Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Te late openbaarmaking jaarrekeningen is onbelangrijk verzuim

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2015 Een bv heeft gedurende twee jaar haar jaarrekeningen 26 dagen te laat openbaar gemaakt. Of een dergelijke overschrijding als een ‘onbelangrijk verzuim’ kan gelden, hangt af van de omstandigheden van het geval, met name van de redenen die tot de Meer

Rijden onder invloed voorwaardelijk opzet?

Hoge Raad 16 januari 2015 Automobilist heeft ongeval veroorzaakt terwijl hij onder invloed van alcohol verkeerde. Diens WAM-verzekeraar wil de schade op hem verhalen met een beroep op de ‘opzet-clausule’. Het hof had geoordeeld dat, nu geen specifieke ‘alcoholclausule’ in de polis was Meer

Misgelopen energieproductie uitgesloten van bedrijfsschadepolis

Gerechtshof Amsterdam 16 december 2014 Verzekerde heeft een bio-installatie waarin onder andere mest via biogas wordt omgezet in energie. Hiervoor heeft verzekerde een machinebreukverzekering en een bedrijfsschadeverzekering afgesloten. Na een (klein) defect aan de machine is de balans in het Meer

Betalingen vanaf derdengeldrekening niet in strijd met overeenkomst

Rechtbank Gelderland 3 december 2014 Notaris X heeft in opdracht van stichting A enkele betalingen verricht vanaf zijn derdengeldrekening waar geleende gelden op waren gestort. B c.s. verwijten de notaris dat deze betalingen in strijd met gesloten overeenkomsten zijn verricht. Volgens de Meer

Dubbel verzekerd?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 januari 2011 X verwijt verzekeraar Y dat hij bij Y geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had hoeven af te sluiten, omdat zijn arbeidsvoorwaarden al een toereikende voorziening bevatten. Hij verwijt Y hem in dit verband onzorgvuldig te hebben geadviseerd, en Meer

Verzekerde geslaagd in bewijs schadeomvang

Rechtbank Amsterdam 31 december 2014 Eiser, bouwbedrijf X, spreekt gedaagde, verzekeraar Y, aan tot vergoeding van de schade vanwege het vervangen van aangetaste vloerdelen als gevolg van een lekkage. De rechtbank oordeelt dat eiser in het bewijs is geslaagd dat de vloerdelen als gevolg van de Meer

Betalingen vanaf derdengeldrekening niet in strijd met overeenkomst

Rechtbank Gelderland 3 december 2014 Notaris X heeft in opdracht van stichting A enkele betalingen verricht vanaf zijn derdengeldrekening waar geleende gelden op waren gestort. B c.s. verwijten de notaris dat deze betalingen in strijd met gesloten overeenkomsten zijn verricht. Volgens de Meer

Aansprakelijkheid van de bestuurder voor een achterstallige pensioenbijdrage slechts voor de maanden waarin hij bestuurder was

Gerechtshof Amsterdam 30 september 2014 De bestuurder is in een tussenarrest in beginsel aansprakelijk geacht voor een achterstallige pensioenbijdrage. De bestuurder heeft gesteld dat hij slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor de achterstand in de pensioenbijdrage over de maanden van Meer

Bekendheid benadeelde met slechte financiële positie vennootschap staat aan aansprakelijkheid bestuurder in de weg

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 december 2014 X leverde sinds jaren hout aan Y. Op enig moment zijn er bij Y betalingsproblemen ontstaan en is zij gefailleerd. X houdt Z, de bestuurder van Y, aansprakelijk voor de onbetaald gelaten facturen, daartoe stellende dat Z onrechtmatig jegens haar Meer

Aansprakelijke bestuurder vangt bot bij Raad van Toezicht

Rechtbank Oost-Brabant 17 december 2014 Een bestuurder van een regionaal Bureau Jeugdzorg heeft zijn taken onbehoorlijk vervuld met betrekking tot de totstandkoming van huurovereenkomsten van enkele panden van het bureau. De bestuurder stelt dat de leden van de Raad van Toezicht hoofdelijk Meer