Eva Knipschild

Eva Knipschild

Advocaat, Mediator, Partner

  • Eva Knipschild http://kvdl.nl/onze-mensen/eva-knipschild/ Advocaat, Mediator, Partner +31 20 5506 840 eva.knipschild@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/evaknipschild
  • Chris Nekeman http://kvdl.nl/onze-mensen/chris-nekeman/ Advocaat, Partner +31 20 5506 676 chris.nekeman@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/chris-nekeman/21/b87/928
  • Inge de Laat http://kvdl.nl/onze-mensen/inge-de-laat/ Advocaat, Partner +31 20 5506 839 inge.de.laat@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/inge-de-laat/5/a57/98a

Reorganisatie en ontslag

“Strategische keuzes voorafgaand aan ontslag kunnen escalatie en procedures voorkomen. ”

Het beëindigen van een arbeidsrelatie kan voor werkgevers en werknemers ingrijpende gevolgen hebben. Het team Reorganisatie en ontslag van Kennedy Van der Laan behandelt zowel zaken op het gebied van collectief als individueel ontslag.

Individueel ontslag

Bij individueel ontslag vertegenwoordigt het team Reorganisatie en ontslag werkgevers en werknemers. Het team adviseert over de verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden. In eerste instantie wordt vaak gezocht naar een minnelijke oplossing, meestal in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Komen partijen er niet uit, dan begeleidt het team de procedure bij de kantonrechter of het UWV. In alle gevallen geldt dat het team Reorganisatie en ontslag streeft naar een zo effectief mogelijke aanpak om langlopende en kostbare procedures te voorkomen.

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag als gevolg van een reorganisatie van een onderneming adviseert en begeleidt het team Reorganisatie en ontslag cliënten onder andere bij het selecteren van boventallige werknemers, het overleg met de Ondernemingsraad, het opstellen van een Sociaal Plan (al dan niet in overleg met de vakbonden) en de benodigde documenten voor de ontslagprocedure. Ook helpt het team cliënten om op het juiste moment de juiste stappen te zetten en adviseert het hen over de communicatie met hun werknemers.

Ambtenaren

Ook voor individueel of collectief ontslag van ambtenaren hebben onze advocaten de juiste expertise in huis.

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Het...

13 oktober 2014 

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

De kranten staan er bol van: Abvakabo FNV gaat de nieuwe eigenaar van Estro voor de rechter slepen. Volgens FNV is het ‘pre-pack’ (of...

21 augustus 2014 

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Besluit AVA leidt niet tot einde dienstverband bestuurder

Rechtspositie bestuurder De bestuurder van een BV of NV die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, heeft minder vergaande...

28 april 2014 

Ontslag per sms: mag dat?

Paul Ince, trainer van de Engelse voetbalclub Blackpool, is per sms ontslagen door zijn werkgever. De aanleiding vormde een reeks slechte resultaten....

24 januari 2014 

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid wijzigt onder meer het ontslagrecht. Zowel de procedure van opzegging als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gaat...

12 januari 2014 

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Op 29 november jl. heeft minister Asscher het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel vormt...

13 december 2013 

Het nieuwe ontslagrecht: de 6 belangrijkste wijzigingen

Het nieuwe ontslagrecht maakt het niet eenvoudiger een werknemer te ontslaan. De 6 belangrijkste wijzigingen. Nog steeds moet je als werkgever een...

06 december 2013 

Verslaving is een ziekte. Is ontslag mogelijk?

In huidige medische wetenschap wordt aangenomen dat een alcohol- of drugsverslaving een ziekte is. Voor zieke werknemers geldt een opzegverbod...

03 december 2013 

Marita Hoogeveen versterkt arbeidsrechtpraktijk Kennedy Van der Laan

Amsterdam, maandag 19 augustus 2013 – Deze maand is advocaat Marita Hoogeveen gestart bij Kennedy Van der Laan. Zij zal haar werk als...

19 augustus 2013 

Stoelendans bij reorganisatie

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen mag een werkgever niet op kwaliteit selecteren, maar moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast....

13 augustus 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

Inge de Laat in Mr. Magazine: 'Al het ontslag via de rechter'

Het arbeidsrecht moet nodig worden herzien. Maar vooralsnog blijft het meer bij woorden dan daden. En dat is jammer. Advocaat Inge de Laat (Kennedy...

