Nieuws - Verzekeringen en aansprakelijkheid

Bierfusten tillen op Aruba; causaal verband rugklachten?

Eiser is in dienst bij een hotel op Aruba, alwaar hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden bierfusten heeft getild. In rechte spreekt hij zijn werkgever aan voor zijn rugklachten. Na het aannemen van een zorgplichtschending, heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba voorshands geoordeeld dat Meer

Tijdseenheden van 10 minuten volgens rechtbank niet redelijk

Verschillende verzekerden van gedaagde, WAM-verzekeraar X, hebben werknemers van eisers aangereden. Eisers vorderen de geleden loonschade en gemaakte buitengerechtelijke kosten. Gedaagde heeft aansprakelijkheid erkend en partijen zijn het eens over de causaliteitsvraag en berekening van de Meer

Het nonchalant omspringen met veiligheidsmaatregelen maakt nog niet dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

X is tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden voor Y met zijn rechter wijsvinger bekneld geraakt in een machine voor het bewerken van klinknagels. In deze deelgeschilprocedure verzoekt X onder meer een verklaring voor recht dat Y aansprakelijk is voor de dientengevolge door hem geleden en te Meer

Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor

Een snorfiets en een auto rijden in dezelfde richting en komen met elkaar in aanrijding als de auto naar rechts afslaat. De verzekeraar van de auto houdt aansprakelijkheid af op grond van een verklaring die de automobilist tegen de schade-expert heeft afgelegd. Achteraf blijkt dat de automobilist Meer

Sportzaal ongeschikt voor zaalvoetbal? Deskundige nodig (?)

Een jongeman is bij het spelen van een recreatief potje zaalvoetbal met vrienden met zijn elleboog tegen de achtermuur aangekomen. Voor zijn letsel spreekt hij de eigenaar (de gemeente) en de exploitant van de sportzaal aan. Volgens de jongeman was de sportzaal onveilig, wat de eigenaar en de Meer

Sportzaal ongeschikt voor zaalvoetbal? Deskundige nodig (?)

Een jongeman is bij het spelen van een recreatief potje zaalvoetbal met vrienden met zijn elleboog tegen de achtermuur aangekomen. Voor zijn letsel spreekt hij de eigenaar (de gemeente) en de exploitant van de sportzaal aan. Volgens de jongeman was de sportzaal onveilig, wat de eigenaar en de Meer

Advocaat hoeft niet te allen tijde aan te sturen op voorbehoud in vso

Meisje met pre-existent beenlengteverschil loopt een beenbreuk op bij een ongeval. In haar volwassen leven raakt ze arbeidsongeschikt wegens enkelklachten. Deze inkomensschade kan ze niet meer verhalen omdat destijds op advies van haar advocaat een vaststellingsovereenkomst zonder voorbehoud is Meer

Notaris niet aansprakelijk voor fout kadaster

Bank X verstrekt een geldlening aan bedrijf A, waarvoor A een recht van hypotheek verstrekt op een perceel. De notaris passeert deze akte en legt een notarisverklaring af, nadat hem uit kadastraal onderzoek was gebleken dat A eigenaar was van het perceel. Na een melding van een derde constateert de Meer

Verzekeraar mag bewijzen dat de verzekerde fraudeert met declaraties

De verzekerde heeft uit hoofde van zijn ziektekostenverzekering vervoerskosten gedeclareerd bij de verzekeraar. In 2012 komen onregelmatigheden bij de declaraties aan het licht. Er zouden onterechte declaraties zijn ingediend. Het hof oordeelt dat niet is bewezen dat vervoerskosten ten onrechte Meer

Boete voor onredelijke bonussen ongedaan gemaakt

De AFM heeft een levensverzekeraar in 2013 een boete opgelegd van € 250.000 voor een onredelijk bonussenbeleid, gevoerd in 2011. Nu gesprekken daarover pas concreet waren eind 2010, en geen verbeteringsperiode was gegund, wordt de boete teruggedraaid. De AFM had in het kader van de Meer