Joost Linnemann

Joost Linnemann

Advocaat, Partner

  • Joost Linnemann http://kvdl.nl/onze-mensen/joost-linnemann/ Advocaat, Partner +31 20 5506 636 joost.linnemann@kvdl.nl http://www.linkedin.com/in/joostlinnemann
  • Reinoud Westerdijk http://kvdl.nl/onze-mensen/reinoud-westerdijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 638 Reinoud.Westerdijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-westerdijk/4/671/66
  • Patrick Wit http://kvdl.nl/onze-mensen/patrick-wit/ Advocaat, Dagelijks bestuur, Partner +31 20 5506 642 patrick.wit@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/patrick-wit/3/768/b53

IT-projecten

“IT projecten vereisen een multi-disciplinaire aanpak, die leveren wij.”

De wereld van de Informatietechnologie bestaat grofweg uit het beheer van het bestaande en de ontwikkeling van het nieuwe, veelal in de vorm van projecten. De aard van die projecten is divers en omvat zaken als de ontwikkeling van maatwerkprogrammatuur, implementatie van bedrijfsbrede systemen als SAP en Oracle, de herinrichting van een regie-organisatie en de opzet van systemen voor grootschalige gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of op een luchthaven. Deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze een groot aantal disciplines bij elkaar brengen. Inkoop, IT, Audit en compliance, sales, marketing, management, informatie-architecten en ook legal spelen allemaal een rol. Daar komt bij dat veel van de projecten voor de client van groot strategisch belang zijn en soms ook maatschappelijk veel aandacht trekken. Het aantal stakeholders is dan ook groot.

Ondersteuning bij IT-projecten

Het ICT-team van Kennedy Van der Laan is bij uitstek geschikt om deze multi-disciplinaire aanpak te ondersteunen. Wij kunnen natuurlijk de benodigde overeenkomsten opstellen en uitonderhandelen. Minstens zo belangrijk is ons vermogen om de diverse interne en externe stakeholders met elkaar te laten communiceren zodat de overeenkomsten daadwerkelijk recht doen aan alle betrokken belangen en maximaal bijdragen aan de succesvolle uitvoering van het project. Ten aanzien van IT-projecten staan wij zowel opdrachtgevers als dienstverleners bij. Voor de aanpak maakt dat niet veel uit, het gaat er om dat partijen een goede relatie opbouwen om te komen tot samenwerking en, uiteraard, bereid zijn om de goede bedoelingen te vertalen naar heldere en passende contractuele verplichtingen.

Chambers Europe 2014 – TMT – Band 1

What the team is known for Experienced IT team with an impressive record of advising on international privacy mandates. Acclaimed for its understanding of defamation and freedom of speech matters in the media field, and also handles regulatory and copyright issues. Clients include broadcasters, publishers and newspapers.

Strengths (Quotes mainly from clients) “The real talent of the team is its ability to work under extreme pressure and still get the job done.”

“For media-related litigation it is at the top of the league. The team has a very strong track record in these matters, varied experience and deep knowledge of the area.”

“The team has excellent knowledge of the relevant legal fields combined with great business understanding.”

What’s new? NRC Media and De Persgroep Publishing are among the firm’s new clients.

Work highlights Represented TMG in a litigation against Dutch TV broadcasters concerning the attempted publication by the client of a weekly TV guide.

Represented KRO in defamation proceedings.

Notable practitioners Clients say Joost Linnemann “brings things to the table in an extremely clear way and is very strong at thinking strategically and assisting us to move forwards in the process.” He is noted for his work on international projects.

Practice group head Patrick Wit “is a very business-oriented lawyer who brings good advice and experience to projects,” say market observers. He handles outsourcings, telecoms projects and litigation.

Jens van den Brink has an excellent reputation for media projects, particularly unlawful publications and freedom of speech matters. “He is very easy to work with, hands-on in his approach and provides good, practical advice,” say clients.

“We were very impressed with Christien Wildeman and the way she prepared and handled our case,” enthuse clients, adding: “She always has a strong argument and clearly really knows the background of the matter.”

Hester de Vries “is one of the best on the market for privacy matters,” say respondees. Her clients include international banks and infrastructure operators.

Significant clients Audax Publishing, De Persgroep, IDTV, PowNed, Reed Business.

Legal 500 EMEA 2014 – Information Technology – First tier firm

Kennedy Van der Laan’s ‘practical and business-minded’Patrick Wit heads the practice, with the ‘highly experienced and knowledgeable’ Joost Linnemann advising on data protection and projects work. Reinoud Westerdijk handles licensing and cloud computing matters.

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Lange tijd leek het erop dat ook private opdrachtgevers zich moeten houden aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen bij het vergeven van...

27 oktober 2014 

ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en...

15 oktober 2014 

Gederfde winst is ook schade

Dat ICT in onze wereld een cruciale rol speelt zal niemand betwisten. Vrijwel alle organisaties zijn voor hun succes in belangrijke mate afhankelijk...

30 september 2014 

Kan de inkoop van IT niet slimmer?

IT-projecten en diensten lopen doorgaans spaak op tegenvallende resultaten, matige kwaliteit, te late oplevering, miscommunicatie of een combinatie...

03 september 2014 

Sommige fouten zijn en blijven fataal bij aanbestedingen

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft op 20 mei 2014 een duidelijk vonnis gewezen over de (on)mogelijkheid om fouten te herstellen. Op 12...

16 juni 2014 

Onderzoek CBP naar het 'volgen van internetgebruikers'

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft, op grond van artikel 60 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een onderzoek gedaan...

16 juni 2014 

Nieuwe ICT in de zorg: vergeet de toestemming niet

Bezuinigingen lijken de trigger voor veel ontwikkelingen op het gebied van ICT in de zorg. Elektronische gegevensuitwisseling zet door. Traditionele...

