Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Niet vergoed gebleven eigen risico brandverzekering niet

Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden 18 november 2014 Een handelaar in landbouwmachines heeft uitkering gekregen onder haar brandverzekering en wenst het niet vergoed gebleven eigen risico te verhalen op de veroorzaker van de brand. Het hof oordeelt echter dat na uitkering geen schade meer resteert Meer

Oplossen wateroverlast voor rouwstoet Prins Claus helpt bewoner niet

Gerechtshof Den Haag 25 november 2014 Een bewoner heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan door wateroverlast vanwege plasvorming voor zijn deur. In hoger beroep is hij toegelaten tot het leveren van bewijs dat de gemeente maatregelen tegen plasvorming heeft Meer

Scheurvorming in woning door herinrichting weg?

Rechtbank Noord-Holland 26 maart 2014 X stelt dat scheurvorming in zijn woning is opgetreden na herinrichting en ingebruikname van de straat. Hij baseert zich op trillingsmetingen, waarbij een bepaalde grenswaarde is overtreden. In de woning van X was voor de herinrichting echter al sprake van Meer

Grieven over deskundigenbericht na verkoop gebrekkig pand

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 november 2014 In een schadestaatprocedure is een deskundige gevraagd zich uit te laten over de verkoopwaarden van een onroerend goed op een bepaalde datum. Een aantal grieven in hoger beroep is gericht op de beantwoording van de deskundige van een aantal vragen. Meer

Vèrgaande instructieplicht werkgever

Hoge Raad 5 december 2014 Een vrachtwagenchauffeur had de opdracht gekregen tuinmachines te transporteren. Hij had van zijn werkgever de uitdrukkelijke instructie gekregen niet te helpen met laden en lossen. Tijdens het lossen is hij in de aanhanger van de vrachtwagen gaan staan, omdat het Meer

Arts en ziekenhuis aansprakelijk voor gevolgen complicaties wegens niet maken röntgenfoto

Rechtbank Oost-Brabant 26 november 2014 Bij de behandeling van een enkelfractuur treedt een aantal complicaties op, waardoor uiteindelijk het linker onderbeen van X moet worden geamputeerd. Arts en ziekenhuis erkennen dat het niet maken van een röntgenfoto in de gegeven omstandigheden Meer

Aansprakelijkheid kliniek voor lekkende borstimplantaten?

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 november 2014 Appellante vordert van de kliniek waar zij haar borsten heeft laten vergroten schadevergoeding omdat de implantaten zijn gaan lekken. In geschil is of hier implantaten met industriële siliconen dan wel met voor medisch gebruik goedgekeurde Meer

Geen bgk want rechtsbijstandsverzekeraar voert procedure

Rechtbank Gelderland 4 juli 2014 Ongeval door uitglijden op de stoep, met een polsfractuur tot gevolg. De gemeente wordt door het slachtoffer aangesproken als wegbeheerder omdat de stoep glad was geworden door groenaanslag en regen. De schade bedraagt maximaal € 5.000,-. De deelgeschilrechter Meer

Cabine van truck klapt voorover op de weg. Productaansprakelijkheid?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 november 2014 Een vrachtwagenchauffeur spreekt de producent van de truck waarin hij reed aan voor de schade die hij lijdt als gevolg van een eenzijdig verkeersongeval. Door hevige regen raakt de truck in de slip waarbij uiteindelijk de truckcabine voorover Meer

Paraglider stort van berg af

Rechtbank Overijssel 12 november 2014 Een paraglider stort tijdens een cursus naar beneden en raakt ernstig gewond. Hij stelt dat hij voor de tweede maal de start wilde onderbreken maar dat hij door de instructeur over de rand werd geduwd. De rechtbank overweegt allereerst dat de paraglider in Meer