Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Wie heeft deze olie gelekt?

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 juli 2014 In augustus 2012 is te Curaçao olie gelekt in zee, waardoor een natuurgebied is vervuild. Vanuit een tank van een olieterminal in die regio zijn rondom dezelfde datum ‘slops’ (olieresten en water) gelekt doordat de afsluiter van de tank ten Meer

Een goede buur is beter dan een verre vriend

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 september 2014 X kampt met scheurvorming in de uitbouw van zijn woning. Het hof heeft een deskundige benoemd aan wie is gevraagd te onderzoeken of deze scheurvorming (mede) is veroorzaakt doordat het balkon van Y op de uitbouw van X rust. Het hof concludeert dat Meer

Verklaring partijgetuige behoeft sterk aanvullend bewijs om voldoende geloofwaardig te kunnen zijn

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 september 2014 Het hof stelt voorop dat de verklaring van een partijgetuige alleen bewijs in het voordeel van de met de bewijslast belaste partij kan opleveren, indien aanvullend bewijs voorhanden is dat zodanig sterk is en zulke essentiële punten betreft dat Meer

Geen beroepsziekte bij uitoefening werkzaamheden

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 16 september 2014 Arrest na tussenarrest (ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ7087), waarin het hof een deskundige verzoekt zich uit te laten over de kans dat bepaalde klachten zijn opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. De deskundige concludeert dat de werknemer twee Meer

Vragen aan de deskundige? Stel ze gelijk!

Rechtbank Midden-Nederland 20 augustus 2014 X heeft voetletsel opgelopen bij een verkeersongeval. Na een eenzijdige expertise is een tweede expertise verricht op gezamenlijk verzoek van X en de verzekeraar van de aansprakelijke partij. De verzekeraar stelt dat deze expertise alleen inzicht geeft Meer

Inhoud deskundigenbericht leidt niet tot vaststellen causaal verband

Rechtbank Midden-Nederland 21 mei 2014 Ziekenhuis A heeft aansprakelijkheid erkend voor een foutief uitgevoerde hernia operatie bij X. In deelgeschil ligt de vraag voor naar het causaal verband tussen de klachten van X en het onzorgvuldig medisch handelen. De rechtbank is van oordeel dat zij, Meer

Eigen schuld, dikke bult(en)

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 oktober 2013 Op een kruispunt komen een racefietser en een motorrijder met elkaar in botsing, waarbij de fietser fors letsel oploopt. De racefietser verzoekt voor recht te verklaren dat de motorrijder volledig aansprakelijk is voor het ongeluk en de daaruit Meer

Toekenning voorschot in deelgeschilprocedure mogelijk

Rechtbank Midden-Nederland 17 september 2014 In het kader van een deelgeschilprocedure kan een verzoek tot het bepalen van een (aanvullend) voorschot worden gedaan. De aard van de deelgeschilprocedure brengt evenwel met zich dat de deelgeschilrechter zoveel mogelijk uitdrukkelijk en zonder Meer

Nadere bewijslevering nodig

Rechtbank Den Haag 23 juli 2014 X heeft met een groep vrienden een hardcorefestival bezocht. Het vervoer van en naar dit festival werd verzorgd met een touringcar van A B.V. X vordert in deelgeschil een verklaring voor recht dat de verzekeraar van A aansprakelijk is voor de schade die hij heeft Meer

Accountant controleert piramidespel

Rechtbank Amsterdam 3 september 2014 In deze zaak gaat het om de vraag of de controlerend accountant van de fondsen die betrokken waren bij het piramidespel als redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant heeft gehandeld. Vaststaat dat de jaarrekeningen geen getrouw beeld gaven van het Meer