Nieuws

Het recht op een transitievergoeding voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Bij ontslag van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer is de werkgever verplicht de transitievergoeding te betalen. Dit wordt in de praktijk als onrechtvaardig ervaren. Wat zijn de mogelijkheden voor de werkgever? Meer

Van Safe Harbor naar Privacy Shield: hoe kunnen nu persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS?

Eindelijk is het zover: op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie officieel de opvolger van Safe Harbor vastgesteld. Dat is ruim negen maanden nadat het Safe Harbor besluit van de Europese Commissie op 6 oktober 2015 ongeldig werd verklaard. Sindsdien verkeren bedrijven die vertrouwden op de Meer

Wanneer start de bedenktermijn als je een beëindiging bent overeengekomen?

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid is bij de beëindigingsovereenkomst de bedenktermijn geïntroduceerd. Wat nu? Meer

Handboek ‘International Compliance’ gepubliceerd met bijdrage van Kennedy Van der Laan

Onder leiding van Jan Schouten werkte een team van specialisten van Kennedy Van der Laan mee aan de totstandkoming van het compliance handboek: ‘International Compliance: Legal Requirements of Business Organisation in 30 Countries’. Het handboek bevat een uitgebreid overzicht van de Meer

Nieuwe Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016 van kracht: in hoeverre mogen huisartsen voortaan declareren zonder gecontracteerd te zijn?

Op 1 april 2016 is een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in werking getreden: ‘De Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016’ (Beleidsregel 2016). Meer

De woelige wateren rond de opzegbaarheid van de duurovereenkomst

De opzegbaarheid van duurovereenkomsten is een rijke bron voor geschillen. Een algemene wettelijke regeling ontbreekt. Rechtsonzekerheid ligt op de loer. Het is voor partijen lastig navigeren door de woelige wateren rond de opzegbaarheid van de duurovereenkomst. Meer

Implementatie van een DMP: hoe zit dat met de privacy?

In dit artikel wordt er stilgestaan bij enkele belangrijke privacy-aspecten die bij de implementatie van een DMP van belang zijn. Meer

De nieuwe drempelwaarden van 2016 – 2017

Lees hier hoe de Europese Commissie de drempelwaarden voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 heeft vastgesteld. Meer

Het adviesrecht van de OR tijdens faillissement

Heeft de ondernemingsraad een adviesrecht bij een doorstart van de onderneming uit faillissement? Meer

Hoe het bezwaar tegen turboliquidatie dan wel de 'Lege boedel' weg te nemen

Naschrift naar aanleiding van Reactie van mr. J.M. Molkenbroer. Meer