counsel to Brand Loyalty on a EUR150 million secured facilities agreement arranged by Rabobank, Deutsche Bank, ING and NIBC.

Notable practitioners Senior associate Joris van Horzen continues to impress sources. One client says: “He knows how to put everything into context with his industry knowledge and is very hands-on and practical. He is dedicated to helping us.”

Significant clients ABN AMRO, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Nike, RBS.

Legal 500 EMEA 2014 – Banking & Finance

“Kennedy Van der Laan’s ‘very experienced and proactive’ team head Bart de Man handles transactional and regulatory matters. Clients include ABN AMRO and Bank of Tokyo-Mitsubishi. Senior associate Joris van Horzen provides ‘no-nonsense solutions to complex structuring and collateral issues’.”

Wetsvoorstel toezicht kredietunies, een reddingsboei voor het MKB?

Het is geen geheim dat sinds het uitbreken van de financiële crisis de financiering van het midden- en kleinbedrijf onder druk staat. Uit diverse...

10 november 2014 

Opzegging van kredietovereenkomsten nu nog lastiger voor banken?

HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer Beheer c.s.) Achtergrond Een groep vennootschappen (de “Groep”) heeft een...

10 november 2014 

De Slag om Slotervaart: een interessante ondernemingsrechtelijke strijd

Ontegenzeggelijk één van de meest in het oog springende ondernemingsrechtelijke conflicten van het afgelopen jaar is de strijd rond het...

03 november 2014 

Financiering in de zorg; uitgifte van obligaties?

Achtergrond Zorginstellingen hebben veel moeite om noodzakelijke investeringen gefinancierd te krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat veel...

27 oktober 2014 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

Annemieke van der Beek over de geoorloofdheid van MasterCard vergoedingen voor credit cards en pin [RADIO]

Annemieke van der Beek is op 11 september 2014 geïnterviewd door BNR radio over het arrest van het Europese Hof van Justitie over de vergoedingen...

12 september 2014 

Rentederivaten en het MKB – een complexe combinatie

Inleiding Het is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest: de advisering van banken bij de verkoop van renteswaps - derivaten waarbij...

16 april 2014 

Hoge raad over cessieverboden: Het zijn woorden die ertoe doen

Na het Oryx/Van Eesteren arrest hebben lagere rechters vaak de goederenrechtelijke werking van cessieverboden als uitgangspunt genomen. Ten onrechte,...

07 april 2014 

Het slimme samenwerkingsmodel van Kennedy Van der Laan

Lees ook het persbericht: Kennedy Van der Laan lanceert Customized Alliance Kennedy Van der Laan behield Nike als klant door een slimme...

05 maart 2014 

Kennedy Van der Laan lanceert Customized Alliance

Europese juridische maatwerkoplossing voor multinationals Met Nike als eerste cliënt lanceert het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan...

05 maart 2014 

Zware bewijslast bestuurdersaansprakelijkheid op schouders van curator

Inleiding Op 24 januari jl. heeft de Hoge Raad (RvdW 2014/193) een interessant arrest gewezen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid in...

20 februari 2014 

Europese overeenstemming over uitgangspunten MiFID II

Op 14 januari 2014 hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van ministers een principeakkoord bereikt over nieuwe, strengere...

21 januari 2014 

Het cessie- en verpandingsverbod: een doorn in het oog van kredietverstrekkers

Het cessie- en verpandingsverbod is een doorn in het oog van kredietverstrekkers en het bedrijfsleven. Recente rechtspraak geeft echter tips voor de...

07 januari 2014 

Per 1 januari 2014 nieuwe Managing Partner voor Kennedy Van der Laan

Bart de Man en Patrick Wit treden toe tot Dagelijks Bestuur Bart de Man is per 1 januari 2014 de nieuwe Managing Partner bij Kennedy Van der Laan....

19 december 2013 

Schadevergoedingsbeding bij einde huur door faillissement geldig

Goed nieuws voor verhuurders: in zijn arrest van 15 november 2013 oordeelt de Hoge Raad dat een tussen verhuurder en huurder contractueel...