16 juni 2014 

m-Health

De implementatie van ICT in de gezondheidszorg biedt nieuwe mogelijkheden in de zorgsector. Het aanbod aan mobiele applicaties die als medisch...

04 juni 2014 

Overheid en ICT: ga doelgericht contracteren

Het parlementaire onderzoek naar de moeizame relatie tussen de overheid en ICT, is een nieuwe fase ingegaan. De geplande hoorzittingen lopen en...

08 mei 2014 

Aanbesteders strakker aan de lijn, inschrijvers hebben iets meer ruimte

Uit twee recente vonnissen blijkt een interessante ontwikkeling voor het aanbestedingsrecht. Kort en zakelijk weergegeven: niet elke fout in een...

31 maart 2014 

Nieuwe Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen...

28 maart 2014 

IT contracten: let op de bijlagen!

Bijlagen zijn een integraal onderdeel van een IT contract. Voor de mensen uit de IT-operatie en de business staan de meest interessante afspraken in...

13 maart 2014 

Is jouw bewerker écht “Safe Harbor certified”?

Achtergrond van Safe Harbor Gegevensverkeer naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zonder een passend beschermingsniveau is in principe...

13 februari 2014 

Big Data, kleine juridische zusters

Big Data is hot. En een beetje eng gezien alle aandacht voor de bescherming van de privacy van degenen die in de grote dataverzameling zitten. Alle...

11 februari 2014 

Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de...

15 januari 2014 

Verbond van Verzekeraars: “Wapen je tegen de risico’s van cybercrime”

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 31 oktober 2013 het position paper ‘Virtuele risico’s, echte schade’ uitgebracht, waarin zij ingaat op de...

01 november 2013 

Gekke dingen, die SLA’s

De SLA lijkt soms wel de heilige graal van de IT dienstverlening. In veel gevallen denkt de afnemer op rozen te zitten als hij concrete service...

17 oktober 2013 

De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de...

25 september 2013 

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen komen steeds dichterbij

Op 5 september 2013 heeft de commissie Interne Markt van het Europees parlement ingestemd met de voorstellen voor de drie nieuwe...

23 september 2013 

Zitten uw mensen bij de klant? Let op de Waadi!

In de ICT-sector worden regelmatig arbeidskrachten ‘uitgeleend’ aan een klant. Deze ICT-bedrijven kunnen worden geconfronteerd met de...

17 september 2013 

Software audit als melkkoe

Het is voor veel organisaties lastig om goed bij te houden of voor alle gebruikte software voldoende licenties zijn aangeschaft. De laatste jaren...

22 augustus 2013 

Kennedy Van der Laan wint belangrijke zaak voor zorg-IT specialist ALERT

“Deze overwinning is voor ALERT van groot belang en juridisch interessant. De rechtbank loopt zorgvuldig de eisen langs waaraan moet zijn voldaan...

21 augustus 2013 

Multi-vendor sourcing zonder toren van Babel

Een jaar of tien geleden leek het het ei van Columbus: breng alle IT onder bij die ene leverancier en alle problemen worden onder één dak opgelost....

24 juli 2013 

Regering introduceert voorstel 'brede' meldplicht datalekken

Sinds juni 2012 kent de Telecommunicatiewet een meldplicht voor inbreuken op de beveiliging van gegevens die in verband met de levering van een...

22 juli 2013 

De positie van werknemers bij outsourcing van ICT

Should they stay or should they go? In veel discussies over (internationale) outsourcing wordt er automatisch vanuit gegaan dat de mensen het werk...

28 juni 2013 

1 jaar Cookiewet: Privacy Advocaat Nicole Wolters Ruckert blikt terug én vooruit [VIDEO]

Op 5 juni 2013 is de eerste verjaardag van de cookiewet! Maar is er eigenlijk reden voor een verjaardagsfeestje of is het eerste levensjaar van de...

05 juni 2013 

Outsourcing: beter contracteren, echt sámenwerken

Het aantal outsourcingtrajecten dat spaak loopt, lijkt de laatste jaren toe te nemen. Tijdens of na afloop van het contract kiezen opdrachtgevers...

16 mei 2013 

Outsourcing van ICT: de strijd tussen arbeid en kapitaal

Een rechtsvergelijking tussen Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over de kwalificatie van ICT-werkzaamheden. Lees hier het...

25 maart 2013 

Nieuwe Europese richtlijn moet cybersecurity beter waarborgen

De Europese Commissie heeft recentelijk op 7 februari een nieuwe richtlijn voorgesteld met betrekking tot netwerk- en informatiebeveiliging. De...

15 februari 2013 

Drempels bij online medicijnverstrekking; een annotatie bij Rechtbank Den Haag 20 mei 2010

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om geneesmiddelen op recept voor te schrijven aan personen waarover, kortgezegd, de voorschrijver...

04 oktober 2010 

‘Internetpolitie’: online toezicht en regulering

Het internet staat vol van dingen die het daglicht niet verdragen. Maar het internet is allang geen vrijplaats meer. Steeds meer online activiteiten...

18 november 2014 

Cursus: IT-contracting

Joost Linnemann en Otto Sleeking zijn tijdens de cursus IT-contracting ingegaan op de juridische gevolgen van twee belangrijke IT-ontwikkelingen:...

27 mei 2014 

Cursus: Big Data, Profiling, Cookies en andere vormen van commercieel gebruik van persoonsgegevens

Op 11 februari 2014 heeft de cursus Big Data, Profiling, Cookies en andere vormen van commercieel gebruik van persoonsgegevens plaatsgevonden bij ons...

11 februari 2014