Nieuws

Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen: wel of niet nodig?

In procedures over bestemmingsplannen komt regelmatig de vraag aan de orde of door de gemeenteraad noodzakelijk geachte maatregelen als voorwaardelijke verplichtingen in het plan moeten worden opgenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak beantwoordt die vraag vaak bevestigend, maar maakt daarop ook uitzonderingen. Meer

Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Drie ziekenhuizen gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem ontwikkelen om het toezicht op het declaratieproces te verbeteren. Door duidelijk afspraken te maken over toepassing van de declaratieregels en de naleving daarvan hopen partijen boetes van de NZa te voorkomen. Meer

Spraakmakende jurisprudentie: Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over misbruik van recht

Artikel 3:13 BW bevat een wettelijke grondslag voor niet-ontvankelijkheid van bestuursrechtelijke beroepen waarbij misbruik van recht wordt gemaakt. De Afdeling heeft een aantal belangwekkende uitspraken gedaan over misbruik van recht in Wob-zaken. Meer

Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik - deel 2

Maarten Schut en Sophie van Loon bespreken de huidige stand van zaken wat betreft knowhow bescherming, het meest recente voorliggende concept voor de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen en de mogelijke consequenties daarvan voor de Nederlandse situatie. In deel twee wordt dieper ingegaan op de status en handhaving van bedrijfsgeheimen. Meer

Amsterdam wint Zwarte Piet-zaak

Burgemeester hoeft bij verlenen van vergunning sinterklaasintocht niet te kijken naar eventuele stigmatisering of discriminatie door Zwarte Piet. Meer

De cliëntenraad: een factor van belang bij fusies en reorganisaties

Onlangs is in een uitspraak van de Ondernemingskamer erkend dat aan cliëntenraden bij fusies en reorganisaties van (zorg)instellingen een grote rol dient te worden toebedeeld als gespreks- en adviespartner. Meer

‘De Ros-Tapes’ ook in hoger beroep onrechtmatig – publicatie een half jaar uitgesteld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in kort geding een tijdelijk publicatieverbod van het boek “de Ros-Tapes” geëist. Het boek is samengesteld door misdaadjournalist Korterink uit de verklaringen van Fred Ros in het (lopende) “Passage Proces”. De verklaringen zijn afkomstig uit processen-verbaal en niet officieel openbaar gemaakt. Meer

Randen euthanasiewet worden opgezocht

Artsen in Nederland maken steeds meer gebruik van de (juridische) ruimte die de euthanasiewet biedt. Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2001 is het aantal euthanasiegevallen meer dan verdubbeld. Meer

Wetsvoorstel toezicht kredietunies, een reddingsboei voor het MKB?

Het is geen geheim dat sinds het uitbreken van de financiële crisis de financiering van het midden- en kleinbedrijf onder druk staat. Als gevolg van moeilijkheden die ontstaan zijn door de crisis, zoeken MKB-ondernemers naar alternatieve wijzen van financiering, waaronder de kredietunie. Meer

EU Hof in Bestwater: embedden maakt (echt) geen inbreuk, maar geldt dat ook bij illegale content?

Niet alleen linken maakt geen auteursrechtinbreuk, ook embedden kan volgens het Hof van Justitie zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het Hof heeft dit nu bevestigd in de Bestwater-zaak, die gaat over het embedden van een Youtube filmpje over de kwaliteit van drinkwater. Meer