28 november 2013 

Dealmakers Marcel Willems en Floor Veltman over pre-pack in Mr.

Marcel Willems en Floor Veltman vertellen in Mr. over het toepassen van een 'pre-pack'. "Het is niet alleen leuk, maar ook spannend om te werken...

04 november 2013 

Opschorting winstdelingsregeling: instemmingsplichtig of niet?

Artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (‘WOR’) bepaalt dat de ondernemingsraad (‘OR’) instemmingsrecht heeft ten aanzien...

28 oktober 2013 

Update AIFM-richtlijn: de ESMA Guidelines geven eindelijk meer duidelijkheid

Op 1 oktober 2013 heeft de European Securities and Markets Authority (de “ESMA”) de definitieve versie van haar richtsnoeren voor de...

17 oktober 2013 

De impact van de brede meldplicht datalekken [VIDEO]

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel voor ‘brede meldplicht datalekken’ ingediend. Een datalek betekent een inbreuk op de beveiliging van...

19 september 2013 

Eigen schuldverdeling effectenlease-arresten geldt niet bij beroepsfout financieel adviseur

In zijn effectenlease-arresten heeft de Hoge Raad kort gezegd geoordeeld dat de schade door een beroepsfout van een aanbieder van...

16 september 2013 

Onteigening van aandeelhouders bij impasse binnen de rechtspersoon

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

16 september 2013 

De geruisloze triomftocht van de stille bewindvoerder

De invoering van de ‘pre-pack’, ondanks het ontbreken van een wettelijke basis. “De crisis wacht niet op Den Haag.” Inleiding In België en...

15 augustus 2013 

Is eigen aangifte van faillissement zonder bestuur mogelijk?

Het bestuur van een vennootschap is bevoegd om het eigen faillissement van deze vennootschap aan te vragen. Wat nu te doen met een eigen aangifte tot...

28 juni 2013 

Samenwerking banken toegestaan bij geldverwerking en -transport

Dit persbericht is door de Autoriteit Consument & Markt gepubliceerd op 7 juni 2013. Het gezamenlijk tellen en sorteren van bankbiljetten en...

14 juni 2013 

Update: Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

De op 16 maart 2013 in werking getreden Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties (de “Wet Betalingsachterstanden”) is...

11 juni 2013 

Verpanding van assurantieportefeuilles rechtsgeldig? Voorlopig nog geen antwoord van de HR

HR 31 mei 2013, LJN CA1614 Dankzij de vorig jaar in werking getreden Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad kreeg de Hoge Raad in deze zaak een...

11 juni 2013 

Jaarverslag Autoriteit Financiële markten duidt op een tendens van meer informele handhaving van de Wet op het financieel toezicht

Onlangs publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar jaarverslag over 2012. Daaruit blijkt dat zij bij overtredingen veel minder heeft...

14 mei 2013 

Geen informatieplicht bank bij toestemming op grond van art. 1:88 BW

Hoge Raad 12 april 2013 LJN BY8651 Samenvatting Eiser en zijn echtgenote hebben voor Bank X (hierna ‘de bank’) twee hypotheken op hun woonhuis...

07 mei 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

Goede raad is goud waard: postcontractuele zorgplicht voor financiële adviseurs/bemiddelaars

Commentaar bij HR 22 maart 2013, LJN BY6759 Inleiding In deze zaak wordt een financieel adviseur (de “Adviseur”) door zijn voormalige cliënte...

16 april 2013 

Aanvullende voorwaarden winstuitkering door zorgaanbieders

Het wetsvoorstel 'Winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg' is in februari 2012 door het kabinet geïntroduceerd. Door de val...

18 maart 2013 

De klachtplicht in beleggingsadviesrelaties

Wanneer dient een klant te ontdekken dat zijn bank haar zorgplicht heeft geschonden en binnen welke termijn moet hij daarover bij de bank...

