Jan Schouten

Jan Schouten

Notaris, Partner

  • Jan Schouten http://kvdl.nl/onze-mensen/jan-schouten/ Notaris, Partner +31 20 5506 853 jan.schouten@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/jan-schouten/1/381/891

Estate Planning

“Ruime ervaring met grensoverschrijdende Estate Planning, met name in de jurisdicties Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.”

Estate Planning houdt in: advisering gericht op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Estate Planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. De druk van de te betalen erfbelasting die rust op de overgang van het te vererven vermogen kan behoorlijk oplopen en deze last is voor een deel te verlichten wanneer u dit op een juiste manier plant.

Advisering Estate Planning

Bij Kennedy Van der Laan houden wij ons binnen de Estate Planning met name bezig met advisering op het terrein van (grensoverschrijdend) huwelijksvermogensrecht, erfrecht, schenkingsrecht en de fiscaalrechtelijke aspecten die daarbij een rol spelen. De werkzaamheden op het gebied van Estate Planning bestaan onder meer uit het maken van testamenten, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontracten, schenkingsakten en het afwikkelen van nalatenschappen.

Grensoverschrijdende Estate Planning

Wij hebben reeds ruime ervaring opgedaan met grensoverschrijdende Estate Planning in met name de jurisdicties Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voorbeelden daarvan zijn het maken van een testament voor iemand die een huis in het buitenland heeft, het opstellen van huwelijksvoorwaarden voor echtparen met verschillende nationaliteiten of het afwikkelen van een nalatenschap van bijvoorbeeld een Nederlander die in het buitenland woonde.

Einde van de bedrijfsopvolgingsregeling in zicht?

Elk familiebedrijf krijgt op een bepaald moment te maken met bedrijfsopvolging. Over overgang van ondernemingsvermogen is belasting verschuldigd. De...

06 juni 2013 

Wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme per 1 januari 2013.

Per 1 januari 2013 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) aangescherpt. Op grond van de Wwft dienen onder...

18 februari 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Het vermogens-, het erfrecht en het homohuwelijk

Het zat er al een tijd aan te komen, maar de Franse Assemblée Nationale (Tweede Kamer) heeft ingestemd met een omstreden wetswijziging, waardoor het...

25 januari 2013 

Uw testament en uw huis over de grens

De Rechtbank Roermond heeft eind vorig jaar een opmerkelijke uitspraak gedaan in een zaak waarin de geldigheid van een op zich duidelijk testament...

01 november 2012 

Belastingverhoging voor buitenlanders

Frankrijk kampt met een enorm gat op de begroting nu de regering Sarkozy een extra schuld van 7 miljard heeft achtergelaten. Op woensdag 4 juli...

01 september 2012 

Adieu Frans erfrecht!

Door nieuwe Europese regelgeving kan uw huis in Frankrijk binnenkort vererven naar Nederlands recht. Op 13 maart 2012 heeft het Europese Parlement de...

25 juli 2012