Jan Schouten

Jan Schouten

Notaris, Partner

  • Jan Schouten http://kvdl.nl/onze-mensen/jan-schouten/ Notaris, Partner +31 20 5506 853 jan.schouten@kvdl.nl http://nl.linkedin.com/pub/jan-schouten/1/381/891
  • Marinus de Waal http://kvdl.nl/onze-mensen/marinus-de-waal/ Kandidaat-notaris +31 20 5506 810 marinus.de.waal@kvdl.nl http://www.linkedin.com/pub/marinus-rinie-de-waal/a/b09/896
  • Sophie Morriën http://kvdl.nl/onze-mensen/sophie-morrien/ Kandidaat-notaris +31 20 5506 875 sophie.morrien@kvdl.nl

Business Structuring

“Deskundig, strategisch advies bij het structureren van ondernemingen.”

Structurering van ondernemingen is een essentieel onderdeel van onze ondernemingsrechtpraktijk en vraagt om deskundig juridische begeleiding. Onze cliënten krijgen deskundig strategisch juridisch advies over het opzetten, wijzigen en onderhouden van hun corporate governance en ondernemingsstructuren. Wij beschikken over alle instrumenten om op een efficiënte en proactieve wijze de geadviseerde structuren te implementeren in verband met:

Chambers Global 2014 – Corporate/M&A

Department head Louis Bouchez is described as “very knowledgeable and able to turn things around quickly.” He recently assisted DCC with its acquisition of BP Gas Nederland.

Foreign Desks This firm’s Germany desk includes a number of German speakers and handles transactional and regulatory issues in areas including real estate, IT and media. Its clients include groups from, or with interests in, Germany, Austria and Switzerland. Partner Marcel Willems is a contact for the desk.

Chambers Europe 2014 – Corporate/M&A

What the team is known for Growing team with considerable experience supporting foreign companies seeking to enter the Dutch market. Acts as board adviser to clients as well as assisting with transactions.

Work highlights Advised Nike on the Dutch aspects of its partnership with textile company DyeCoo.

Notable practitioners Department head Louis Bouchez is described as “very knowledgeable and able to turn things around quickly.” He recently assisted DCC with its acquisition of BP Gas Nederland.

Significant clients Anteryon International, Port of Amsterdam, PPG.

Legal 500 EMEA 2014 – Corporate and M&A

Kennedy Van der Laan advises on inbound transactions, with a focus on the technology and healthcare sectors. Team head Louis Bouchez assisted DCC with its acquisition of BP’s Benelux-based liquid petroleum gas distribution business. The practice also advised VU university medical center and GGZ inGeest on corporate governance.

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants...

15 oktober 2014 

De zorgcoöperatie: op vele vormen van samenwerken toepasbaar

De zorgcoöperatie door particuliere zorgafnemers Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om...

07 oktober 2014 

Semipublieke sector opgelet: verscherping bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen

Het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen gaat waarschijnlijk op korte termijn worden aangescherpt. Het kabinet wil de kwaliteit van...

19 maart 2014 

Update AIFM-richtlijn: de ESMA Guidelines geven eindelijk meer duidelijkheid

Op 1 oktober 2013 heeft de European Securities and Markets Authority (de “ESMA”) de definitieve versie van haar richtsnoeren voor de...

17 oktober 2013 

Wet op de Ondernemingsraden gewijzigd

Twee maanden geleden berichtten wij u al dat het Wetsvoorstel Wijziging Wet op de Ondernemingsraden was aangenomen (lees ook: Wetsvoorstel Wijziging...

18 september 2013 

Onteigening van aandeelhouders bij impasse binnen de rechtspersoon

Binnen een rechtspersoon kan soms een onwerkbare situatie ontstaan. Zo kan een structurele impasse in de besluitvorming of een dwarsliggende...

16 september 2013 

Het belang van minderheidsaandeelhouders bij een besluit tot reservering van de winst

In zijn arrest van 12 juli 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ9145) oordeelt de Hoge Raad over de reikwijdte en werking van de redelijkheid en billijkheid ten...

11 september 2013 

The final countdown: Rockstart Demo Day 2013

Vandaag, donderdag 13 juni, vindt weer Rockstart Demo Day plaats. Voor de 10 start-ups die zijn overgebleven van de 400+ aanmeldingen uit 60 landen...

13 juni 2013 

Meer mogelijkheden verdeling bevoegdheden aandeelhouders

Soms is een verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende aandeelhouders wenselijk. Dit is met name het geval bij het opzetten van een...

17 april 2013 

Aanvullende voorwaarden winstuitkering door zorgaanbieders

Het wetsvoorstel 'Winstuitkering door aanbieders van medisch-specialistische zorg' is in februari 2012 door het kabinet geïntroduceerd. Door de val...

18 maart 2013 

Adieu Nachgründung: en nu? Belangrijke overgangsregelingen in het kader van de nieuwe Flex–Wet

Inleiding De algemene overgangsregels in het kader van de Flex-Wet zijn gebaseerd op de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek van 28 november 1991...

14 maart 2013 

Ready to Rock! Kennedy Van der Laan is Legal Partner van Rockstart Accelerator

Kennedy Van der Laan is de trotse Legal Partner van Rockstart Accelerator. Dit programma helpt de meest veelbelovende teams van over de hele wereld...

