Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Schadevergoeding voor de huur van een vervangende locomotief

Er heeft een ongeval plaatsgevonden tussen een opleggercombinatie en een locomotief die werd geleased door C. C vordert onder meer schadevergoeding voor de lease van een vervangende locomotief. In de periode dat de beschadigde locomotief buiten gebruik was liepen de leasetermijnen door. Door C was Meer

Aangesproken vervoerder stelt dat opdrachtgever als expediteur

Eiser heeft gedaagde opdracht gegeven tot het vervoer van goederen. Bij een eenzijdig ongeluk raakt een deel van de lading verloren en/of beschadigd. De rechtbank oordeelt op grond van diverse omstandigheden (o.a. e-mails waaruit blijkt dat X het vervoer naar inlaadpunt heeft georganiseerd en Meer

Letsel tijdens een door een medeleerling gegeven gymles

Een leerlinge van opleiding tot basisschoollerares landt verkeerd bij het maken van een radslag vanaf een kast tijdens een door een medeleerling gegeven gymles en loopt daarbij blijvend letsel aan haar enkel op. Volgens het slachtoffer waren de turnmatten bij haar landing uit elkaar geschoven en Meer

Shockschade na confrontatie met de plek van een dodelijk ongeval

Een moeder en dochter zijn op de fiets aangereden door een vrachtwagen. De dochter is ter plaatse overleden en de moeder raakte ernstig gewond. De vader van het meisje is vijf minuten nadat de moeder en dochter naar het ziekenhuis waren gebracht ter plaatse gekomen. Op het wegdek lagen bebloede Meer

Klachten gevolg van ongeval?

X heeft als verzekeraar een bedrag buiten rechte voldaan aan gedaagde ter vergoeding van de schade die gedaagde had opgelopen als gevolg van een ongeval met een verzekerde van X. X vordert dat voor recht wordt verklaard dat gedaagde niets meer heeft te vorderen, terwijl gedaagde vordert dat X wordt Meer

Politie aansprakelijk voor polsletsel na arrestatie?

X is door de politie aangehouden en geboeid. Korte tijd later is een breuk in zijn rechter pols geconstateerd. X houdt de politie aansprakelijk voor zijn schade op grond van onrechtmatige daad. Partijen verschillen van mening over de precieze toedracht van de aanhouding. De rechtbank oordeelt dat Meer

Motor klapt achterop uitparkerende auto

Toen X haar auto uitparkeerde zag zij in haar spiegel wel de naderende motor, maar zij schatte in dat zij voordat de motor haar zou passeren kon uitparkeren. De motor reed echter veel harder dan de maximum snelheid van 30 km/u en botste achterop de auto. De rechtbank overweegt dat de bestuurster Meer

Deelgeschil: rugklachten causaal aan ongeval?

In november 2010 vindt er een ongeval plaats tussen een verzekerde van X en verzoeker. Nadat X aansprakelijkheid heeft erkend, stelt verzoeker dat er een causaal verband is tussen het ongeval en zijn rugklachten. Op basis van een rapport van een deskundige die door partijen is aangewezen waarin Meer

Causaal verband na een remincident kan niet worden vastgesteld

De bestuurder van een auto heeft krachtig moeten remmen nadat een container van de aanhanger van een vrachtwagen is gevallen. Een botsing met de container is daardoor voorkomen. In de auto zaten een man, zijn vrouw en hun dochter. De man en de vrouw stellen aan het remincident letsel te hebben Meer

Haastige spoed is zelden goed

Verzoekster was in verband met nek- en rugklachten onder behandeling van een fysiotherapeut. Enige dagen na haar laatste behandeling werd een acute dwarslaesie geconstateerd, nadat verzoekster de dag ervoor een verminderd gevoel in haar linkerbeen bij de huisarts meldde. Partijen hebben vervolgens Meer