Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Toewijzing letselschade ondanks geconstateerde fraude

Rechtbank Rotterdam 26 augustus 2015 Oordeel na eerder tussenvonnis. X stelt schade te lijden als gevolg van een ongeval en spreekt verzekeraar V aan tot vergoeding van haar schade. In conventie vordert verzekeraar terugbetaling van verstrekte voorschotten aan X wegens fraude. Dit standpunt Meer

Werkgever aansprakelijk voor val in een ambulance

Rechtbank Gelderland 31 augustus 2015 Een ambulancemedewerkster heeft een patiënt in de ambulance medicijnen toegediend uit een glazen ampul. Daartoe moest de ampul (af)gebroken worden. Na toediening wilde zij de ampul in een naaldencontainer gooien. De container was vanuit haar stoel niet Meer

Niet langer gebonden aan vaststellingsovereenkomst

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 september 2015 Appellant is zwaar gehandicapt doordat bij de behandeling van een schotwond de kunstmatige beademing te vroeg is beëindigd. Het ziekenhuis heeft met de advocaat van appellant overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst. Het hof stelt Meer

Ondanks sepot bij mishandeling toch civiel aansprakelijk

Rechtbank Den Haag 26 augustus 2015 Een slachtoffer van een openlijke geweldpleging spreekt de drie daarbij betrokken personen aan ter vergoeding van zijn schade. Twee van deze personen hebben ingestemd met een sanctie van het Openbaar Ministerie. De rechtbank acht hen dan ook civiel Meer

Reisorganisator aansprakelijk voor een val in de badkamer

Gerechtshof Amsterdam 30 juni 2015 Een echtpaar is op vakantie geweest naar Macedonië. In de badkamer van de hotelkamer was geen rubberen antislipmat aanwezig maar wel een badstoffen doek. Na een eerste keer douchen heeft de man bij de reisleider geklaagd over water dat op de vloer bleef staan. Meer

Langere detentie en schade door beroepsfout strafrechtadvocaat?

Rechtbank Amsterdam 19 augustus 2015 Een voor valsheid in geschrifte en oplichting veroordeelde man spreekt zijn voormalig advocaat X aan vanwege gestelde beroepsfouten in de verleende rechtsbijstand, ten gevolge waarvan hij schade zou hebben geleden. De rechtbank oordeelt dat X heeft verzuimd Meer

Verjaring uit art. 3:310 BW van toepassing bij beroepsaansprakelijkheid notaris

Rechtbank Midden-Nederland 12 augustus 2015 Een notaris heeft in 2005 verzuimd een hypotheekrecht in te schrijven. Voor de daardoor ontstane schade wordt hij aangesproken. De notaris beroept zich op verjaring. De rechtbank verwerpt het beroep op de verjaringstermijn uit art. 3:307 BW, omdat geen Meer

Instemming met handelswijze assurantietussenpersoon door afgelegde rekening en verantwoording?

Gerechtshof Amsterdam 9 juni 2015 A c.s. heeft via assurantietussenpersoon Z meerdere verzekeringsproducten afgesloten. Z handelde daarbij ook schades af, waarvan hij de uitgekeerde bedragen soms verrekende met openstaande premies. Thans wordt Z onder meer verweten dat hij is tekortgeschoten in Meer

Komt eigen fout eerder vast te staan dan beroepsfout adviseur?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 september 2015 Eiser heeft een overeenkomst van opdracht afgesloten met een accountant- en advieskantoor. In dat kader heeft de opdrachtnemer accountants- en administratiewerkzaamheden verricht, waaronder de verzorging van belastingaangiftes over meerdere (niet Meer

Situatie zo precair dat handelen in strijd met statuten geoorloofd is

Rechtbank Rotterdam 26 augustus 2015 Bestuurders van een bedrijf in glasvezelnetwerken krijgen onenigheid en één bestuurder treedt uit. Daarvoor heeft hij nog een vaststellingsovereenkomst gesloten met de grootste debiteur van het bedrijf, waarbij een uitstaande vordering aanzienlijk werd Meer