Nieuws - KVdL Nieuwsbrief

Sterftecijfers álle ziekenhuizen nu openbaar

Wat zeggen sterftecijfers over de kwaliteit van een ziekenhuis? Weinig, zeggen deskundigen. Al jaren woedt een debat over de vraag of deze cijfers met elkaar vergelijkbaar zijn en wat hun relatie tot de kwaliteit van de verleende zorg is. Dit debat is nog altijd niet beslecht. Meer

Vordering tot instelling van een OR

Wat zijn de mogelijkheden als de werkgever niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan om een ondernemingsraad in te stellen? Meer

Hof van Justitie: Gewone link maakt in principe geen inbreuk op auteursrechten

Joran Spauwen bespreekt de aanknopingspunten en gevolgen met betrekking tot de discussie die is ontstaan door de conclusie die het Hof van Justitie EU heeft getrokken over de zaak Svensson. Meer

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Meer

Aanwijzing categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

Raadsbesluit dat nooit verklaring van geen bedenkingen is vereist, is in strijd met in artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht. Meer

Einde aan een sage; gewijzigde cookiewet aangenomen door Tweede Kamer

Op 7 oktober 2014 - ruim anderhalf jaar na aanname van de aanvankelijke tekst van de cookieregels – is de kogel door kerk. De gewijzigde cookieregels zijn wet. Meer

De MER-plicht en het relativiteitsvereiste

Relativiteitseis staat niet in de weg aan beroep op schending verplichtingen milieueffectrapportage. Meer

De zorgcoöperatie: op vele vormen van samenwerken toepasbaar

Zorgcoöperaties werden aanvankelijk opgericht vanuit de wens van particuliere zorgafnemers om voor het zelfstandig wonen noodzakelijke zorgverlening veilig te stellen. Naast dit type zorgcoöperatie bundelen recentelijk ook individuele (kleine) zorgaanbieders vaker hun krachten door oprichting van een zorgcoöperatie. Meer

De ladder voor duurzame verstedelijking en de bestuursrechter

Liesbeth Berkouwer en Sjoerd van den Ende geven een overzicht van de hoofdlijn van de jurisprudentie met betrekking tot de zogenaamde Ladder voor duurzame verstedelijking en trekken uit dit overzicht een aantal conclusies. Meer

Casus LangeLand Ziekenhuis: aansprakelijkheidsrisico’s van het bestuur bij financiële noodsituatie

Het bestuur van LLZ heeft met verschillende grote crediteuren afspraken weten te maken over selectieve (wan)betaling van haar schulden. Wat zijn hierbij de aansprakelijkheidsrisico’s waarmee het bestuur van LLZ de afgelopen jaren heeft geworsteld? Meer