Nieuws

Heldere handleiding ter voorbereiding op ‘Wet werk en zekerheid’

Wetboek van Sdu voorzien van toelichting door Eva Knipschild. Deze praktische gids van Sdu geeft een overzicht van hoe de wijzigingen in 2015 en 2016 in fases in werking treden en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Meer

Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik

Maarten Schut en Sophie van Loon bespreken de huidige stand van zaken wat betreft knowhow bescherming, het meest recente voorliggende concept voor de richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen en de mogelijke consequenties daarvan voor de Nederlandse situatie. Meer

Annemieke van der Beek over de geoorloofdheid van MasterCard vergoedingen voor credit cards en pin [RADIO]

Luister het interview op BNR radio over het arrest van het Europese Hof van Justitie over de vergoedingen die MasterCard overeen is gekomen met de banken voor het gebruik van credit cards en debet cards (pin). Meer

Toepassing van de Wet bibob in de vastgoedsector

De Wet bibob wordt hoofdzakelijk toegepast op vergunningen. Sinds 1 juli 2013 is de Wet ook van toepassing op vastgoedtransacties waarbij een overheidsinstantie partij is. Meer

Leaseauto gestolen, wie betaalt de schade?

Een werknemer heeft een leaseauto tot zijn beschikking en tegen betaling van een bijdrage mag hij de auto ook privé gebruiken. Als de werknemer ’s avonds zijn sleutels in zijn voordeur laat zitten, wordt de auto gestolen. De leasemaatschappij stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade, omdat de verzekering van de werkgever grove nalatigheid aan de zijde van werknemer niet dekt. De werkgever stelt vervolgens de werknemer aansprakelijk. Kan de schade op de werknemer worden verhaald Meer

KVdL Kunst: Najaar 2014

Een potlood en een stuk papier, veel eenvoudiger kan een kunstenaar het niet maken. Na wat omzwervingen met verf besloot Robbie Cornelissen (1957) dat potlood voor hem het medium bij uitstek was. Potloodtekeningen zijn doorgaans bescheiden van formaat, het monnikenwerk van deze kunstenaar -RSI Meer

Verhuurder opnieuw gelijk in strijd tegen ‘sluipmoordenaar’

Begin dit jaar heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan in een procedure die Stadgenoot had aangespannen tegen negen huurders die weigerden hun geiser of gaskachel te laten vervangen door een hoog rendementsketel. Een aantal huurders is naar aanleiding van het verloren kort geding een Meer

Kan de inkoop van IT niet slimmer?

IT-projecten en diensten lopen doorgaans spaak op tegenvallende resultaten, matige kwaliteit, te late oplevering, miscommunicatie of een combinatie hiervan. Op de achtergrond speelt ook vaak een frustratie over de (te) hoge kosten. Ondanks een scherp inkooptraject, vallen de totale kosten uiteindelijk toch tegen. Meer

Buitenlandse arts behandelt in Nederland: let op BIG-registratie!

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse artsen in Nederland werkzaamheden verrichten. Zij beschikken vaak wel over de nodige diploma’s, maar zijn niet BIG-geregistreerd. Welke risico’s levert dit op voor de arts? En zijn er risico’s voor de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid de arts patiënten behandelt? Meer

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. Meer