Louis Bouchez

Louis Bouchez

Advocaat, Partner

  • Louis Bouchez http://kvdl.nl/onze-mensen/louis-bouchez-2/ Advocaat, Partner +31 20 5506 692 louis.bouchez@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/5/382/b7
  • Jan Schouten http://kvdl.nl/onze-mensen/jan-schouten/ Notaris, Partner +31 20 5506 853 jan.schouten@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/jan-schouten/1/381/891
  • Frans-Jozef Crousen http://kvdl.nl/onze-mensen/frans-jozef-crousen/ Advocaat, Partner +31 20 5506 614 frans-jozef.crousen@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/frans-jozef-crousen/3/51/955
  • Fenna van Dijk http://kvdl.nl/onze-mensen/fenna-van-dijk/ Advocaat, Partner +31 20 5506 680 fenna.van.dijk@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/fenna-van-dijk/9/624/749

Corporate Governance

“Zeer ervaren Corporate Governance team”

In de afgelopen tien jaar zijn er in Nederland talloze initiatieven ontplooid, met name door de overheid, om de regels voor beursgenoteerde en niet-genoteerde vennootschappen op het gebied van goed bestuur aan te passen. De financiële crisis heeft het debat nog verder aangezwengeld, in het bijzonder in gereguleerde sectoren zoals de financiële sector. Wij zijn van mening dat Corporate Governance een sleutelbegrip zal blijven voor ondernemingen in alle sectoren. Als gevolg van de invoering van de Nederlandse Corporate Governance Code en de lancering van codes voor non-profitbranches, zoals de gezondheidszorg en volkshuisvesting, zien onze cliënten zich gesteld voor de uitdaging om aan deze vereisten te voldoen en tegelijkertijd hun zakelijke belangen te behoeden.

Intussen is het aandeelhoudersactivisme in Nederland gegroeid en worden er steeds meer “corporate litigation” zaken gevoerd. Hoewel de Nederlandse wetgever recentelijk initiatieven heeft doorgevoerd die deze ontwikkeling aan banden moeten leggen, zijn wij van mening dat deze vorm van procesvoering een belangrijke rol zal blijven spelen bij het oplossen van allerlei ondernemingsrechtelijke geschillen, in het bijzonder met betrekking tot bedrijven in nood. Wij hebben hier veel ervaring mee, met name ook voor buitenlandse investeerders.

Deze dynamische omgeving vraagt om de high-end expertise van ons Corporate Governance team. Enerzijds staat ons team de multinationals onder onze cliënten regelmatig bij in de wereldwijde uitrol van Corporate Governance compliance programma’s, anderzijds adviseren wij familievennootschappen bij het opstellen en implementeren van een solide lange termijn governance structuur. Wij zijn er trots op dat wij cliënten mogen vertegenwoordigen die “het goede” doen door hun verplichtingen op het gebied van Corporate Governance te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Echter, waar nodig staan ook de specialisten uit ons geschillenteam klaar om u in de rechtbank bij te staan.

Chambers Global 2014 – Corporate/M&A

Department head Louis Bouchez is described as “very knowledgeable and able to turn things around quickly.” He recently assisted DCC with its acquisition of BP Gas Nederland.

Foreign Desks This firm’s Germany desk includes a number of German speakers and handles transactional and regulatory issues in areas including real estate, IT and media. Its clients include groups from, or with interests in, Germany, Austria and Switzerland. Partner Marcel Willems is a contact for the desk.

Chambers Europe 2014 – Corporate/M&A

What the team is known for Growing team with considerable experience supporting foreign companies seeking to enter the Dutch market. Acts as board adviser to clients as well as assisting with transactions.

Work highlights Advised Nike on the Dutch aspects of its partnership with textile company DyeCoo.

Notable practitioners Department head Louis Bouchez is described as “very knowledgeable and able to turn things around quickly.” He recently assisted DCC with its acquisition of BP Gas Nederland.

Significant clients Anteryon International, Port of Amsterdam, PPG.

Legal 500 EMEA 2014 – Corporate and M&A

Kennedy Van der Laan advises on inbound transactions, with a focus on the technology and healthcare sectors. Team head Louis Bouchez assisted DCC with its acquisition of BP’s Benelux-based liquid petroleum gas distribution business. The practice also advised VU university medical center and GGZ inGeest on corporate governance.

