Annemieke van der Beek

Annemieke van der Beek

Advocaat, Partner

 • Annemieke van der Beek http://kvdl.nl/onze-mensen/annemieke-van-der-beek/ Advocaat, Partner +31 20 5506 684 annemieke.van.der.beek@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/annemiekevanderbeek
 • Martine de Koning http://kvdl.nl/onze-mensen/martine-de-koning/ Advocaat, Partner +31 20 5506 639 martine.de.koning@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/in/martindedekoning
 • Martijn van Bemmel http://kvdl.nl/onze-mensen/martijn-van-bemmel/ Advocaat +31 20 5506 653 martijn.van.bemmel@kvdl.nl http://www.linkedin.com/in/mvanbemmel
 • Fabian Kroon http://kvdl.nl/onze-mensen/fabian-kroon/ Advocaat +31 20 5506 814 fabian.kroon@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/fabian-kroon/b/a02/486

Mededingingsrecht en Europees recht

“Strategische advisering op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht”

Mededingingsrecht en Europees recht spelen een belangrijke rol in steeds meer branches en sectoren in Nederland. Veel ondernemingen krijgen te maken met deze complexe rechtsgebieden, bijvoorbeeld bij samenwerking met andere ondernemingen, commerciële contracten, fusies, overnames en joint ventures. Niet alleen ondernemingen, maar ook overheden en andere niet-commerciële partijen kunnen te maken krijgen met het mededingingsrecht en Europees recht, bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun.

Door expertise, ervaring en marktkennis kan het team Mededingingsrecht en Europees recht cliënten praktische adviezen geven om mededingingsrechtelijke risico’s te beperken en om geschillen met mededingingsautoriteiten op te lossen.

Het team Mededingingsrecht en Europees recht fungeert als een spin in het web binnen het kantoor. Er wordt samengewerkt met alle andere teams van Kennedy Van der Laan en er is bijzondere expertise ontwikkeld in onder andere de financiële sector, de zorgsector, telecommunicatie en informatietechnologie, life sciences, media, fashion en retail.

Het team Mededingingsrecht en Europees recht, onder leiding van Annemieke van der Beek, begeleidt cliënten bij mededingingsrechtelijke en Europeesrechtelijke zaken in brede zin.

De kern van de praktijk Mededingingsrecht en Europees recht bestaat uit:

 • Strategisch adviseren over allianties en governance modellen bij fusies, overnames en joint ventures
 • Melden van concentraties (fusies, overnames joint ventures) bij de mededingingsautoriteiten
 • Melden en begeleiden van klachten bij de mededingingsautoriteiten
 • Begeleiden van compliancy van ondernemingen
 • Adviseren en procederen over:
   • Kartelafspraken (bijvoorbeeld afspraken over prijzen en marktverdeling)
   • Commerciële contracten (bijvoorbeeld voor distributie, agentuur, franchise, licenties en joint ventures)
   • Specifieke regels en beperkingen voor ondernemingen met een machtspositie (bijvoorbeeld prijsbeleid en exclusiviteitsafspraken)
 • Adviseren van overheden en ondernemingen over:
   • Staatssteun
   • Aanbesteding
   • Publiek-private samenwerking

Vanuit de technologiepraktijk richt Martine de Koning zich met name op distributiestructuren.

Mededinging en procederen

Onze Mededingingsrecht- en Europese praktijk bestaat niet uit advisering alleen, er bestaat ook ruime ervaring met het bijstaan van cliënten in procedures voor de mededingingsautoriteiten (de ACM en de Europese Commissie), de Nederlandse rechter en de Europese rechterlijke instanties. Voor meer informatie over Mededingingsrecht en Europees recht kunt u contact opnemen met Annemieke van der Beek of Martijn van Bemmel.

Chambers Europe 2014 – Competition/European Law

What the team is known for Maintains a strong reputation for competition matters in the healthcare sector, as well as the technology, banking and retail industries. Offers a broad practice encompassing issues such as mergers, abuse of dominant position, technology transfer and the free movement of goods and services.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The lawyers were really able to get into the client’s shoes and understand what we were asking them to do from a business perspective.”

What’s new? New client wins include ING and LEO Pharma.

Work highlights Assisted Mobiel Betalen Nederland, a consortium consisting of Rabobank, ABN AMRO and ING, with the competition aspects of establishing a national infrastructure for mobile payments and other services.

Advised Nike on the development of a global store network.

