Nieuws

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De verschillende betrokken partijen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, accountants en banken, bespreken de gevolgen en geven mogelijke oplossingsrichtingen ter verbetering van de declaratieregels in de zorg. Meer

Rechtindezorg.nl: kennisplatform voor bestuurders en managers in de gezondheidszorg

Een nieuwe website met vooral praktische informatie en duiding van de meest recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Meer

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Nederland kent binnenkort mogelijk het eerste ziekenhuis waarvan de medisch specialisten mede-eigenaar worden. Hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn de aandachtspunten? Meer

ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en een leverancier moet in ieder geval duidelijk antwoord geven op de vragen die er in de zorg, én de ICT, toe doen. Meer

Samenwerking op het gebied van inkoop Wmo botst met clusterverbod uit Aanbestedingswet 2012

De schoen wringt bij die laatste samenwerkingscategorie – gezamenlijke inkoop. De Aanbestedingswet 2012 kent namelijk een ‘clusterverbod’: verschillende overheidsopdrachten mogen niet ‘onnodig’ worden samengevoegd. Meer

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit tot mededingingsrechtelijk risico’s leidt, ook wanneer dit op verzoek van het zorgkantoor of de gemeente gebeurt. Meer

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Meer

Aanwijzing categorieën gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is

Raadsbesluit dat nooit verklaring van geen bedenkingen is vereist, is in strijd met in artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht. Meer

Einde aan een sage; gewijzigde cookiewet aangenomen door Tweede Kamer

Op 7 oktober 2014 - ruim anderhalf jaar na aanname van de aanvankelijke tekst van de cookieregels – is de kogel door kerk. De gewijzigde cookieregels zijn wet. Meer

Overtreding vonnis door gebruik van WIE ONTDEKT DE MOL? voor groepsuitjes

Reindert van der Zaal bespreekt het gebod van de voorzieningsrechter wat betreft de merkinbreuk door TB Events wegens gebruik van WIE IS DE MOL? voor groepsuitjes. Meer