Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Friese ‘Wetterskip’ aansprakelijk voor gevolgen onttrekken grondwater?

Rechtbank Noord-Nederland 2 juli 2014 X en Y, beide eigenaar van een (recreatie)woning, stellen dat het Friese ‘Wetterskip’ onrechtmatig grondwater aan hun percelen heeft onttrokken en houden het Wetterskip aansprakelijk voor de hierdoor door hen geleden schade. Naar het oordeel van de Meer

Oorzaak brand? Omkeringsregel!

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014 De gesubrogeerde verzekeraar neemt regres op de aannemer die enkele maanden voor het ontstaan van de brand een nieuwe afvoerbuis heeft aangebracht in een oud rookkanaal van een woonboerderij van verzekerde. In geschil is of de werkzaamheden van de Meer

Wat mag worden verwacht van een tweedehands veldhakselaar?

Rechtbank Noord-Nederland 2 juli 2014 B, die al jarenlang handel drijft met A, geeft hem aan op zoek te zijn naar een tweedehands veldhakselaar. A weet er via een kennis een te regelen en spreekt met B af na aankoop nog enkele werkzaamheden aan de hakselaar te verrichten. A geeft daarbij geen Meer

Causaal verband tussen oogproblemen en medische afkeuring Zeevaartschool?

Rechtbank Amsterdam 27 februari 2014 X is op medische gronden afgekeurd voor de opleiding die hij volgde aan de Zeevaartschool. Hij stelt dat zijn voormalig huisarts hiervoor verantwoordelijk is. De huisarts heeft aansprakelijkheid voor een onjuiste diagnose aan het oog van X erkend, maar stelt Meer

Geen full house voor Casino at Pokerhuis

Rechtbank Noord-Nederland 26 juni 2014 X is betrokken geweest bij een auto-ongeval. WAM-verzekeraar V heeft aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Bij V zijn vervolgens anonieme meldingen binnengekomen over X waardoor twijfel ontstond over de geuite klachten. Op sociale media blijkt X zich Meer

Formele werkgever ook gehouden tot verzekeren van uitzendkrachten

Rechtbank Limburg 25 juni 2014 Een werknemer krijgt een verkeersongeval. De formele werkgever is aansprakelijk omdat hij heeft nagelaten te zorgen voor een adequate verzekering. Het feit dat een schadeclaim is ingediend bij de verzekeraar van degene die het verkeersongeval heeft veroorzaakt, Meer

Verzoek omtrent vaststelling causaal verband zonder nadere omschrijving van beperkingen draagt niet bij aan oplossing geschil

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2014 Verzoekster is tijdens haar werk in een theater geraakt door een vallende beamer. Haar werkgever en diens verzekeraar verschillen met verzoekster van mening over de gestelde gevolgen van dit ongeval. In dit deelgeschil wordt verzocht voor recht te verklaren dat Meer

Causaal verband bij whiplash

Gerechtshof Amsterdam 18 juni 2014 Het gaat in deze zaak om whiplash-achtige klachten na een ongeval. De aansprakelijkheid staat vast, maar het causaal verband tussen het ongeval en de gestelde schade alsmede dat het ongeval voor betrokkene beperkingen met zich heeft gebracht, wordt betwist. Het Meer

Winkel niet aansprakelijk voor valpartij

Rechtbank Overijssel 21 mei 2014 Eiseres is ten val gekomen op het trottoir voor een filiaal van een Zweedse winkelketen en heeft daarbij een enkelfractuur opgelopen. Zij houdt de winkel aansprakelijk voor haar schade omdat niet voldoende aan gladheidsbestrijding zou zijn gedaan. De rechtbank Meer

Inval sociale recherche niet erg genoeg voor smartengeld

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 juni 2014 Een echtpaar stelt psychische schade te hebben opgelopen na een inval van de sociale recherche. Het hof bepaalt dat uit het enkele feit dat het huisbezoek niet had mogen plaatsvinden en dat de primaire besluiten van de gemeente niet in stand konden Meer