Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik

Maarten Schut en Sophie van Loon bespreken de huidige stand van zaken wat betreft knowhow bescherming, het meest recente voorliggende concept voor de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen en de mogelijke consequenties daarvan voor de Nederlandse situatie. Meer

Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de Wet ook van toepassing op vastgoedtransacties waarbij een overheidsinstantie partij is. Meer

Leaseauto gestolen, wie betaalt de schade?

Een werknemer heeft een leaseauto tot zijn beschikking en tegen betaling van een bijdrage mag hij de auto ook privé gebruiken. Als de werknemer ’s avonds zijn sleutels in zijn voordeur laat zitten, wordt de auto gestolen. De leasemaatschappij stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade, omdat de verzekering van de werkgever grove nalatigheid aan de zijde van werknemer niet dekt. De werkgever stelt vervolgens de werknemer aansprakelijk. Kan de schade op de werknemer worden verhaald Meer

Verhuurder opnieuw gelijk in strijd tegen ‘sluipmoordenaar’

Begin dit jaar heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan in een procedure die Stadgenoot had aangespannen tegen negen huurders die weigerden hun geiser of gaskachel te laten vervangen door een hoog rendementsketel. Een aantal huurders is naar aanleiding van het verloren kort geding een Meer

Kan de inkoop van IT niet slimmer?

IT-projecten en diensten lopen doorgaans spaak op tegenvallende resultaten, matige kwaliteit, te late oplevering, miscommunicatie of een combinatie hiervan. Op de achtergrond speelt ook vaak een frustratie over de (te) hoge kosten. Ondanks een scherp inkooptraject, vallen de totale kosten uiteindelijk toch tegen. Meer

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn niet BIG-geregistreerd. Welke risico’s levert dit op voor de arts? En zijn er risico’s voor de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid de arts patiënten behandelt? Meer

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. Meer

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

In de Kroniek openbare-orderecht bespreken Jan van der Grinten en Anita van den Berg alle belangrijke ontwikkelingen, literatuur en jurisprudentie op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar. Meer

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die over meerdere WTZi-toelatingen beschikken, kan dit tot een complexe governance situatie leiden. Het model van onderaanneming kan in deze gevallen uitkomst bieden. Meer

Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingsraad-verkiezingen die niet conform de wet en het reglement van de ondernemingsraad verlopen, kunnen tot gevolg hebben dat de verkiezingen ongeldig zijn en opnieuw moeten plaatsvinden. Meer