Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Parkeerterrein niet aansprakelijk voor diefstal geparkeerde trekkers

Een onderneming verhuurt in totaal vijf trekkers, die verduisterd werden. De verzekeraar die de trekkers had verzekerd spreekt onder andere de eigenaar aan van het terrein waarop de verduisterde trekkers tijdelijk waren geparkeerd. Volgens de verzekeraar wist of moest die eigenaar weten dat het om Meer

De aansprakelijkheid voor kabelschade in het licht van de nieuwe (WION-)regelgeving

Een grondroerder heeft kabelschade veroorzaakt bij een netbeheerder, doordat de betrokken kabel ruim één meter anders lag dan op de tekening. De netbeheerder legde aan het hof de vraag voor of de grondroerder aansprakelijk was gelet op (relatief) nieuwe regelgeving (zoals de Wet Meer

Deskundigenonderzoeken nodig om te bepalen of rugklachten werkgerelateerd zijn

Een operator in de automobielindustrie valt eind 2010 volledig uit met rugklachten. Diverse deskundigenonderzoeken zijn nodig om aan te tonen of de rugklachten zijn veroorzaakt door de werkzaamheden. Ook staat niet vast of de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dat geen volledige RI&E Meer

Dwarslaesie na keizersnede

Een moeder wiens baby met een keizersnede ter wereld is gebracht en waarbij vervolgens een dwarslaesie werd geconstateerd, verwijt haar arts dat deze de keizersnede op onzorgvuldige wijze heeft uitgevoerd. Het hof wijst een verzoek tot inzage in een door het ziekenhuis ingewonnen deskundigenadvies Meer

Smartengeldvergoeding voor vitale oude vrouw

Een vitale Duitse vrouw van 75 wordt frontaal aangereden door een auto en houd hier blijvend letsel aan over. De centrale vraag in dit deelgeschil betreft de omvang van de smartengeldvergoeding. De rechter oordeelt dat bij de begroting verschillende elementen meegewogen moeten worden zoals de aard, Meer

Geen geld, toch medisch advies

Eisers vordert in kort geding dat de verzekeraar van de aansprakelijke persoon zijn schade vergoedt. De verzekeraar betwist dat er sprake is van causaal verband en wijst daarbij naar het rapport van haar verzekeringsarts. Eiser betwist dit, maar legt geen medisch advies over. De kort geding rechter Meer

Whiplashklachten duren 20 jaar na dato nog voort: geen causaal verband

In 1996 heeft een auto-ongeval plaatsgevonden. Het slachtoffer wenst schadevergoeding wegens whiplashklachten die tot heden voortduren. De rechtbank oordeelde dat de looptijd van de schadevergoedingsverplichting van de verzekeraar beperkt is tot 5 jaar wegens pre existente klachten (schizofrenie). Meer

ADHD geeft whiplash een zetje mee

Eiser heeft na een auto-ongeluk last van whiplash-achtige klachten. De verzekeraar van de aansprakelijke partij betwist dat er een causaal verband met het ongeluk bestaat en wijst erop dat een belangrijk deel van de klachten een gevolg is van de ADHD die eiser ook voor het ongeval had. De rechtbank Meer

Benadeelde verricht geen werkzaamheden die betaald worden uit het PGB van zijn kind

X is in 1994 betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Hij stond als eerste te wachten op een rood stoplicht toen een andere auto op de rij wachtende auto’s inreed. In het eindarrest (na zeven tussenarresten vanaf 2010) buigt het hof zich over de schadeberekening. In verband met het feitelijke Meer

Doorgaand verkeer op een T-kruising heeft voorrang op Aruba

Aruba heeft een aanrijding plaatsgevonden op een T-kruising tussen twee personenauto’s. Verweerster is onverzekerd. In Aruba geldt dat op een T-kruising het doorgaande verkeer voorrang heeft. Verzoeker stelt dat hij verweerster, die geen voorrang had, stil zag staan en vervolgens de voorrangsweg Meer