Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Vrachtwagen vliegt in brand; productaansprakelijkheid?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 juni 2015 Na ophoping van droog en brandbaar materiaal tussen de uitlaatdemper en het spatscherm, vliegt een vrachtauto in brand. De eigenaar wordt door de verzekeraar schadeloos gesteld. De verzekeraar, die in de rechten van de eigenaar treedt, spreekt de Meer

Geen onherstelbaar letsel paard

Rechtbank Oost-Brabant 10 juni 2015 Paard zou door dierenmishandeling door twee amazones ernstige schade aan kaak en flanken hebben opgelopen. Eiseres stelt dat gedaagden door hun handelen dan wel nalaten onherstelbaar letsel aan haar paard hebben toegebracht. Zij vordert in conventie de Meer

Werkgever aansprakelijk voor niet goed voorbereiden werk

Rechtbank Noord-Holland 19 maart 2015 Een kraanmachinist spreekt zijn werkgever aan ter vergoeding van zijn schade die hij lijdt als gevolg van een arbeidsongeval met de kraan die hij bestuurde. De kraanmachinist heeft daarbij zijn rechterheup gebroken. De kraanmachinist verwijt zijn werkgever Meer

Geen reële, niet zeer kleine kans op succes

Rechtbank Gelderland 22 april 2015 Kort na ontslag uit het ziekenhuis met vochtverlies uit de neus heeft eiser een hersenvliesontsteking gekregen met neurologische klachten tot gevolg. Op grond van een deskundigenrapport stelt de rechtbank vast dat het niet meegeven van ontslaginstructies tot Meer

Geslaagd beroep op uitsluitingsclausule i.v.m. rijden onder invloed

Rechtbank Noord-Holland 10 juni 2015 In de nieuwjaarsnacht van 2011 rijdt een automobilist een fietser aan, die daarbij letsel oploopt. De aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist keert schadevergoeding aan de fietser uit en wendt zich daarna tot de automobilist. De polisvoorwaarden Meer

Onvoldoende medische informatie

Rechtbank Amsterdam 21 mei 2015 Verzoekster is van achteren aangereden. Aansprakelijkheid is door de verzekeraar van de achteroprijder erkend. De rechtbank wordt verzocht te bepalen dat de verzekeraar niet gerechtigd is het volledige medische dossier van verzoekster te ontvangen en dat de thans Meer

De Hoge Raad over cassatie in een deelgeschilprocedure en hoe die procedure in te leiden

Hoge Raad 19 juni 2015 In deze procedure is sprake van cassatie in een deelgeschilprocedure. De Hoge Raad laat zich uit over de formele aspecten daarvan. Op grond van art. 1019bb en 1019cc Rv is hoger beroep tegen een deelgeschilbeslissing mogelijk, hetzij binnen drie maanden en indien daartoe Meer

Verzoek om nader voorschot draagt niet bij aan onderhandelingen

Rechtbank Amsterdam 23 april 2015 Tussen een WAM-verzekeraar en een verkeersslachtoffer is in geschil wat de schade is die uit het verkeersongeval voortvloeit. De WAM-verzekeraar heeft in de loop der jaren in totaal bijna € 150.000 aan voorschotten verstrekt. Het verkeersslachtoffer verzoekt Meer

Letsel veroorzaakt door vallende geluidsbox(en) tijdens Canal Parade?

Rechtbank Amsterdam 29 april 2015 Tussen partijen is in geschil dat tijdens een boottocht in het kader van de Canal Parade een geluidsbox op eiseres is gevallen en dat gedaagde daarbij zijn zorgplicht zou hebben geschonden. Eiseres krijgt een bewijsopdracht. Om daarin te slagen roept zij Meer

Ontbreken causaal verband voorkomt aansprakelijkheid advocaat

Gerechtshof Den Haag 12 mei 2015 Een cliënt spreekt zijn voormalige advocaat aan. Deze zou een beroepsfout hebben begaan door niet tijdig een vordering te stuiten. Het hof oordeelt dat de vordering van de cliënt tegen zijn advocaat zélf niet is verjaard (er was nog geen bekendheid met Meer