04 maart 2013 

Het Koningshuis als familiebedrijf: 5 essentiële stappen bij (troon)opvolging

Opvolging in het familiebedrijf is aan de orde van de dag. Niet alleen als koningin Beatrix haar kroon overdraagt aan haar...

29 januari 2013 

Vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening kan ongewenste gevolgen hebben voor directeur-aandeelhouders

De vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening brengt lastenverlichting met zich mee. Het kan echter wel voor ongewenste situaties zorgen voor...

17 januari 2013 

Stemrechtloze aandelen of toch certificeren?

Met de inwerkingtreding van de flex-bv wetgeving per 1 oktober jl. kennen wij bij de B.V. de mogelijkheid tot uitgifte van stemrechtloze en/of...

17 december 2012 

De aandeelhoudersovereenkomst, een tandeloze tijger?

De Haagse Rechtbank (Rechtbank 's-Gravenhage, 01-08-2012, JOR 2012/286) moest onlangs een oordeel vellen over een klassieke...

17 december 2012 

Bestuurders en commisarissen opgelet: Wet Bestuur en Toezicht geldt per 1 januari 2013!

Per 1 januari 2013 treedt de Wet Bestuur en Toezicht (hierna “Wet”) in werking. Hierdoor kan de rechtspositie van een statutair bestuurder en lid...

29 oktober 2012 

Herziening van het Enquêterecht

Het enquêterecht is een middel om openheid te verkrijgen over het beleid van een vennootschap. Dit middel kan ingezet worden wanneer er gegronde...

27 september 2012 

Opgeruimd staat netjes? De onderzoeksplicht van de bestuurder bij het verkopen van een dochteronderneming

Achtergrond Op 25 januari 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam (“Rechtbank”) vonnis gewezen (LJN BV6199 (Sveba)) op grond van...

24 juli 2012 

Meer mogelijkheden onder het nieuwe flexibele B.V.-recht

Op 12 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel inzake de Flex B.V. goedgekeurd. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om eenvoudiger een B.V. op te...

27 juni 2012 

Praktische handreikingen bij beëindigen van pandrecht op aandelen

Het vestigen van een pandrecht op aandelen komt in de praktijk veel voor, met name in financieringsconstructies. In de praktijk komen wij regelmatig...

26 april 2012 

Zo helpt u uw kind aan een huis in Frankrijk

Sinds 1 januari 2010 is het mogelijk om € 50.300 (cijfer 2012) belastingvrij aan uw kind te schenken vóór zijn of haar 35e verjaardag. Er zit...

01 maart 2012 

Nieuwe wetgeving Ondernemingsrecht

Op het gebied van het ondernemingsrecht springen vier (aankomende) wetten in het oog, te weten de invoering van het Burgerlijk Wetboek Boek 10, de...

28 februari 2012 

Wanneer eindigt de jaarrekeningplicht bij ontbonden vennootschappen?

Vennootschappen hebben niet het eeuwige leven, ook al worden ze voor onbepaalde tijd opgericht. Zolang vennootschappen niet zijn ontbonden zijn ze...

27 december 2011 

Planning: voordeel voor nu en later!

In mijn bijdrage in de vorige editie heb ik u bijgepraat over de consequenties van uw aankoop van uw Zuid-Franse droomhuis samen met uw kinderen,...

01 september 2011 

One-tier board per 1 januari 2012 in wet

Op 31 mei jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel over de one-tier board. De nieuwe wet treedt naar verwachting 1 januari 2013 in...

30 juni 2011 

Oprichten BV en NV eenvoudiger per 1 juli 2011

Met ingang van 1 juli 2011 zal het niet langer noodzakelijk zijn om voor het oprichten van een BV of NV een ‘verklaring van geen bezwaar’ aan te...

27 mei 2011 

Belangrijke wijzigingen in het Nederlands ondernemingsrecht in 2010 (II)

In december 2009 zijn 3 wetsvoorstellen door de Tweede Kamer aangenomen, waarvan de verwachting is dat deze per 1 januari of 1 juli 2011 in werking...

16 juli 2010 

Eerste grensoverschrijdende splitsing in Nederland

Op 1 januari 2010 heeft het Corporate transacties team van Kennedy Van der Laan de eerste grensoverschrijdende juridische splitsing ("GOS") van...

28 mei 2010 

Recessie vraagt om financieel solvabele bedrijven, deel 2

Zij zijn ook minder snel bereid om operationele kredieten te verstrekken aan bedrijven, en zelfs leveranciers lijken in deze recessieperiode vaker...

26 juni 2009 

Recessie vraagt om financieel solvabele bedrijven

De kranten staan er bol van: "Golf claimemissies verwacht" (FD 2 mei 2009). Steeds meer Nederlandse bedrijven moeten hun schulden noodgedwongen...

29 mei 2009 

Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang

Een bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 21 maart 2008, LJN: BC1849, R07/012HR In dit arrest van 21 maart jl. beperkt de Hoge Raad de...

23 mei 2008 

Afbreken van onderhandelingen mag!

Een bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 29 februari 2008 (LJN: BC1855) In zijn arrest van 29 februari jl. maakt de Hoge Raad wederom...

20 maart 2008 

Aansprakelijkheid van toezichthouders

Boekbespreking Aansprakelijkheid van toezichthouders, Cees C. van Dam. Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens...

01 februari 2008