Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Leverancier aansprakelijk voor omgevallen torenkraan?

Rechtbank Midden-Nederland 9 juli 2014 Een torenkraan is omgevallen op een gebouw in Utrecht, omdat zogenaamde fundamentankers gebrekkig zouden zijn geweest. De eigenaar van de kraan vordert schadevergoeding van de leverancier van deze kraan. De leverancier verwijst naar de (vermoedelijke) Meer

Causaal verband tussen arbeidsongeval en huiselijke valpartij

Hoge Raad 3 oktober 2014 Tijdens zijn werkzaamheden als heftruckchauffeur heeft eiser door een aanrijding gebroken tenen opgelopen. Nadat eiser voor het eerst na het ongeval weer enige tijd op de heftruck had gewerk is hij thuis gestruikeld over een deurmat met ernstig knieletsel tot gevolg. Ter Meer

Hoger beroep tegen beschikking deelgeschil moet bij dagvaarding en niet bij verzoekschrift worden ingesteld

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014 Het gerechtshof heeft zich in twee zaken uitgelaten over de vraag of een beschikking in een deelgeschil, voor zover zij bindende eindbeslissingen bevat, moet worden ingesteld bij dagvaarding of bij verzoekschrift. Aan de hand van de parlementaire Meer

“Een (net) gedweilde vloer is nat en kan glad zijn.”

Rechtbank Midden-Nederland 25 juni 2014 X, als huishoudelijk medewerkster, in dienst van Y, heeft in één van de panden van Y een afspraak met de arboverpleegkundige. In de gang glijdt zij uit op een net gedweilde vloer. Er stond geen waarschuwingsbordje. Y had de schoonmaakwerkzaamheden Meer

Hete saunavloer niet té heet

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 september 2014 Een bezoeker van een sauna loopt een brandwond op aan zijn voet. Hij stelt de sauna hiervoor aansprakelijk en voert daarbij aan dat op de plek waar hij zijn voet had gezet de vloer veel heter was dan daar waar beschermende matten lagen. Er volgt Meer

Strandrellen Hoek van Holland

Rechtbank Rotterdam 29 augustus 2014 Centraal in deze twee zaken staan de schadevergoedingsvordering van een politieagent en de loonverhaalsvordering van de politie naar aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland. De schadevergoedingsvordering van de politieagent wordt op grond van Meer

Verzekeringsgeneeskundige dient beperkingen beperkt in kaart te brengen

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 9 september 2014 De door het hof benoemde verzekeringsgeneeskundige dient de functionele beperkingen in de linkerarm in verband met de neuropathie van de nervus ulnaris te omschrijven en ervan uit te gaan dat de klachten buiten het ulnaris verzorgingsgebied geen Meer

Omvang schade na schietpartij

Rechtbank Noord-Holland 8 oktober 2014 Bij tussenvonnis heeft de rechtbank gedaagden hoofdelijk aansprakelijk geoordeeld voor de schade die X na een schietpartij lijdt. In dit eindvonnis wordt de door X geleden schade begroot. De rechtbank verwerpt de stelling van gedaagden dat X een beroep had Meer

Integriteitsschending interimmanager?

Rechtbank Midden-Nederland 24 september 2014 De provincie stelt dat sprake is van een integriteitsschending van gedaagde, een interimmanager. Hij zou bij de inhuur van externen door de provincie hebben verzwegen dat hij (indirect) 100% aandeelhouder was van één van de schakels in de Meer

Nederlandse advocaat behandelde niet Oostenrijkse procedure

Rechtbank Gelderland 3 september 2014 Een Nederlandse advocaat behartigt de belangen van een Nederlandse cliënt die investeert in een onroerengoedproject in Oostenrlijk (een vakantiepark). Tijdens de uitvoering van het project zijn diverse geschillen gerezen, met onder meer de architect. Meer