Notable practitioners Clients praise Annemieke van der Beek for her expertise in competition matters in the healthcare industry, saying: “She has a lot of experience, great communication skills and an excellent network.”

Significant clients ASML, Dutch Banking Association, Geldservice Nederland, NKOC, Telegraaf Media Groep.

Legal 500 EMEA 2014 – EU and competition

Annemieke van der Beek leads Kennedy Van der Laan’s team, which advised a joint venture of major Dutch banks on creating infrastructure for cash management services and mobile payments. It also assisted the Dutch Banking Association with setting up an association of payment institutions. Other clients include Capgemini, Nike and Converse.

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Macht van zorgverzekeraars neemt toe: NZa gaat strenger toezicht houden

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) gaat zorgverzekeraars strenger controleren. Dit heeft Maarten Ryuys, bestuursvoorzitter a.i. van de NZa,...

03 december 2014 

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem...

19 november 2014 

Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Verschillende partijen in de zorgsector sloten in mei een akkoord dat een oplossing bood voor de ontbrekende, goedkeurende verklaringen bij de...

29 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft in een nieuwsbericht van 2 oktober 2014 geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van...

14 oktober 2014 

Annemieke van der Beek over de geoorloofdheid van MasterCard vergoedingen voor credit cards en pin [RADIO]

Annemieke van der Beek is op 11 september 2014 geïnterviewd door BNR radio over het arrest van het Europese Hof van Justitie over de vergoedingen...

12 september 2014 

Handleiding voor inval toezichthouder (NZa, ACM, Europese Commissie etc.)

In de Nederlandse zorgsector is er actief toezicht op het gedrag van met name zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit...

04 juni 2014 

ACM publiceert informatiekaart voor de beoordeling van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakt in recente beleidsdocumenten, waaronder de op 22 januari 2014 gepubliceerde informatiekaart voor de...

04 juni 2014 

NMa moet niet dwarsliggen bij het ziekenhuiskwartetten

Zorgverzekeraars mogen straks bepalen hoe ziekenhuizen zich moeten specialiseren. Volgens Annemieke van der Beek kunnen ziekenhuizen beter zelf...

02 juni 2014 

De NZa doet onderzoek naar zorgfraude

Zorgfraude: onderzoek van de NZa op grond van onduidelijke regels in strijd met behoorlijk bestuur Sinds 1 januari 2014 moeten zorginstellingen met...

02 juni 2014 

De nieuwe concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt...

03 april 2014 

Computerrecht, Outsourcing en het Mededingingsrecht

Dat ‘outsourcing’ een breed begrip is blijkt wel uit de definitie die de Europese Commissie van de EU (‘Commissie’) hanteert. Volgens de...

31 maart 2014 

Update Mededinging: Samenwerken met de concurrent, mag dat?

Samenwerking tussen concurrenten op bijvoorbeeld het gebied van inkoop, verkoop of productie kan mededingingsbeperkende elementen bevatten. In de...

18 maart 2014 

Het toewijzen van sociale huurwoningen toch niet door Brussel bepaald?

Het besluit van de Europese Commissie van 15 december 2009 moet inhoudelijk worden getoetst. Dit heeft het Europese Hof op 27 februari 2014 besloten....

03 maart 2014 

Hof van Justitie EU: linken en embedden geen auteursrechtinbreuk

Tamelijk ‘brekend’ nieuws uit Luxemburg in de Svensson v. Retriever zaak. De hoogste rechters van de Europese Unie zijn van mening dat een link...

13 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijn: mogelijkheden voor gezamenlijk inbesteden verruimd

In de nieuw Europese Aanbestedingsrichtlijn, die op 15 januari jl. is aangenomen zijn voor het eerst de voorwaarden opgenomen waaronder aanbestedende...

28 januari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Ziekenhuisdirecties kunnen bestraft worden voor regiomaatschappen van medisch specialisten

Een maatschap van medisch specialisten vormt niet langer een zelfstandige onderneming. Het bestuur van een ziekenhuis is aansprakelijk onder het...

30 juli 2013 

Samenwerking banken toegestaan bij geldverwerking en -transport

Dit persbericht is door de Autoriteit Consument & Markt gepubliceerd op 7 juni 2013. Het gezamenlijk tellen en sorteren van bankbiljetten en...

14 juni 2013 

Eerlijke mededinging: Ambient intelligence, slimme marketing en loyaltyprogramma’s

Dit artikel behandelt de mededingingsrechtelijke aspecten van de inzet van databases met kopersgedrag die in de retailsector op steeds grotere schaal...

