Outsourcing

“Kennis en vaardigheden ontwikkeld door complexe IT-outsourcings. ”

Al sinds de jaren negentig gaan organisaties in Nederland over tot het uitbesteden van activiteiten aan leveranciers. In die eerste jaren ging het vaak om het uitbesteden van complete IT-afdelingen, waarbij veel aandacht uitging naar de overgang van het personeel naar de dienstverlener en het uitwerken van service level agreements. Dit soort eerste generatie uitbestedingen komt nog steeds voor, maar in veel gevallen gaat het nu om het verplaatsen van eerder uitbestede activiteiten naar een nieuwe leverancier. De focus ligt daarbij het vormgeven van de samenwerking (governance), het voorkomen van afhankelijkheden en het vergroten van flexibiliteit.

De positie van de betrokken medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze medewerkers van rechtswege overgaan naar de nieuwe leverancier hangt steeds af van de omstandigheden en de wijze waarop de deal met de nieuwe leverancier vorm wordt gegeven.

De eerste uitbestedingen in Nederland

Het team Outsourcing van Kennedy Van der Laan was betrokken bij de eerste uitbestedingen in Nederland en heeft sindsdien veel opdrachtgevers en dienstverleners bijgestaan. De expertise is daarbij uitgebreid van IT-outsourcing naar alle denkbare vormen van uitbesteding, met name bedrijfsprocessen op het gebied van financiële administratie, verzekeringspolissen, HR en catering en facilitaire zaken. Het team heeft een ruime ervaring met uitbestedingen voor gereguleerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars en zorginstellingen.

Ondersteuning bij alle aspecten van outsourcing

Wij ondersteunen onze cliënten op alle aspecten van de uitbesteding, niet alleen bij het opstellen en uitonderhandelen van de overeenkomst(en) en de HR aspecten. Onze specialisten op het gebied van privacy, financieel toezicht, mededingingsrecht, ambtenarenzaken en fusies en overnames worden ingeschakeld als dat nodig is.

Chambers Europe 2015 – TMT – Band 1

What the team is known for Market-leading IT practice spanning litigation, outsourcing and acquisitions. Notable expertise in data protection. The media team is strong in litigation, notably disputes related to freedom of expression and defamation.

Strengths (Quotes mainly from clients)

“The team responds quickly and offers good strategies to choose between.”

“The lawyers are very responsive, practical and hands-on.”

What’s new? Added CGI, De Telegraaf, NCRV, Q-Music and Siemens as clients.

Work highlights Representing Telegraaf Media Group in a claim brought by NPO relating to De Telegraaf’s publication of a weekly TV guide.

Assisted Alert/Hiscox with proceedings against five Dutch hospitals related to a failed IT project worth EUR20 million.

Notable practitioners 

Jens van den Brink leads the media team, specialising in defamation and unlawful publication. Clients value his litigation expertise, practical advice and the fact that “he can always give you a solution.”

Hester De Vries is a renowned privacy and data protection expert. She advises clients on compliance, litigation and investigations and is widely described as “one of the best in the field.”

Patrick Wit heads the technology and telecoms practices. He has particular expertise in outsourcings and is admired for his ability to navigate complex supply chains.

Joost Linnemann has a strong track record on technology disputes. Sources are quick to highlight his “excellent analytical and interpersonal skills.”

Rising star Christien Wildeman focuses on freedom of expression, defamation and IP issues. “She understood what we were fighting for and really knows the media industry,”enthuse clients.

Significant clients Capgemini, De Persgroep, Royal Ahold, Microsoft, NRC Media, UPC.

Legal 500 EMEA 2015 – Information Technology – Tier 1

Kennedy Van der Laan’s team is ‘highly experienced and highly specialised in IT’. The outsourcing practice, which is led by Patrick Wit, recently assisted Liberty Global with the drafting of outsourcing agreements. Martine de Koning heads the department.

