Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Gecrashte snackbarkar: Causaal verband met politieonderzoek?

Rechtbank Den Haag 18 maart 2015 In een snackbarkar wordt ingebroken. De politie doet er onderzoek naar en sluit de laadklep niet goed. Ze kunnen de eigenaar niet bereiken. De volgende dag komt de aanhanger los van de auto van de eigenaar terwijl die ermee reed. Er is veel schade. De eigenaar Meer

Tekening van gasleidingen goed bestuderen voor met graven te beginnen

Gerechtshof Amsterdam 26 november 2013 X verricht graafwerkzaamheden. Voorafgaande aan de werkzaamheden is er een Klic-melding gedaan, waarna de beheerder van de gasleidingen (Y) een tekening heeft toegezonden. Vervolgens zijn de graafwerkzaamheden verricht en is een gasleiding beschadigd. Het Meer

Zinkend binnenvaartschip. Geen OD van verkoper lading

Rechtbank Rotterdam 24 juni 2015 Schade door kapseizen en zinken van het binnenvaartschip X tijdens lossing. Vordering op grond van onrechtmatige daad. Onvoldoende gesteld voor de conclusie dat van onzorgvuldig handelen sprake is door de wijze van aanleveren van de lading (aluminium staven). Y Meer

Waar rook is …

Rechtbank Overijssel 24 juni 2015 De huurder van een bedrijfspand waar brand is uitgebroken wordt door de brandverzekeraar van de eigenaar van het pand aansprakelijk gehouden voor de schade, primair omdat gedaagde de brand zou hebben aangestoken en subsidiair omdat gedaagde na het ruiken van een Meer

Staatsbosbeheer aansprakelijk voor levering giftig veevoer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2015 Staatsbosbeheer heeft aan een veehouder kuilvoer geleverd. Nadat veel koeien ziek zijn geworden en zijn gestorven, bleek dat het voer het (giftige) Jacobskruiskruid bevatte. De verzekeraar van de veehouder neemt daarom verhaal op Staatsbosbeheer. Meer

Storing in de polder

Gerechtshof Den Haag 16 juni 2015 Appellant, een grondexploitant spreekt het Waterschap aan voor haar geleden schade door wateroverlast vanwege een niet-functionerend gemaal in een polder binnen het beheersgebied van het Waterschap. Eerst komt aan de orde of een gemaal een opstal is. Het hof Meer

Wat moet supermarkt doen om te zorgen voor een veilige werkomgeving?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2015 Een kassière is slachtoffer van een overval en spreekt de supermarkt waar zij werkt aan met een beroep op schending van de zorgplicht ex art. 7:658 BW. De supermarkt had onder meer moeten zorgen voor betere instructies, een camerasysteem en beveiliger; Meer

Bewijs blootstelling aan asbest en causaal verband

Gerechtshof Amsterdam 16 juni 2015 Op basis van deskundigenbericht komt de rechtbank tot de conclusie dat moet worden aangenomen dat X in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Y in relevante mate is blootgesteld aan asbest en dat Y is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht ter Meer

Val over stofzuigerslang

Hoge Raad 26 juni 2015 Tijdens het schoonmaken van een bestelbus – die half op de stoep en half op de weg geparkeerd staat – stapt werknemer X achterwaarts uit de bestelbus. Hij struikelt daarbij over een stofzuigerslang en komt ten val. Het hof hecht er bij het antwoord op de vraag of de Meer

Werken met asbesthoudende remvoeringen en koppelingsplaten

Rechtbank Rotterdam 17 juli 2015 X is overleden aan de gevolgen van mesothelioom. De kantonrechter stelt vast dat X in ieder geval in de periode van 1965 tot 1979 tijdens zijn werkzaamheden als automonteur aan asbest heeft blootgestaan en acht zijn werkgever van destijds aansprakelijk omdat zij Meer