26 april 2013 

Nieuwe toezichthouder ACM: haar strategie en speerpunten op een rij.

De nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft op 11 april 2013 haar strategie en speerpunten bekendgemaakt. De ACM is...

15 april 2013 

NMa kan commissarissen slechts in uitzonderingsgevallen beboeten

Rechtbank Rotterdam, 27 september 2012, LJN BX8528 Feiten In 2010 maakte de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna “NMa”) voor het eerst...

29 oktober 2012 

Markt en Overheid; De overheid moet eerlijker concurreren

De Wet Markt en Overheid van 24 maart 2011 en het Besluit Markt en Overheid van 14 juni 2012 treden (hierna “het Besluit”) per 1 juli 2012 in...

27 juni 2012 

Kroniek Mededingingsrecht

Deze kroniek bevat de recente ontwikkelingen op het gebied van 'misbruik machtspositie' en 'mededingingsbeperkende afspraken' aan de hand van enkele...

11 oktober 2011 

Mededingingsrecht in de verzekeringssector

Recent zijn nieuwe regels vastgesteld voor de beoordeling onder het mededingingsrecht van verschillende vormen van samenwerking in de...

03 juni 2011 

NMa is voor verzekeraars roomser dan paus

Eind december 2010 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa zich uitgelaten over samenwerking tussen verzekeraars, waarbij zij striktere...

12 mei 2011 

Recente ontwikkelingen op het gebied van co-assurantiepools: Meer (on)zekerheid?

Bepaalde vormen van samenwerking tussen ondernemingen kunnen leiden tot verboden beperking van de mededinging. Binnen de verzekeringsbranche zal dat...

25 maart 2011 

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de "quasi-inhouse" uitzondering en de verlening van een alleenrecht

Aanbesteden kan omschreven worden als het creëren van een markt om voor een bepaalde opdracht een opdrachtnemer die de laagste prijs biedt of de...

01 november 2010 

Hoge Raad past Europese groepsvrijstelling toe in Nederlandse verzekeringszaak

Begin april is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector in werking...

19 juli 2010 

Europees Hof laat het over aan Nederlandse rechter om op verzoek van Lotto online kansspelen van Engelse Ladbrokes te verbieden

Hof van Justitie EU 3 juni 2010, C-258/08 (Lotto / Ladbrokes) Nederland kent een zeer restrictief kansspelbeleid. Het aanbieden van kansspelen in...

25 juni 2010 

Mededingingsrecht: Nieuwe vrijstellingsverordening van toepassing in de verzekeringssector

Onlangs is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie voor bepaalde afspraken in de verzekeringssector (Verordening 267/2010,...

25 juni 2010 

Met regels prijsbinding schiet Brussel doel voorbij

Er is geen economische basis om te concluderen dat verticale prijsbinding, dat verboden blijft in de nieuwe Europese regels die per 1 juni van kracht...

10 juni 2010 

Herziening mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

De Groepsvrijstellingsverordening bepaalt onder welke voorwaarden verticale afspraken zonder meer zijn vrijgesteld van het kartelverbod. Wanneer een...

28 mei 2010 

Internetverkoop onder de herziene mededingingsregels voor verticale overeenkomsten

Consumenten kopen steeds meer producten via internet. Het aantal Nederlanders dat wel eens online winkelt is gestegen van 3,6 miljoen in 2002 tot 8,8...

20 mei 2010 

Conflicterende sponsorovereenkomsten in de badmintonsport

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 20 maart 2010, LJN BL6880 De exclusieve sponsorovereenkomst bindt de spelers De Nederlandse Badminton Bond...

29 april 2010 

In vogelvlucht: Roofprijzen onder het economiserende mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij meer nadruk is komen te liggen op de economische gevolgen van het gedrag van...

01 april 2010 

Exhibitierecht in mededingingszaken

In haar Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels, stelt de Europese Commissie onder...

01 maart 2010 

Licentieweigering als misbruik van machtspositie

Kan een onderneming verplicht worden haar intellectueel eigendom met concurrenten te delen? De Europese rechter vindt van wel. Maar hoe legitiem is...

01 oktober 2009 

Kansspelen op internet: een spelletje blufpoker

Het kansspelbeleid van diverse EU-lidstaten waaronder Nederland, waarbij gereguleerd aanbod via door de staat aangewezen vergunninghouders verloopt,...

