Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Val bouwkraan door verkeerde montage of verkeerde instructie?

Rechtbank Rotterdam 23 juli 2014 Een bouwkraan valt om op het dak van een productiebedrijf. De kraan was gehuurd en gemonteerd door bedrijf X, die hem huurde van eigenaar en fabrikant Y. Met bedrijf X is inmiddels een schikking bereikt en fabrikant Y wordt in deze procedure betrokken. Meer

Toepasselijkheid algemene voorwaarden; exoneratiebeding

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 juli 2014 X heeft met Y een overeenkomst gesloten inzake de opslag en distributie van consumentenelektronica. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat de algemene voorwaarden van X van toepassing zijn, alsmede dat deze voorwaarden als bijlage aan de Meer

Nauwe affectieve relatie vereist voor vergoeding shockschade

Rechtbank Rotterdam 13 augustus 2014 Nadat een kennis van hem voor zijn ogen is aangereden vordert X vergoeding van shockschade. De rechtbank beoordeelt de vordering van X aan de hand van de criteria uit het Kindertaxi-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240). Gelet op het feit dat de door de Meer

Berekening arbeidsvermogensschade na whiplash

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 augustus 2014 Een 31-jarige vrouw overkomt in 2000 een achteropaanrijding, waarna zij whiplash-achtige klachten ondervindt. De vrouw is samen met haar echtgenoot vennoot van een handelsfirma in wijnbewaarsystemen en valt door het ongeval geheel uit voor haar werk. Meer

Eisen gezamenlijk deskundigenbericht: hoor en wederhoor

Rechtbank Midden-Nederland 2 oktober 2013 X is als bestuurder van een scooter betrokken geweest bij een aanrijding met een auto. Y, de WAM-verzekeraar van de auto, heeft aansprakelijkheid erkend. X en Y hebben op gezamenlijk verzoek een deskundige ingeschakeld. X verzoekt in de onderhavige Meer

Toepasselijk recht bij botsing op Spaanse camping

Rechtbank Oost-Brabant 8 augustus 2014 De Nederlandse X is aangereden door de (onbemande) camper van de Belgische Y, die niet op de handrem stond. X lag op het moment van het ongeval op de camping in Spanje in haar camper op bed. De verzekeraar van Y heeft aansprakelijkheid erkend. Partijen Meer

Kans op hogere functie zonder ongeval?

Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2014 Nadat X een hartinfarct had gekregen heeft het ambulancepersoneel de defibrillator onjuist aangesloten waardoor X letsel aan zijn borstkas en ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Ten tijde van het ongeval was X werkzaam als leerling bedrijfsverpleegkundige. Meer

Niet geslaagd in bewijs dat paard in uitoefening manegebedrijf werd gebruikt

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juli 2014 X is van het paard Dika gevallen en heeft de manege aansprakelijk gesteld voor haar schade. X is onder meer opgedragen te bewijzen dat Dika ten tijde van het ongeval door de manege in de uitoefening van haar bedrijf werd gebruikt. De rechtbank oordeelt Meer

Notarisklerk aansprakelijk voor fout bij opstellen onderhandse koopovereenkomst

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2014 en 15 juli 2014 Een notarisklerk adviseert partijen bij de verkoop van een in appartementsrechten gesplitste garage met parkeerplaatsen en bedrijfswoning die op verlangen van de koper verder zal worden ondergesplitst. De verkopers verwijten de Meer

Beroepsfout schaderegelingsbureau: procedure in een procedure

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 augustus 2014 X is als passagier betrokken geweest bij een motorongeval. Schaderegelingsbureau Y heeft namens X een procedure tegen de betreffende motorrijders gevoerd maar daarbij een beroepsfout gemaakt. X heeft vervolgens Y aangesproken voor de als gevolg van Meer