Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn niet BIG-geregistreerd. Welke risico’s levert dit op voor de arts? En zijn er risico’s voor de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid de arts patiënten behandelt? Meer

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. Meer

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

In de Kroniek openbare-orderecht bespreken Jan van der Grinten en Anita van den Berg alle belangrijke ontwikkelingen, literatuur en jurisprudentie op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar. Meer

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die over meerdere WTZi-toelatingen beschikken, kan dit tot een complexe governance situatie leiden. Het model van onderaanneming kan in deze gevallen uitkomst bieden. Meer

Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingsraad-verkiezingen die niet conform de wet en het reglement van de ondernemingsraad verlopen, kunnen tot gevolg hebben dat de verkiezingen ongeldig zijn en opnieuw moeten plaatsvinden. Meer

Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies? Meer

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de geadresseerde van een invorderingsbesluit in een procedure daartegen niet meer kan aanvoeren dat hij geen overtreder is. Meer

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer – spreekuurverslagen met te veel informatie op medisch gebied aan de werkgever zendt, krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Meer

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

De dochter van een verpleegkundige maakt in het kader van een Miss Universe-verkiezing een fotoreportage op de Intensive Care. Een dringende reden voor ontslag? Meer

De werkkostenregeling komt eraan!

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht. Wat betekent dat en wat moeten werkgevers doen? Meer