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Een update over het voorgenomen wetsvoorstel 'Goed Bestuur in de Zorg'. Minister Schippers heeft op 22 januari bekendgemaakt het voorgenomen...

26 januari 2015 

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

In december maakte de ACM openbaar dat het geen bezwaar heeft tegen de invoering van het participatiemodel door het Rode Kruis Ziekenhuis in...

20 januari 2015 

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

In een brief aan de Tweede Kamer meldt het kabinet op welke punten het wetsvoorstel verbod verticale integratie zal worden aangepast. De kern van het...

19 december 2014 

Fenna van Dijk per 1 januari 2015 partner gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan

Per 1 januari 2015 wordt Fenna van Dijk benoemd tot partner bij Kennedy Van der Laan. Fenna is advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in...

18 december 2014 

Clinical Governance vs. Corporate Governance

Kwaliteit van zorg is een actueel onderwerp. Het verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg kan door het bestuur van een zorginstelling op...

29 oktober 2014 

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Stichting het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) verwacht zich binnenkort om te vormen naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV), zo is te lezen...

15 oktober 2014 

Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don'ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is...

07 oktober 2014 

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Afgelopen week heeft de ACM de Reinier Haga Groep een ontheffing gegeven om het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoetermeer financieel te steunen. Deze...

02 oktober 2014 

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die...

20 augustus 2014 

De toenemende rol van governance bij zorginkoop

Zorgaanbieders dienen aan een groot aantal vereisten te voldoende om in aanmerking te komen voor een contract met zorgverzekeraars. Governance speelt...

17 juni 2014 

Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische...

27 maart 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Weigering werkneemster in dienst te nemen na overgang subsidie

Noot bij Hof Den Haag 2 juli 2013. Weigering werkneemster in dienst te nemen van stichting De Heuvel wier taken worden overgenomen door stichting...

28 januari 2014 

Onbelangrijk verzuim bij taakvervulling bestuur?

HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1079 Tijdens het faillissement van de vennootschap houdt de curator een bestuurder op grond van artikel 2:248...

18 november 2013 

Overzicht wetgevingsvoorstellen voor gezondheidszorgsector

De gezondheidssector is continu aan verandering onderhevig. Dit komt mede door de talloze wetgevingsinitiatieven van minister Schippers en...

13 november 2013 

KvK kan rechtspersoon niet zomaar ontbinden

De Kamer van Koophandel wil het tuinbouwbedrijf van de in opspraak geraakte aspergeteelster José Janssen uit Someren ontbinden. Dat is ze van plan...

11 november 2013 

Dealmakers Marcel Willems en Floor Veltman over pre-pack in Mr.

Marcel Willems en Floor Veltman vertellen in Mr. over het toepassen van een 'pre-pack'. "Het is niet alleen leuk, maar ook spannend om te werken...

04 november 2013 

Voorstel bewindslieden VWS voor goed bestuur in de zorg biedt slechts schijnzekerheid

Goed bestuur komt alleen op hoger plan als incidenten besproken worden en er lering uit wordt getrokken. Anderhalve week na publicatie van het...

01 oktober 2013 

Het uiterste redmiddel van ontbinding van de rechtspersoon door de Ondernemingskamer: gelegitimeerde onteigening

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

27 augustus 2013 

Governance in het licht van fusies en overnames

In dit artikel wordt ingegaan op de rol van governance in de fusie- en overnamepraktijk. Hierbij beperken we ons tot transacties aangaande...

27 augustus 2013 

The final countdown: Rockstart Demo Day 2013

Vandaag, donderdag 13 juni, vindt weer Rockstart Demo Day plaats. Voor de 10 start-ups die zijn overgebleven van de 400+ aanmeldingen uit 60 landen...

13 juni 2013 

Ready to Rock! Kennedy Van der Laan is Legal Partner van Rockstart Accelerator

Kennedy Van der Laan is de trotse Legal Partner van Rockstart Accelerator. Dit programma helpt de meest veelbelovende teams van over de hele wereld...

04 maart 2013 

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit evenement werd georganiseerd door VNG.  Dit was het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse heeft georganiseerd. Net...

27 oktober 2014 

Seminar: De coöperatie in de (semi) publieke sector, slim samenwerken! [Extern]

Op woensdag 15 januari 2014 vond het seminar ‘De coöperatie in de (semi)publieke sector, slim samenwerken’ plaats. Steeds vaker organiseren...

15 januari 2014