Nieuws

KVdL Kunst: Patrick Koster - De klacht van een Icarus

Sinds 10 oktober is bij ons op kantoor het werk van kunstenaar Patrick Koster - De klacht van een Icarus te bewonderen. Kijk eens op onze homepagina om een impressie te zien van het werk. Meer

Transitievergoeding bij contracts- en werkgeverswissel: doorrekenen of afrekenen?

Een nadere analyse van de verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een contracts- en werkgeverswissel. Meer

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. Voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vormt dit een (extra) zware beperking. Meer

Hoge Raad past vereenzelviging strikt toe: kan fraudeur zich verschuilen achter rechtspersoon?

In het herfstarrest van 7 oktober jl. houdt Hoge Raad bij evidente fraude en verhaalsfrustratie vast aan strikte maatstaf dat doorbraak van aansprakelijkheid op grond van vereenzelviging alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Kan fraudeur zich nu verschuilen achter rechtspersoon? Meer

Nieuwe Zorgbrede Governancecode komt er aan. Wat betekent dit voor u?

De Zorgbrede Governancecode is geheel vernieuwd. Dit najaar stemmen de leden van ActiZ, GGZ Nederland, NVZ, NFU en VGN over de vaststelling van de nieuwe code. Op 1 januari 2017 treedt de code in werking. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Meer

Afbreken van een ingeslagen fusietraject: mag dat?

Uw organisatie verkent met een partnerorganisatie de mogelijkheden van samenwerking of fusie. Door veranderde omstandigheden wilt u deze gesprekken echter afbreken. Kan dat juridisch zomaar? Meer

De terugkijk met q.q.: Reuser q.q./Postbank

Stel je voor: je bent een bank, en een crediteur van een van je rekeninghouders legt onder jou derdenbeslag op de rekening van de rekeninghouder. Meer

Wet Huis voor klokkenluiders; een optie voor medewerkers van zorginstellingen om misstanden buiten de muren te melden

Per 1 juli 2016 kunnen misstanden binnen de zorg worden gemeld aan het Huis voor Klokkenluiders op grond van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Wat betekent het Huis voor Klokkenluiders voor melders en welke wettelijke eisen zullen er nog meer gelden? Meer

Ideeënbus voor werknemers: zorg voor een reglement

Een ideeënbus kan een goed idee zijn. Maar wie bepaalt de hoogte van de beloning bij een echt goed idee? Meer

De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd

Per 1 januari 2017 gaat er ingrijpende hervorming van het klacht- en geschilrecht in de gezondheidszorg van kracht. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij de direct betrokken partijen: de zorgaanbieders, de patiëntenorganisaties en de verzekeraars? Zijn ze klaar voor de Wkkgz? Meer