Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Geen causaal verband tussen heiwerkzaamheden bij buurman en benodigde funderingswerkzaamheden van eigen woning

Volgens X heeft de door Y gekozen aanpak van funderingswerkzaamheden aan de woning van zijn buurman tot schade aan zijn woning geleid. In hoger beroep stelt X dat de rechtbank ten onrechte het oordeel van de in de procedure benoemde deskundige heeft gevolgd dat de fundering van de woning voor de Meer

Verjaring is tijdig gestuit door brief met relevante voetnoot

De werknemer stelt dat hem in 2005 een bedrijfsongeval is overkomen. Volgens hem is de verjaring gestuit door twee brieven uit 2007 en 2010. De brieven kwalificeren volgens het hof als een stuitingshandeling. In de brief uit 2010 wordt in een voetnoot erop gewezen dat – wanneer er geen regeling Meer

In kort geding voldoende onderbouwd dat de pijnklachten ongevalsgevolg zijn?

Eiser is als zelfstandige werkzaam als commercieel duiker en verpleegkundige, als hem een verkeersongeval overkomt in Beuningen. Aan hem is op een voorrangsweg door gedaagde ten onrechte geen voorrang verleend. Eiser stelt in kort geding dat zijn vele klachten het gevolg zijn van het ongeval, maar Meer

Geschil over polisdekking is geen deelgeschil

Verzoekers in deelgeschil hebben schade geleden bij een eenzijdig verkeersongeval. SVI-Verzekeraar X, verweerster, heeft de schade van verzoekers vervolgens voldaan. Nadien stelt de verzekeraar vast dat verzoekers vóór het aangaan van de verzekering onjuiste informatie hebben verschaft. Bij Meer

Deelgeschil: vervolgonderzoek naar whiplash klachten door andere deskundige?

Verzoeker is van achteren aangereden door een verzekerde van Verzekeraar A en laatstgenoemde erkent aansprakelijkheid voor het ongeval. Na het ongeval treden bij verzoeker chronische, whiplash-gerelateerde klachten op. Naar aanleiding hiervan vindt er een deskundigenonderzoek plaats. Verzoeker is Meer

Ook betrokkenen bij gewelddadig schietincident aansprakelijk

Twee personen zijn ernstig mishandeld door een groep van zes gewapende mannen. De twee slachtoffers spreken de zes leden van de groep in rechte aan ter vergoeding van hun letselschade. De rechtbank wijst deze vordering ten aanzien van twee van de leden af, omdat hun betrokkenheid te gering zou Meer

Houd je hond aan de lijn, voor je het weet doe je een ander pijn

In een seniorencomplex is een man in de liftschacht ten val gekomen nadat hij het hondje van de buurvrouw probeerde te redden. De hond was onmiddellijk voordat de deuren sloten uit de lift gestapt en zat klem; hij stond op de begane grond en zijn baasje ging met de lift omhoog. Uit technisch Meer

Geen letsel, geen schadevergoeding

X is door beveiliger Y aangehouden na ontdekking op heterdaad van winkeldiefstal. X stelt dat Y zijn arm middels een “armklem” heeft verdraaid met armletsel als gevolg en vordert dat Y wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 12.000,- aan immateriële schadevergoeding. De rechtbank Meer

Aansprakelijkheid voor val tijdens proefrit; welke rol speelt ervaring in het kader van eigen schuld?

Een stalhouder wordt door een 15 jarige, doch ervaren ponyrijdster (een jaar eerder kampioen dressuur) aansprakelijk gesteld voor de val die haar tijdens een proefrit is overkomen. Door de val loopt zij ernstig letsel op. Zij stelt dat de stalhouder als bezitter van de pony aansprakelijk is voor Meer

De ene garantie is de andere niet

Een vennoot wil zijn aandelen in twee bedrijven overdragen aan zijn dochter/schoonzoon, die vervolgens een samenwerkingsverband willen aangaan met een derde partij. De vaste accountant/adviseur van de vennoot adviseert dat dit ‘geruisloos’, zonder belastingaangifte, kan. Achteraf blijkt dit Meer