Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Huisaansluitkast voor de elektriciteit is van de netbeheerder, maar wie is verantwoordelijk voor de brand?

In het pand van eiser bevindt zich een meterkast met een huisaansluitkast. Een van de daarin geplaatste zekeringen heeft een te hoge zekeringswaarde. Uiteindelijk ontstaat er brand door overbelasting. Eiser stelt dat op de netbeheerder risicoaansprakelijkheid rust voor de betreffende Meer

Ingestort dak door slechte constructie en slecht onderhoud

Deze procedure gaat over een ingestort dak van een door de gemeente gekochte bedrijfshal. De rechtbank stelt vast dat er sprake is van non-conformiteit bij koop. De dakconstructie van de hal voldeed niet aan de tijdens de bouw geldende voorschriften en het deskundigenrapport biedt voldoende steun Meer

Bomen van de buurman slecht laten snoeien

De tuinman van de buren van A biedt aan ook (gratis) de overhangende takken van de coniferen van een andere buurman te snoeien. Hij doet dat slecht. De andere buurman stelt A aansprakelijk. Hij vangt bot. De tuinman is geen ondergeschikte van A. Hij had (natuurlijk) de tuinman moeten aanspreken. Meer

Dakdekker had geen leislag op APP-dakbedekking mogen aanbrengen

Een dakdekker wordt aangesproken door zijn opdrachtgevers wegens schade aan het dak en het dakraam door lekkages. De dakdekker had op het schuine dak met Atactisch Poly Propyleen (APP) dakbedekking leislag ingestrooid, naar aanleiding van eerdere lekkages en kale plekken. Er bleef sprake van Meer

Non-conform paard?

X heeft van Y het destijds 12-jarige paard ‘Tarantelle de Soleil’ gekocht voor EUR 6.000,-. Op enig moment is kreupelheid bij het paard vastgesteld. Volgens de door X ingeschakelde dierenarts zou sprake zijn van straalbeen klasse 3 (hoefkatrol). X heeft vervolgens de koopovereenkomst ontbonden Meer

Schending zorgplicht werkgever

Een werkneemster heeft letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval en vordert schadevergoeding van werknemer. De werkgever gaat in hoger beroep. Het hof bepaalt dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is, tenzij hij aantoont niet tekort te zijn geschoten in de zorgplicht. Er bestaat onduidelijkheid Meer

Vaststelling causaal verband tussen ongeval en klachten

Gedaagde is verzekeraar van de veroorzaker van ongeluk, eiser is slachtoffer. In het deelgeschil is, o.b.v. neurologisch en psychiatrisch onderzoek, geen causaal verband tussen klachten en het ongeluk vastgesteld. Eiser vordert in een bodemprocedure een verklaring voor recht dat causaal verband Meer

Beroepsfout gynaecoloog en verloskundige bij bevalling?

Na de geboorte van X zijn bij hem neurologische klachten ontstaan. De ouders van X stellen dat de bij de bevalling van X betrokken gynaecoloog en verloskundige een fout hebben gemaakt en vorderen vergoeding van de door X geleden schade. Daartoe voeren zij aan dat de toegepaste fundusexpressie te Meer

Klachten na whiplash onvoldoende bewezen

Een werknemer stelt letsel te hebben opgelopen na een aanrijding met geringe impact. De werkgever vordert het tijdens ziekte doorbetaalde loon van de betrokken verzekeraar. Het hof oordeelt dat aan de bevindingen van de door de kantonrechter aangewezen deskundige slechts beperkte bewijskracht Meer

Rechtbank wil een deskundigenbericht gelasten ter beantwoording van de vraag of het auto-ongeval klachten heeft veroorzaakt

De benadeelde is betrokken geweest bij een kop-staartbotsing. Er is aansprakelijkheid erkend. De benadeelde stelt dat hij door het ongeval nekklachten heeft. Al voor het ongeval had de man nekklachten. Volgens de medisch adviseur van de verzekeraar heeft het ongeval geen nieuwe klachten Meer