Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

210 m2 plafond valt naar beneden

X was gelukkig gesloten toen het hele plafond naar beneden viel. Er was sprake van een gipsplafond waaronder een systeemplafond met licht en airco was bevestigd. Het bouwbedrijf dat het plafond heeft geplaatst meent dat het ontbreken van een draagarm niet kan hebben veroorzaakt dat het hele Meer

Geslaagd beroep waterbedrijf op aansprakelijkheidsbeperking

Particulier X, eiser, heeft een woning gekocht. Voor de levering van water heeft eiser een overeenkomst gesloten met waterbedrijf Y, gedaagde. Op enig moment constateert eiser waterlekkage onder zijn huis. Voor de schade spreekt hij gedaagde aan op grond van 6:174 BW. De rechtbank oordeelt dat Meer

Verzekerde is niet gelijk aan begunstigde

Appellant is in de uitoefening een ongeval overkomen met de amputatie van zijn linker onderbeen tot gevolg. Zijn werkgever had een collectieve ongevallenverzekering afgesloten met haar werknemers als verzekerden en de werkgever als begunstigde. Appellant maakt tevergeefs aanspraak op doorbetaling Meer

Werkgever aansprakelijk voor gevolgen van werken met asbest

De werknemer is tijdens zijn werkzaamheden blootgesteld aan asbest. Ruim 30 jaar later is bij hem kanker vastgesteld. Inmiddels is hij overleden. De werkgever is tekortgeschoten in de zorgplicht omdat hij al langere tijd op de hoogte was van de gevaren van het werken met asbest. De absolute Meer

Is werken in riolen slecht voor de gezondheid?

Een werknemer van een rioolbeheerder is arbeidsongeschikt geraakt vanwege long- en huidproblemen. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk, omdat in zijn visie de klachten zijn ontstaan omdat hij in kleine vochtige ruimtes met schadelijke gassen heeft moeten werken. Het hof overweegt dat hij voor Meer

Artrose door werk? Omkeringsregel bij onvoldoende zorgplicht werkgever

Een papiersnijder/heftruckchauffeur heeft last van artrose en stelt dat dit een beroepsziekte is veroorzaakt door zijn werk. In een procedure met de werkgever heeft een deskundige geoordeeld dat niet vaststaat dat de klachten door het werk komen. Volgens het hof dient eerst vastgesteld te worden of Meer

Verpleegkundige glijdt uit over plasje water

Een verpleegkundige glijdt uit over een plasje water en stelt het ziekenhuis waar ze werkt hiervoor aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW. Zowel de rechtbank als het hof wijzen aansprakelijkheid af. Het water kwam niet van een lekkage of schoonmaakwerkzaamheden. De vloer had een gebruikelijke Meer

Shockschade

X heeft Y door verwurging om het leven gebracht. De nabestaanden van Y, waaronder haar minderjarige zoon, vorderen van X vergoeding van de dientengevolge door hen geleden materiële en immateriële schade. De rechtbank oordeelt dat Y – die het levenloze lichaam van zijn moeder heeft aangetroffen Meer

Waarschuwingsborden bij gladheid?

Appellant is op het bedrijventerrein van X in Katwijk om zijn vrachtwachten te (laten) wegen. Als hij uitstapt om naar de portacabin naast de weegbrug te lopen, komt hij ten val. Appellant houdt aan de val letsel over en verwijt X dat zij onvoldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van Meer

Aandelenoverdracht aan stroman!

De aandelen van X zijn ten overstaan van de notaris overgedragen aan betrokkene. Kort daarop is X leeggehaald en gefailleerd. Tijdens het faillissementsverhoor heeft betrokkene verklaard dat hij lange tijd aan harddrugs verslaafd is geweest en sinds december 2010 is gedetineerd. Betrokkene Meer