01 juli 2013 

Mag een werkgever vaste werknemers vervangen door flexibele krachten?

Kantonrechter Leiden 17 april 2013, LJN BZ7314 De feiten Een werkgever, een groothandel in bloemen en planten, besluit in 2012 de productie uit te...

12 juni 2013 

Oprichting PVT ten onrechte niet afgewacht. Adviesrecht inzake reorganisatie.

Personeelsvertegenwoordiging Een ondernemer die een onderneming in stand houdt met 10 tot 50 werknemers, is verplicht een...

14 mei 2013 

Sociaal Akkoord: weer naar een ander ontslagrecht?

Na totstandkoming van het Regeerakkoord verscheen in onze nieuwsbrief het artikel ‘Ontslagrecht op de schop: waar moet u rekening mee houden?’....

07 mei 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Hoe kom je van een contractuele ontslagvergoeding af?

Werknemers hebben soms een vooraf bepaalde ontslagvergoeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Als er uiteindelijk inderdaad een ontslag komt en de...

18 februari 2013 

Hof vernietigt beëindigingsovereenkomst: werkgever heeft informatieplicht geschonden

Uit een recente uitspraak van het Hof Leeuwarden blijkt dat op de werkgever een vergaande informatieplicht rust bij het sluiten van een...

18 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Geen weloverwogen ontslagname na ziekmelding via WhatsApp

Rechtbank Groningen 11 juni 2012, LJN BY2140 De feiten Een werkneemster is bij Flexjob werkzaam als intercedente. Op 17 april 2012 is werkneemster...

11 januari 2013 

Is voorwaardelijk ontslag op staande voet toegestaan?

Hof Leeuwarden, 27 maart 2012 (LJN: BW0021) Een ontslag op staande voet is een bijzondere vorm van opzegging, waarbij het dienstverband met...

27 september 2012 

Ontslag op staande voet altijd binnen zes maanden vernietigen?

Hoge Raad 22 juni 2012 (LJN: BW5695) Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (hierna: het ‘BBA’) bepaalt dat een werkgever de...

24 juli 2012 

BBA van toepassing op de internationale werknemer?

Hoge Raad 24 februari 2012, LJN: BU8512 Feiten De werkgever en de werknemer, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, hebben op 10 mei 2005 een...

26 april 2012 

Ontslagbescherming voor opdrachtnemers

Hoge Raad 9 december 2011, LJN: BT7500 Feiten In de periode van 1978 tot 1 juni 2008 heeft de opdrachtnemer op basis van een opdrachtovereenkomst...

28 maart 2012 

Adviesrecht van de ondernemingsraad bij wijziging van de rechtsvorm van de ondernemer

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), 10 november 2011, JAR 2012/8 Adviesaanvraag De ondernemer is een stichting die kinderopvang aanbiedt. In...

28 maart 2012 

Ontbindingsverzoek door werknemer na opzegging door werkgever

Rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, LJN:BV0899 Het Nederlands arbeidsrecht kent een duaal ontslagstelsel. Wanneer een werkgever de...

28 februari 2012 

Wetswijziging Wet Melding Collectief Ontslag

Met ingang van 1 maart 2012 wijzigt de Wet Melding Collectief Ontslag. Wat houden de wijzigingen in het wetsvoorstel in? Beëindigingsovereenkomsten...

31 januari 2012 

Vrijheid van meningsuiting in het arbeidsrecht

Palomo Sanchez and others/Spain Tussen een Spaans bedrijf en vier van haar werknemers is geprocedeerd over de vraag of deze werknemers al dan niet...

12 december 2011 

De toverspreuk van Centrale Raad van Beroep

De begroting van de zogenoemde aanvullende ontslagvergoeding voor ambtenaren is onduidelijk. De Centrale Raad van Beroep (de 'Raad') heeft het...

01 december 2011 

Gereformeerde school mag homoseksuele leraar Renkema niet ontslaan

De gereformeerde Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest mag de arbeidsovereenkomst met de heer Renkema niet ontbinden volgens de beschikking van de...

02 november 2011 

Invoering van een nieuw bedrijfsmodel en het adviesrecht van de OR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer), LJN: BR3116 Feiten De ondernemer ondervindt negatieve gevolgen van diverse ontwikkelingen op de...

