Nieuws

Mag je teenslippers op de werkvloer verbieden?

Bij zomerse hitte wil je wat makkelijks aantrekken. Maar toch moet je ook representatief blijven. Welke regels bestaan daarvoor? Meer

“Compliance programma’s” helpen mededingingsrechtelijke boetes te voorkomen

Hiermee worden mogelijke inbreuken voorkomen, dan wel eerder gesignaleerd en worden risico’s op een boete verkleind. Meer

De opmars van de zorgcoöperatie

Waarom past een coöperatie zo goed binnen de zorgsector? Fenna van Dijk gaat in op de coöperatie als medisch specialistisch bedrijf en de zorgcoöperatie. Meer

Drie recente uitspraken over het concurrentiebeding

Drie recente uitspraken die het belang onderstrepen van een goed geformuleerd concurrentie-, relatie- en boetebeding en de toezeggingen die door werkgever worden gedaan. Meer

Hof Amsterdam bevestigt rechtmatigheid uitzendingen KRO Brandpunt Reporter over Ryanair

Eind 2012 en begin 2013 zond de KRO twee afleveringen uit van Brandpunt Reporter over Ryanair, getiteld “Mayday, Mayday”. Eind 2013 volgde een derde deel. Meer

Openbare-orderecht 2015: Beschikt de burgemeester over toereikende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? [eBook]

Zijn de bevoegdheden voldoende toegesneden op de concrete openbare-ordeproblemen waarmee de burgemeester zich geconfronteerd ziet? Meer

Ontslagvergoedingen in de zorg: tijd voor een update!

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen in de zorg zijn begrensd door de WNT. Toch zijn er verschillende voorbeelden waarin het maximum wordt overschreden. Hoe is dat mogelijk? Meer

Het Hof van Justitie verheldert de bevoegdheid van de rechter in kartelschadeclaims

Op 21 mei 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak CDC. Hierin stond de rechterlijke bevoegdheid in grensoverschrijdende kartels centraal. Meer

Wijzigingsbesluit financiële markten 2016

De wijzigingen in financiële regelgeving zorgen voor een verdere groei van de crowdfunding sector, en tegelijkertijd voor een effectieve wijze van bescherming van de deelnemers. Meer

Reorganisatie? Let hierop nu ontslag nu via het UWV gaat

Nu het nieuwe ontslagrecht op 1 juli is ingegaan, loopt ontslag bij reorganisatie via het UWV. Dit zijn de zaken waar je op moet letten: Meer