Chambers Europe 2014 – TMT – Band 1

What the team is known for Experienced IT team with an impressive record of advising on international privacy mandates. Acclaimed for its understanding of defamation and freedom of speech matters in the media field, and also handles regulatory and copyright issues. Clients include broadcasters, publishers and newspapers.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The real talent of the team is its ability to work under extreme pressure and still get the job done.”

“For media-related litigation it is at the top of the league. The team has a very strong track record in these matters, varied experience and deep knowledge of the area.”

“The team has excellent knowledge of the relevant legal fields combined with great business understanding.”

What’s new? NRC Media and De Persgroep Publishing are among the firm’s new clients.

Work highlights Represented TMG in a litigation against Dutch TV broadcasters concerning the attempted publication by the client of a weekly TV guide.

Represented KRO in defamation proceedings.

Notable practitioners Clients say Joost Linnemann “brings things to the table in an extremely clear way and is very strong at thinking strategically and assisting us to move forwards in the process.” He is noted for his work on international projects.

Practice group head Patrick Wit “is a very business-oriented lawyer who brings good advice and experience to projects,” say market observers. He handles outsourcings, telecoms projects and litigation.

Jens van den Brink has an excellent reputation for media projects, particularly unlawful publications and freedom of speech matters. “He is very easy to work with, hands-on in his approach and provides good, practical advice,” say clients.

“We were very impressed with Christien Wildeman and the way she prepared and handled our case,” enthuse clients, adding: “She always has a strong argument and clearly really knows the background of the matter.”

Hester de Vries “is one of the best on the market for privacy matters,”say respondees. Her clients include international banks and infrastructure operators.

Significant clients Audax Publishing, De Persgroep, IDTV, PowNed, Reed Business.

Legal 500 EMEA 2014 – Information Technology – Tier 1

Kennedy Van der Laan’s ‘practical and business-minded’Patrick Wit heads the practice, with the ‘highly experienced and knowledgeable’ Joost Linnemann advising on data protection and projects work. Reinoud Westerdijk handles licensing and cloud computing matters.

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

In de zorg wordt op grote schaal samengewerkt. Tussen zorgaanbieders onderling, tussen zorgaanbieders en ketenpartners en tussen zorgaanbieders en...

04 februari 2016 

Kennedy Van der Laan benoemt vier advocaten tot counsel

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kennedy Van der Laan haar advocaten Bart-Adriaan de Ruijter, Christien Wildeman, Floor Veltman en Otto Sleeking...

14 januari 2016 

Arbeidsrecht advocaat Ard Wallast aan de slag bij Kennedy Van der Laan

Deze maand is arbeidsrecht advocaat Ard Wallast gestart bij Kennedy Van der Laan. Ard (1982) adviseert met name op het gebied van individueel en...

31 augustus 2015 

Concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst: maatwerk vereist!

Sinds 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen geldig als uitvoerig is gemotiveerd waarom dit...

17 augustus 2015 

Kennedy Van der Laan partner van Deloitte Technology Fast50

Vanaf dit jaar heeft advocatenkantoor Kennedy Van der Laan zich verbonden aan de Technology Fast50, een ranking van de 50 snelst groeiende...

02 juni 2015 

Kennedy Van der Laan zet in op Legal Tech

Kennedy Van der Laan heeft zich verbonden aan Dutch Legal Tech Meetup; een initiatief van zelfstandige Jelle van Veenen om advocaten, academici,...

28 mei 2015 

Chambers 2015: Kennedy Van der Laan nummer 1 in IT en Media

Chambers and Partners heeft haar ‘rankings’ voor Europe 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onafhankelijk en objectief onderzoek, dat zij...

30 april 2015 

The Legal 500 Rankings 2015

The Legal 500 heeft haar “rankings” voor 2015 gepubliceerd. Op basis van uitgebreid onderzoek dat zij jaarlijks uitvoert in de markt en onder...

16 april 2015 

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Bij een outsourcing worden regelmatig werknemers overgenomen. Indien de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming, zal de insourcer...

