Subsidies

“Wij hebben ervaring met de begeleiding van aanvragen en afwijzingen van complexe, soms spraakmakende subsidiezaken.”

Subsidiezaken zijn er in vele soorten en maten: subsidies kunnen door de overheid worden geweigerd, lager vastgesteld dan aanvankelijk verleend of bijvoorbeeld worden teruggevorderd. Dit gebeurt door het nemen van besluiten die in een bestuursrechtelijke procedure kunnen worden aangevochten.

Uitstekende reputatie op het gebied van subsidies

De advocaten van het team Subsidies hebben een uitstekende reputatie en ruime ervaring op het gebied van subsidies. Wij hebben ervaring met de begeleiding van aanvragen en afwijzingen van complexe en ook spraakmakende subsidiezaken. Wij treden daarnaast ook op voor een aantal subsidieverleners.

Met het team Subsidies van Kennedy Van der Laan werkt u samen aan de juiste aanpak van uw vraagstelling en bent u verzekerd van een pragmatische oplossing.

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

Lagere vaststelling en terugvordering van subsidie

Noot bij AR 2012/9170, LJN BU7072 Lagere vaststelling en terugvordering van subsidie na faillissement van de subsidieontvanger vormt geen...

02 juni 2012 

Actualiteitentraining: Awb

In 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. Al deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de praktijk en leiden tot nieuwe jurisprudentie waarmee overheden en bedrijven rekening moeten houden.

30 oktober 2014 

Cursus: Overheidsaansprakelijkheid

Zowel aansprakelijkheid uit onrechtmatige als uit rechtmatige overheidsdaad kwamen aan de orde. In het eerste gedeelte van de cursus werd de onrechtmatige overheidsdaad behandeld, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan het begrip ‘formele rechtskracht’ en de uitzonderingen daarop. De schadevergoeding uit rechtmatige overheidsdaad kwam in het tweede gedeelte aan de orde.

18 februari 2014 
Jan van der Grinten

Jan van der Grinten

Advocaat, Partner

  • Jan van der Grinten http://kvdl.nl/onze-mensen/jan-van-der-grinten/ Advocaat, Partner +31 20 5506 852 jan.van.der.grinten@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/jan-van-der-grinten/4/b15/695