Patrick Wit

Patrick Wit

Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner

  • Patrick Wit http://kvdl.nl/onze-mensen/patrick-wit/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner +31 20 5506 642 patrick.wit@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/patrick-wit/3/768/b53
  • Reinoud Westerdijk http://kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 Reinoud.Westerdijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Otto Sleeking http://kvdl.nl/onze-mensen/otto-sleeking/ Advocaat +31 20 5506 831 otto.sleeking@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/otto-sleeking/3/210/b56
  • Inge de Laat http://kvdl.nl/onze-mensen/inge-de-laat/ Advocaat, Partner +31 20 5506 839 inge.de.laat@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/inge-de-laat/5/a57/98a

Outsourcing

“Kennis en vaardigheden ontwikkeld door complexe IT-outsourcings. ”

Al sinds de jaren negentig gaan organisaties in Nederland over tot het uitbesteden van activiteiten aan leveranciers. In die eerste jaren ging het vaak om het uitbesteden van complete IT-afdelingen, waarbij veel aandacht uitging naar de overgang van het personeel naar de dienstverlener en het uitwerken van service level agreements. Dit soort eerste generatie uitbestedingen komt nog steeds voor, maar in veel gevallen gaat het nu om het verplaatsen van eerder uitbestede activiteiten naar een nieuwe leverancier. De focus ligt daarbij het vormgeven van de samenwerking (governance), het voorkomen van afhankelijkheden en het vergroten van flexibiliteit.

De positie van de betrokken medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt. De vraag of deze medewerkers van rechtswege overgaan naar de nieuwe leverancier hangt steeds af van de omstandigheden en de wijze waarop de deal met de nieuwe leverancier vorm wordt gegeven.

De eerste uitbestedingen in Nederland

Het team Outsourcing van Kennedy Van der Laan was betrokken bij de eerste uitbestedingen in Nederland en heeft sindsdien veel opdrachtgevers en dienstverleners bijgestaan. De expertise is daarbij uitgebreid van IT-outsourcing naar alle denkbare vormen van uitbesteding, met name bedrijfsprocessen op het gebied van financiële administratie, verzekeringspolissen, HR en catering en facilitaire zaken. Het team heeft een ruime ervaring met uitbestedingen voor gereguleerde opdrachtgevers zoals banken, verzekeraars en zorginstellingen.

Ondersteuning bij alle aspecten van outsourcing

Wij ondersteunen onze cliënten op alle aspecten van de uitbesteding, niet alleen bij het opstellen en uitonderhandelen van de overeenkomst(en) en de HR aspecten. Onze specialisten op het gebied van privacy, financieel toezicht, mededingingsrecht, ambtenarenzaken en fusies en overnames worden ingeschakeld als dat nodig is.

Chambers Europe 2014 – TMT – Band 1

What the team is known for Experienced IT team with an impressive record of advising on international privacy mandates. Acclaimed for its understanding of defamation and freedom of speech matters in the media field, and also handles regulatory and copyright issues. Clients include broadcasters, publishers and newspapers.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The real talent of the team is its ability to work under extreme pressure and still get the job done.”

“For media-related litigation it is at the top of the league. The team has a very strong track record in these matters, varied experience and deep knowledge of the area.”

“The team has excellent knowledge of the relevant legal fields combined with great business understanding.”

What’s new? NRC Media and De Persgroep Publishing are among the firm’s new clients.

Work highlights Represented TMG in a litigation against Dutch TV broadcasters concerning the attempted publication by the client of a weekly TV guide.

Represented KRO in defamation proceedings.

Notable practitioners Clients say Joost Linnemann “brings things to the table in an extremely clear way and is very strong at thinking strategically and assisting us to move forwards in the process.” He is noted for his work on international projects.

Practice group head Patrick Wit “is a very business-oriented lawyer who brings good advice and experience to projects,” say market observers. He handles outsourcings, telecoms projects and litigation.

Jens van den Brink has an excellent reputation for media projects, particularly unlawful publications and freedom of speech matters. “He is very easy to work with, hands-on in his approach and provides good, practical advice,” say clients.

“We were very impressed with Christien Wildeman and the way she prepared and handled our case,” enthuse clients, adding: “She always has a strong argument and clearly really knows the background of the matter.”

Hester de Vries “is one of the best on the market for privacy matters,” say respondees. Her clients include international banks and infrastructure operators.

Significant clients Audax Publishing, De Persgroep, IDTV, PowNed, Reed Business.

Legal 500 EMEA 2014 – Information Technology – First tier firm

Kennedy Van der Laan’s ‘practical and business-minded’Patrick Wit heads the practice, with the ‘highly experienced and knowledgeable’ Joost Linnemann advising on data protection and projects work. Reinoud Westerdijk handles licensing and cloud computing matters.

