Nieuws

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

Het faillissement en de doorstart van kinderopvangbedrijf Estro zorgen voor veel ophef. Vormt deze pre-pack misbruik van faillissementsrecht? Meer

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die over meerdere WTZi-toelatingen beschikken, kan dit tot een complexe governance situatie leiden. Het model van onderaanneming kan in deze gevallen uitkomst bieden. Meer

Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingsraad-verkiezingen die niet conform de wet en het reglement van de ondernemingsraad verlopen, kunnen tot gevolg hebben dat de verkiezingen ongeldig zijn en opnieuw moeten plaatsvinden. Meer

Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies? Meer

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de geadresseerde van een invorderingsbesluit in een procedure daartegen niet meer kan aanvoeren dat hij geen overtreder is. Meer

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een ziekenhuis verbonden kan zijn, te weten op basis van een ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een toelatingsovereenkomst. Meer

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer – spreekuurverslagen met te veel informatie op medisch gebied aan de werkgever zendt, krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Meer

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

De dochter van een verpleegkundige maakt in het kader van een Miss Universe-verkiezing een fotoreportage op de Intensive Care. Een dringende reden voor ontslag? Meer

De werkkostenregeling komt eraan!

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht. Wat betekent dat en wat moeten werkgevers doen? Meer

Outsourcing: welke werknemers gaan mee over?

Een outsourcing kan een overgang van onderneming opleveren. Dat betekent dat de werknemers van de outsourcer automatisch in dienst zullen treden bij de insourcer. Men gaat er bij een overgang vaak vanuit dat alle werknemers die volgens hun contract werken voor het bedrijfsonderdeel dat wordt geoutsourced, automatisch in dienst treden bij de insourcer. Dit is echter niet altijd het geval. Meer