Nieuws

Nieuwe uitgave: Arbeidsrecht en mediation

Een volledig up-to-date boek dat alle informatie bevat die nodig is voor mediators, advocaten en anderen om mediations in arbeidszaken te begeleiden. Meer

Verbetertraject van zes weken voldoende?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief in de wet opgenomen. Een van deze gronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid. Meer

Wijzigingen medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen voorgesteld

Ter versterking van de ‘checks and balances’ binnen zorginstellingen, wil minister Schippers de cliëntenraden meer mogelijkheden geven om een rol te spelen in de besluitvorming van zorginstellingen. Dit moet de governance ten goede komen. In dit artikel lichten wij de aangekondigde wijzigingen toe. Meer

Naar een onzekerheidscorrectie bij onzekerheid rondom predispositie?

Voorspellingen over toekomstige beperkingen en klachten spelen een rol bij de afwikkeling van toekomstschade bij letsel door een onrechtmatige daad of wanprestatie. Meer

Initiatiefwetsvoorstel ‘Wet gesloten coffeeshopketen’

Het initiatiefwetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen beoogt de zogeheten ‘achterdeurproblematiek’ op te lossen door gereguleerde hennepteelt mogelijk te maken. Volgens de Raad van State is het wetsvoorstel moeilijk te rijmen met de VN- drugsverdragen. Meer

Kroniek openbare-orderecht 2016

Jan van der Grinten en Anita van den Berg bespreken in de Gemeentestem de ontwikkelingen op het gebied van het openbare-orderecht van het afgelopen jaar. Aan de orde komen de belangrijkste gebeurtenissen, wetgeving, literatuur en jurisprudentie. Meer

Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties uitgesteld tot zeker 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer afgelopen vrijdag bericht dat die overgangsperiode en daarmee de handhaving op de Wet DBA zal worden opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Tot die tijd hoeven opdrachtgevers en opdrachtnemers in beginsel niet te vrezen voor sancties van de Belastingdienst. Meer

De vernieuwde Algemene Bankvoorwaarden makkelijker te doorgronden

De Algemene Bankvoorwaarden zijn een soort ‘grondwet’: ze gelden voor alle producten en diensten die de klant bij de bank afneemt. De voorwaarden uit 2009 zijn aangepast en vereenvoudigd. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen besproken. Meer

Geen transitievergoeding bij cao met gelijkwaardige voorziening

De ‘gelijkwaardige voorziening’ bij bedrijfseconomisch ontslag hoeft in de toekomst niet langer gelijkwaardig te zijn aan de waarde van de individuele transitievergoeding. Meer

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer

Eerste Kamer stemt in met het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Meer