Ontwerpbesluit transitievergoeding gepubliceerd

De wettelijke transitievergoeding Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. Een belangrijk onderdeel...

08 juli 2014 

Personeelsdossiers bij outsourcing: denk aan de privacybelangen van werknemers

Bij een outsourcing worden regelmatig werknemers overgenomen. Indien de outsourcing kwalificeert als een overgang van onderneming, zal de insourcer...

08 april 2014 

Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht

Dat ‘outsourcing’ een breed begrip is blijkt wel uit de definitie die de Europese Commissie van de EU (‘Commissie’) hanteert. Volgens de...

31 maart 2014 

Is jouw bewerker écht “Safe Harbor certified”?

Achtergrond van Safe Harbor Gegevensverkeer naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau is in principe...

13 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Efficiënte outsourcing? Onderschat de macht van de ondernemingsraad niet!

Het succes van outsourcing valt of staat met een goede voorbereiding. Denk hierbij aan de interne voorbereidingen van de klant, zoals het in kaart...

15 januari 2014 

Outsourcing in Nederland: een overzicht van de juridische aspecten

Voor Practical Law UK hebben Patrick Wit, Joost Schmaal en Soo-Ja Schijf een artikel geschreven waarin een overzicht van de juridische aspecten van...

19 november 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

Rechtspositie van werknemers onveranderd bij wisseling van payrollonderneming

Rechtbank Den Haag 26 juni 2013, C/09/433443/HA ZA 12-1463 De feiten Een payrollonderneming verzorgde de detachering en payrolling van ongeveer 600...

15 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming

De kogel is door de kerk. De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 zijn langverwachte arrest gewezen in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s....

18 april 2013 

Outsourcing van ICT: de strijd tussen arbeid en kapitaal

Een rechtsvergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de kwalificatie van ICT-werkzaamheden. Lees hier het...

25 maart 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Werkgever ook aansprakelijk voor zzp’er? (Arbeidsrecht)

Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616 Samenvatting De opdrachtnemer drijft een eenmanszaak waarmee hij in opdracht van derden onder meer...

26 april 2012 

Overgang van onderneming: permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over

Gerechtshof Amsterdam 25 oktober 2011, LJN: BU1290 Feiten Bij de personeels-bv Heineken Nederlands Beheer B.V. zijn zo’n 70 cateringmedewerkers...

31 januari 2012 

Poolse gedetacheerde vrachtwagenchauffeur valt onder algemeen verbindend verklaarde Cao

Kantonrechter Venlo, 10 augustus 2011, JAR 2011/234 Feiten De heer Nico Mooy is enig aandeelhouder en bestuurder van Mooy Oost Europa Service B.V....

12 december 2011 

Wetsvoorstel ‘versterking positie uitzendkrachten’

Een wetsvoorstel is nodig om de doelstellingen neergelegd in Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008...

28 oktober 2011 

De toepasselijkheid van het BBA op uitgezonden werknemers

Gerechtshof Arnhem 12 juli 2011, LJN: BR3312 Feiten De werknemer is sinds 1 april 1989 in dienst van werkgever. Aanvankelijk verricht de werknemer...

30 september 2011 

Boontje komt om zijn loontje: Albron moet Heineken salarissen betalen (en moet Heineken Albron salarissen betalen)?

Albron Catering BV tegen FNV Bondgenoten en John Roest, Europese Hof van Justitie, zaak nr. C-242/09, 21 oktober 2010 De zaak Albron heeft de...

03 december 2010 

Besluit kennelijk onredelijk. Outsourcing duurder dan bestaande situatie

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 12 juli 2010 Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (het Ministerie) is...

30 september 2010 

Outsourcing - Route to the Netherlands

The initial analyses of the economic crisis indicated that outsourcing would increase significantly as businesses rushed to save costs. However, this...

01 september 2009 

Permanente detachering in concernverband en overgang van onderneming

Gaat de werknemer, in dienst van een personeelsvennootschap en gedetacheerd bij een werkmaatschappij, van rechtswege over indien (een gedeelte van)...

19 december 2008 

Outsourcing en het concentratietoezicht

Outsourcing neemt nog steeds in belang toe doordat technologie en systemen zich snel ontwikkelen, complexer worden en kostenbesparingsdruk toeneemt....

15 januari 2007 

Mededingingsrechtelijke aspecten van outsourcing

Voor outsourcing kunnen vele verschillende vormen gekozen worden die elk hun eigen mededingingsrechtelijke toetsingskader kunnen hebben dat...

01 april 2005 

Overgang van onderneming en outsourcing - Cursusprogramma Arbeids- en medezeggenschapsrecht

Op 17 september 2013 heeft de cursus ‘Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden’ plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg...

17 september 2013