01 juni 2009 

Nederlandse Mededingingsautoriteit publiceert herziene Clementierichtsnoeren na recente wijziging van de Mededingingswet

Op 9 oktober 2007 zijn nieuwe Clementierichtsnoeren van de NMa in werking getreden, die aangeven onder welke voorwaarden ondernemingen en personen...

05 december 2007 

Derdenbeding

Derdenbeding: de bedoeling van het bedingen Rechtspraak van de Hoge Raad over derdenbedingen is schaars. Recent heeft de Hoge Raad een arrest...

01 november 2007 

Verschoningsrecht bedrijfsjurist wederom verworpen

Op 17 september jl. is een interessant EG-arrest gewezen over de vraag of de communicatie van bedrijfsjuristen (in-house counsels) valt onder het...

20 september 2007 

NMa gaat te ver met nieuwe tarieven

De vergoeding de de Nederlandse Mededingingsautoriteit vraagt voor het simpel melden van fusies en overnames is niet proportioneel en onredelijk....

11 januari 2007 

Caricom: de betekenis van de concurrentieregels van Protocol VIII voor Suriname

Internationale handel heeft de afgelopen eeuw een grote vlucht genomen. Hoewel de recente mondiale WTO-ronde, anders dan de voorlaatste GATT-Uruguay...

01 december 2006 

De goksaga duurt voort

Het zonder vergunning aanbieden van of reclame maken voor kansspelen is in Nederland strafbaar. Voor sportprijsvragen is slechts aan Nederlandse...

01 april 2006 

Noot bij Vzngr. Amsterdam 31 augustus 2005 Wanadoo/KPN

Samenwerkingsovereenkomst, beperking mededinging Noot bij Vzngr. Amsterdam 31 augustus 2005 Wanadoo/KPN Samenwerkingsovereenkomst tussen KPN en...

01 februari 2006 

Noot bij HR 18 februari 2005 De Lotto/Ladbrokes

Online gokken, nationaal gokbeleid, vrijheid vestiging buitenlandse aanbieders Noot bij HR 18 februari 2005 De Lotto/Ladbrokes Het Nederlandse...

01 februari 2006 

Eindelijk legaal gokken via internet in Nederland?

Wereldwijd wordt er per jaar tussen de tien en vijftien miljard dollar vergokt via het internet. Uit onderzoek van het College van Toezicht op de...

13 oktober 2005 

De goksaga wederom vervolgd: De Lotto/Ladbrokes

De wens van lidstaten om naar eigen inzicht hun beleid op het gebied van gokken te bepalen, staat op gespannen voet met het beginsel van vrij verkeer...

01 augustus 2005 

Gokken op buitenlandse illegale goksites aan banden gelegd

De kort geding-procedure tussen Lotto en Ladbrokes heeft op 18 februari 2005 haar eindstadium bereikt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Engelse...

28 april 2005 

Mededingingsrechtelijke aspecten van outsourcing

Voor outsourcing kunnen vele verschillende vormen gekozen worden die elk hun eigen mededingingsrechtelijke toetsingskader kunnen hebben dat...

01 april 2005 

Masterclass: Succesvol team met gezonde ego's [Extern]

Dit evenement heeft plaatsgevonden bij Kennedy Van der Laan en is georganiseerd door WILLconnects.  Met Tom van ’t Hek en Annemieke van der...

11 november 2014 

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit evenement werd georganiseerd door VNG.  Dit was het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse heeft georganiseerd. Net...

27 oktober 2014 

Cursus: De grenzen van samenwerken

Deze cursus heeft wegens organisatorische redenen helaas geen doorgang kunnen vinden. Schroom niet om contact op te nemen met Annemieke van der...

25 november 2014 

Bijeenkomst: Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen

Op 13 maart 2014 heeft er een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen plaatsgevonden bij ons op kantoor aan de Haarlemmerweg...

13 maart 2014 

Seminar: De coöperatie in de (semi) publieke sector, slim samenwerken! [Extern]

Op woensdag 15 januari 2014 vond het seminar ‘De coöperatie in de (semi)publieke sector, slim samenwerken’ plaats. Steeds vaker organiseren...

15 januari 2014 

Congres: Mededingingsrecht [Extern]

Op 10 oktober 2013 vond het jaarlijkse congres Mededingingsrecht van Reed Business plaats. Annemieke van der Beek was hierbij betrokken als...

10 oktober 2013