Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Doorgezaagde kabels

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 4 augustus 2015 Bij het zagen van gaten in de opstaande betonnen rand op het dak van een ondergrondse parkeergarage in Maastricht heeft een opdrachtnemer van appellant een pakket communicatiekabels van geïntimeerde doorgezaagd. De rechtbank heeft opdrachtnemer en Meer

Dwingende bewijskracht van een innameformulier van een leaseauto

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 augustus 2015 X heeft zijn leaseauto beschadigd ingeleverd. Het leasebedrijf D. B.V. vordert onder meer schade in verband met reparatie- en poetskosten. Het door beide partijen ondertekende innameformulier levert, als onderhandse akte, in beginsel dwingend bewijs Meer

No cure…no pay!

Rechtbank Midden-Nederland 15 juli 2015 Letselschadeslachtoffer X had, nadat aansprakelijkheid was erkend, bijstand gezocht bij een letselschadejurist, welke met hem een succesfee was overeengekomen. X heeft de samenwerking opgezegd vóórdat een oplossing was bereikt. De jurist vordert betaling Meer

Schadebehandelaar kan niet terugkomen op instemming rekenmethode

Rechtbank Midden-Nederland 22 april 2015 Voor de berekening van een overlijdensschade hebben partijen een rekenbureau opdracht gegeven de rekenmethodiek van de Denktank Overlijdensschade te hanteren. Namens de betrokken verzekeraar wordt dit gedaan door een (externe) schadebehandelaar. Nadat een Meer

Kwam de werknemer ten val door overtreding veiligheidsnorm?

Rechtbank Midden-Nederland 1 juli 2015 Een cateringmedewerkster komt ten val in een bedrijfsrestaurant doordat zij uitglijdt over een rekje. Dit rekje was uit de oven gevallen toen een kok het bovenliggende rekje met daarop hete producten uit de oven wilde halen. Nog voordat hij dit rekje kon Meer

Drastische matiging kosten van rechtsbijstand wegens overmatige studietijd

Rechtbank Midden-Nederland 22 juli 2015 Deelgeschil. Beoordeling na rekenkundige rapportage inzake verlies van verdienvermogen van X. De rechtbank ziet in de huidige economische situatie geen reden om af te wijken van de algemeen gebruikelijke rekenrente van 3%. De door X gevorderde kosten van Meer

Aansprakelijkheid voor gevolgen skiongeval?

Rechtbank Rotterdam 5 augustus 2015 X heeft letsel opgelopen bij een skiongeval in Oostenrijk. Zij stelt Y hiervoor aansprakelijk, maar Y betwist de door X gestelde toedracht. De rechtbank laat X toe tot het te leveren bewijs voor de toedracht van het ongeval. Als dit bewijs wordt geleverd, Meer

Schadebegroting na onvoldoende informatie

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 11 augustus 2015 Na de verkoop van de woning van appellanten is betaling en levering uitgebleven. Beoordeeld wordt of appellanten schade hebben geleden doordat geïntimeerde hen niet heeft geïnformeerd over de risico’s van het uitblijven van een Meer

Onvoldoende risico-onderzoek bij frauduleuze transactie

Rechtbank Overijssel 8 juli 2015 A, notaris van beroep, trad op als juridisch adviseur van X en Y omtrent ontwikkeling van projectplannen voor een horecacomplex. X had voor dit pand als eigenaar een opstalverzekering afgesloten. Doel was om Y het complex te laten (uit)bouwen, maar X wilde recht Meer

Onrechtmatig handelen door betrokkenen Koopstudio-constructie?

Rechtbank Gelderland 10 juni 2015 Koopster heeft recht op van een woonstudio gekregen door een lidmaatschapsrecht te kopen van een woonvereniging, via ‘Koopstudio’. Bij de totstandkoming van de koop waren een tussenpersoon, een kredietverstrekkende bank en een notaris betrokken. Koopster Meer