Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Clinical Governance vs. Corporate Governance

Clinical governance en corporate governance. Wat is het verschil tussen beiden en hoe beïnvloeden ze elkaar? Meer

Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Lees hier het verslag van het debat ‘Zorg voor de Toekomst’ rondom de problematiek van de handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op grond van onduidelijke declaratieregels. Meer

Achteruitgang dreigt bij verkoop corporatiehuizen

Eind september werd duidelijk dat de Herzieningswet van minister Blok niet op 1 januari 2015 in zal gaan. Deze nieuwe wet brengt onder meer wijzigingen aan in de taken van en het toezicht op de woningcorporaties in Nederland. Er is dus nog tijd voor bezinning en dat lijkt ons een goed idee. - Door Casper Schouten en Carolijn Kuipers. Meer

Wijzigingen Woningwaarderingsstelsel voorgesteld

Minister Blok heeft een Ontwerpbesluit tot aanpassing woningwaarderingsstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. Krijgt de marktwaarde van een woning (eindelijk) invloed op de maximale huurprijs? Meer

Redelijke behandeling inschrijvers niet verplicht in private aanbesteding

Private opdrachtgevers hoeven inschrijvers niet redelijk te behandelen, volgens het hof Den Haag. Meer

Nieuwe aanpak arbeidsconflict en ziekte?

Arbeidsconflicten en ziekte gaan regelmatig samen. Een oplossing blijkt niet eenvoudig. Met de nieuwe versie van STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten wordt dit hopelijk anders. Eva Knipschild licht de doorgevoerde veranderingen in de nieuwe werkwijzer toe. Meer

Sterftecijfers álle ziekenhuizen nu openbaar

Wat zeggen sterftecijfers over de kwaliteit van een ziekenhuis? Weinig, zeggen deskundigen. Al jaren woedt een debat over de vraag of deze cijfers met elkaar vergelijkbaar zijn en wat hun relatie tot de kwaliteit van de verleende zorg is. Dit debat is nog altijd niet beslecht. Meer

Vordering tot instelling van een OR

Wat zijn de mogelijkheden als de werkgever niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan om een ondernemingsraad in te stellen? Meer

Hof van Justitie: Gewone link maakt in principe geen inbreuk op auteursrechten

Joran Spauwen bespreekt de aanknopingspunten en gevolgen met betrekking tot de discussie die is ontstaan door de conclusie die het Hof van Justitie EU heeft getrokken over de zaak Svensson. Meer

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Meer