08 april 2014 

Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht

Dat ‘outsourcing’ een breed begrip is blijkt wel uit de definitie die de Europese Commissie van de EU (‘Commissie’) hanteert. Volgens de...

31 maart 2014 

Is jouw bewerker écht “Safe Harbor certified”?

Achtergrond van Safe Harbor Gegevensverkeer naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau is in principe...

13 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet!

Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Denk hierbij aan de interne voorbereidingen van de klant, zoals het in kaart...

15 januari 2014 

Outsourcing in Nederland: een overzicht van de juridische aspecten

Voor Practical Law UK hebben Patrick Wit, Joost Schmaal en Soo-Ja Schijf een artikel geschreven waarin een overzicht van de juridische aspecten van...

19 november 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Outsourcing van ICT: de strijd tussen arbeid en kapitaal

Een rechtsvergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de kwalificatie van ICT-werkzaamheden. Lees hier het...

25 maart 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Arbeidsrecht)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Samenvatting De opdrachtnemer drijft een eenmanszaak waarmee hij in opdracht van derden onder meer...

26 april 2012 

Overgang van onderneming: permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2011, LJN: BU1290 Feiten Bij de personeels-bv Heineken Nederlands Beheer B.V. zijn zo’n 70 cateringmedewerkers...

31 januari 2012 

Poolse gedetacheerde vrachtwagenchauffeur valt onder algemeen verbindend verklaarde Cao

Kantonrechter Venlo, 10 augustus 2011, JAR 2011/234 Feiten De heer Nico Mooy is enig aandeelhouder en bestuurder van Mooy Oost Europa Service B.V....

12 december 2011 

Wetsvoorstel ‘versterking positie uitzendkrachten’

Een wetsvoorstel is nodig om de doelstellingen neergelegd in Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008...

28 oktober 2011 

De toepasselijkheid van het BBA op uitgezonden werknemers

Gerechtshof Arnhem 12 juli 2011, LJN: BR3312 Feiten De werknemer is sinds 1 april 1989 in dienst van werkgever. Aanvankelijk verricht de werknemer...

30 september 2011 

Boontje komt om zijn loontje: Albron moet Heineken salarissen betalen (en moet Heineken Albron salarissen betalen)?

Albron Catering BV tegen FNV Bondgenoten en John Roest, Europese Hof van Justitie, zaak nr. C-242/09, 21 oktober 2010 De zaak Albron heeft de...

03 december 2010 

Besluit kennelijk onredelijk. Outsourcing duurder dan bestaande situatie

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 2010 Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (het Ministerie) is...

30 september 2010 

Outsourcing - Route to the Netherlands

The initial analyses of the economic crisis indicated that outsourcing would increase significantly as businesses rushed to save costs. However, this...

01 september 2009 

Permanente detachering in concernverband en overgang van onderneming

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van)...

19 december 2008 

Outsourcing en het concentratietoezicht

Outsourcing neemt nog steeds in belang toe doordat technologie en systemen zich snel ontwikkelen, complexer worden en kostenbesparingsdruk toeneemt....

15 januari 2007 

Mededingingsrechtelijke aspecten van outsourcing

Voor outsourcing kunnen vele verschillende vormen gekozen worden die elk hun eigen mededingingsrechtelijke toetsingskader kunnen hebben dat...

01 april 2005 

KVdL Update: Overgang van onderneming en outsourcing

Op 7 juni vindt de KVdL Update: ‘Overgang van onderneming en outsourcing’ plaats.

07 juni 2016 
Patrick Wit

Patrick Wit

Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner

  • Patrick Wit http://kvdl.nl/onze-mensen/patrick-wit/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner +31 20 5506 642 patrick.wit@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/patrick-wit/3/768/b53
  • Reinoud Westerdijk http://kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 reinoud.westerdijk@kvdl.com http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Otto Sleeking http://kvdl.nl/onze-mensen/otto-sleeking/ Advocaat, Counsel +31 20 5506 831 otto.sleeking@kvdl.com http://www.linkedin.com/pub/otto-sleeking/3/210/b56