11 maart 2013 

Raad van State oordeelt over onteigening SNS; een korte analyse

Inleiding Op 25 februari jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) uitspraak op de ruim 700 beroepen die...

27 februari 2013 

Nieuw arrest Hoge Raad inzake verzamelpandakte

De Hoge Raad heeft op 1 februari 2013 een arrest gewezen waarin wordt voortgebouwd op Dix q.q./ING. Verpanding waarbij de bank vorderingen van haar...

18 februari 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

OPTA’s nieuwe cookie-FAQ’s: weinig nieuws onder de zon [VIDEO]

Reikhalzend werd uitgekeken naar de publicatie van de nieuwe ‘FAQ’s over de cookieregels’ van OPTA. De tekst van de cookieregels is duidelijk...

08 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Bodem(voor)recht fiscus per 1 januari 2013 versterkt

Wetswijziging Op 1 januari 2013 is artikel 22bis aan de Invorderingswet 1990 toegevoegd. Artikel 22bis voorziet in een versterking van het...

15 januari 2013 

'Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Tekst & Toelichting’ by KVdL!

Inleiding Sinds 1 november 2009 kennen we in Nederland de vierde versie van de Algemene Bankvoorwaarden (de “Algemene Bankvoorwaarden”). De...

27 september 2012 

Nieuwe Wet Prejudiciële Vragen toegepast in bankzaak

Prejudiciële vragen Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een lagere rechter aan een hoger gerecht betreffende de uitleg van een...

21 augustus 2012 

De verpanding van absoluut toekomstige vorderingen

In het op 3 februari 2012 gewezen arrest Dix q.q./ING heeft de Hoge Raad voor het eerst bevestigd dat banken, voor zover zij beschikken over een...

01 juni 2012 

Wetgever maximeert vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Op 1 juli 2012 treden de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (de “Wet Incassokosten”) en het Besluit Vergoeding voor...

29 mei 2012 

Zware zorgplicht bij effectendienstverlening: ken je cliënt!

HR 3 februari 2012, LJN BU4914 In deze bijdrage zal ik een recent arrest van de Hoge Raad bespreken waarin de bijzondere zorgplicht van banken...

28 maart 2012 

Verpanding van absoluut toekomstige vorderingen

Hoge Raad 3 februari 2012, LJN: BT6947 Nog niet eerder had de Hoge Raad zich uitgelaten over de rechtgeldigheid van de...

28 februari 2012 

Bestuurdersbeloningen verder aan banden gelegd

Beloningsbeleid in de Wft Al eerder schreven wij in deze nieuwsbrief over de op 1 januari 2011 in werking getreden Regeling beheerst beloningsbeleid...

28 februari 2012 

Bancaire zorgplicht jegens derden, handvatten voor de praktijk

Rb. Rotterdam 13 juli 2011, LJN BR1592 / JOR 2011, 335 Partijen Op 13 juli 2011 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen...

31 januari 2012 

Nieuwe Richtlijn Betalingsachterstanden

Ondanks de invoering van Richtlijn 2000/35/EG betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties in 2002, kwam de Europese...

12 december 2011 

Betaaldienstverleners en betaaldienstagenten opgelet: Wwft-bereik is uitgebreid!

In juli 2011 is de Wijzigingswet financiële markten 2010 (de “Wfm 2010”) in werking getreden. De Wfm 2010 leidt er ondermeer toe dat alle...

28 oktober 2011 

De bancaire zorgplicht bij de opzegging van kredietrelaties

Gerechtshof 's-Gravenhage, 31 augustus 2010, JOR 2011/237 Recent verscheen in het tijdschrift JOR een arrest van het hof Den Haag over de...

26 augustus 2011 

Toepassing en reikwijdte van CDD-regelgeving in de praktijk

Hof Den Bosch 10 mei 2011, LJN BQ 4142 Feiten JEM exploiteert een coffeeshop in Maastricht en houdt een betaalrekening bij Van Lanschot aan. JEM...

