Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties en zorginstellingen. Juridisch gezien vaak ten onrechte. Meer

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

De Nederlandse privacywetgeving beïnvloedt principiële kernwaarden van zorgverlening, zoals het medisch beroepsgeheim en de veiligheid van de patiënt. ‘Bij de toepassing van privacywetgeving hebben we daarom te maken met fundamentele, juridische vraagstukken’, aldus Hester de Vries. Meer

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Tegen een provinciale ontheffing staat zelfstandig beroep open wanneer een daaraan verbonden voorschrift het de gemeente feitelijk onmogelijk maakt om een rechtens houdbaar bestemmingsplan vast te stellen. Meer

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

In dit eBook zijn alle trends, ontwikkelingen en uitdagingen rond privacy in de zorg gebundeld. Meer

Nu ontslaan of wachten tot 1 juli 2015?

Onder het nieuwe ontslagrecht wordt ontslag moeilijker, maar wel goedkoper. Is het verstandig om te wachten tot 1 juli 2015? Meer

Jeroen Zweers: 'Alles begint bij de durf om anders te zijn'

‘Denk niet in zaken, maar in oplossingen’. Jeroen stapte als IT-consultant de advocatuur in. Digitalisering loopt sindsdien als een rode draad door zijn carrière. Meer

Betere beveiliging: sneller aansprakelijk

Cybercrime en cybersecurity: hoe beter de mogelijkheden tot beveiliging, hoe groter de kans dat het slachtoffer aansprakelijk is voor schade als gevolg van falende beveiliging. Meer

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als voorwaardelijke verplichtingen in het plan moeten worden opgenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak beantwoordt die vraag vaak bevestigend, maar maakt daarop ook uitzonderingen. Meer

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Drie ziekenhuizen gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem ontwikkelen om het toezicht op het declaratieproces te verbeteren. Door duidelijk afspraken te maken over toepassing van de declaratieregels en de naleving daarvan hopen partijen boetes van de NZa te voorkomen. Meer

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

Artikel 3:13 BW bevat een wettelijke grondslag voor niet-ontvankelijkheid van bestuursrechtelijke beroepen waarbij misbruik van recht wordt gemaakt. De Afdeling heeft een aantal belangwekkende uitspraken gedaan over misbruik van recht in Wob-zaken. Meer