30 september 2011 

Ontslag niet kennelijk onredelijk, omdat werknemer niet is ingegaan op aanbod outplacement

Kantonrechter Harderwijk, 22 juni 2011, JAR 2011/197 Achtergrond Werkneemster is vanaf 1 oktober 1979 in dienst bij werkgever. Per 1 maart 2011...

26 augustus 2011 

Ex tunc of ex nunc toetsing bij kennelijk onredelijk ontslag?

Hoge Raad 8 april 2011, LJN BP4804 Uitgangspunt bij kennelijk onredelijk ontslagprocedures was altijd dat bij de beantwoording van de vraag of een...

25 juli 2011 

Voorgestelde wetswijziging Wet melding collectief ontslag

Een bespreking van het wetsvoorstel inhoudende de wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en...

27 mei 2011 

Ontbindingsverzoek in verband met strafrechtelijke veroordeling werknemer

Kantonrechter Maastricht, 21 februari 2011, LJN: BP 5184 Feiten Werknemer is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor harddrugs...

25 maart 2011 

Overgang van onderneming: beïnvloedbaar door geen personeel over te nemen, maar zelf te werven?

Hof van Justitie EU 20 januari 2011, JAR 2011/57 Clece, een schoonmaakbedrijf, heeft van 2003 tot eind 2007 in opdracht van de Ayuntamiento de...

25 maart 2011 

Ontslag op staande voet wegens strafrechtelijke veroordeling

Hoge Raad 17 december 2010, LJN: BO1821 Ontslag op staande voet Wanneer een werknemer op staande voet wordt ontslagen, betekent dat in feite dat de...

27 januari 2011 

De gevolgen van een WW-uitkering voor de beëindigingsvergoeding van een oudere werknemer

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 5 oktober 2010, HD 200.012.071, LJN BN8921 Een werkgever ziet zich genoodzaakt een reorganisatie door te voeren....

27 januari 2011 

Tellen jaren als uitzendkracht mee bij een reorganisatie?

Kantonrechter Wageningen, 08-09-2010, LJN BN8266, JAR 2010/264 Een werkgever in de zuivelindustrie wordt sinds 2008 geconfronteerd met een daling...

03 december 2010 

De rechtspositie van expats bij reorganisatie

Voor expats zijn de gevolgen van ontslag vaak ingrijpender dan voor andere werknemers. In het artikel wordt ingegaan op de rechtspositie van...

01 augustus 2010 

Uitleg betekenis 26-wekentermijn bij verlenen ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf

Gerechtshof Leeuwarden 13 april 2010, LJN BM8411 Wettelijk kader In artikel 4:5 van het Ontslagbesluit is bepaald dat indien het UWV Werkbedrijf...

16 juli 2010 

Reorganisatie wegens overgang van onderneming mogelijk met beroep op ETO-reden?

Een bespreking van kantonrechter Amsterdam, JAR 2009/275 Ontslag wegens overgang van onderneming Indien sprake is van een overgang van onderneming,...

28 mei 2010 

Geen ABC of XYZ bij kennelijk onredelijk ontslag

Een bespreking van Hoge Raad, 27 november 2009, LJ BJ6596 Vaststelling van vergoedingen bij kennelijk onredelijk ontslag Als de kantonrechter de...

26 januari 2010 

Onrechtmatig verkregen bewijs in het arbeidsrecht

Onrechtmatig verkregen bewijs In het arbeidsrecht wordt door rechters niet snel aangenomen dat sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs en dat om...

27 februari 2009 

Deeltijdontslag voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij de CWI

De door de CWI bij de beoordeling van ontslagvergunning gehanteerde Beleidsregels zijn afgelopen jaar aangepast. Dat is onder andere van belang bij...

01 juni 2007 

Nieuwe werkgever na faillissement is "opvolgend werkgever"

De arbeidsovereenkomsten voor het faillissement tellen mee voor het maximum aan tijdelijke contracten voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde...

01 mei 2007 

Reorganisatie in de onderneming - Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 16 april 2013 heeft de cursus 'Reorganisatie in de onderneming' plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg 333. In deze cursus zijn...

16 april 2013