30 juni 2011 

Wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn Consumentenkrediet aangenomen

Is het treffen van een betalingsregeling vergunningplichtig? In de nieuwsbrief van januari 2011 berichtten wij al over de gevolgen van de...

27 mei 2011 

Een nieuwe bijzondere zorgplicht bij vermogensbeheer?

Banken, verzekeraar en (assurantie)tussenpersonen worden, getuige de jurisprudentie, door de consument veelal verantwoordelijk gehouden voor de...

07 mei 2011 

De beëindiging van een bankgarantie ter opheffing van beslag; het belang van nauwkeurige formulering

Bankgaranties algemeen In Nederland kennen we twee hoofdvormen van bankgaranties: de “gewone” bankgarantie en de zogenaamde...

29 april 2011 

Beroep van bank op aansprakelijkheid bestuurders vóór inschrijving van BV, onaanvaardbaar

Hoge Raad 28 januari 2011, LJN BO7122 Essentie De omstandigheid dat een partij op het moment van het aangaan van een rechtsverhouding met een...

24 februari 2011 

Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011

Als gevolg van de CRD III richtlijn is per 1 januari 2011 het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft (het “Besluit”) in werking getreden. Krachtens...

24 februari 2011 

Het spanningsveld tussen een integere bancaire sector en laagdrempelige toegang tot het betalingsverkeer

In deze bijdrage zal de spagaat waarin banken zich bevinden, worden beschreven. Is het rechtens juist dat banken door rechters worden verplicht...

01 februari 2011 

Richtlijn Consumentenkrediet geïmplementeerd in Nederland: Belangrijke gevolgen voor aanbieders van consumentenkrediet

Doelstelling De Richtlijn Consumentenkrediet is op 23 april 2008 tot stand gekomen en dient twee belangrijke doelen. In de eerste plaats is de...

27 januari 2011 

Euronext niet aansprakelijk voor orderfout broker

Hoge Raad 21 oktober 2010, NJ 2010/570 AFS Brokers B.V. (“AFS”) is op grond van een met Euronext Amsterdam B.V.(“Euronext”) gesloten...

03 december 2010 

ASMI-beschikking: corporate governance op scherp gezet jegens activistische aandeelhouders

Hoge Raad 9 juli 2010, LJN: BM0976 In de ASMI-beschikking van 9 juli jl. heeft de Hoge Raad de verhoudingen tussen de verschillende...

30 september 2010 

In vogelvlucht: Roofprijzen onder het economiserende mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij meer nadruk is komen te liggen op de economische gevolgen van het gedrag van...

01 april 2010 

Aspecten aansprakelijkheid beleggingsresultaten

Aansprakelijkheid financieel adviseur voor teleurstellende beleggingsresultaten Banken en verzekeraars hebben in de loop der tijd een grote...

02 oktober 2009 

De ‘effectenlease-arresten’: de bijzondere zorgplicht voor banken

Hoge Raad 5 juni 2009, LJN: BH2811/ BH2815/ BH2822 Essentie Op een bank rust, vanwege maatschappelijke functie en haar deskundigheid, een...

27 juli 2009 

Recessie vraagt om financieel solvabele bedrijven, deel 2

Zij zijn ook minder snel bereid om operationele kredieten te verstrekken aan bedrijven, en zelfs leveranciers lijken in deze recessieperiode vaker...

26 juni 2009 

Europa is nog te zacht voor kredietbeoordelaars

Verordening verzuimt te verbieden dat CRAs worden betaald door ondernemingen die ze beoordelen. Lees hier het volledige artikel in PDF: Europa is...

01 mei 2009 

Supervision of Credit Rating Agencies

This paper gives an overview of the regulatory reforms in the US credit rating industry, most notably through the Credit Rating Agency Reform Act of...

01 april 2009 

Credit rating agencies in a post-Enron world

This article gives an overview of the regulatory reforms in de US credit rating industry. Read the article in PDF: Credit rating agencies in a...

11 augustus 2008