Nieuws

Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies? Meer

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de geadresseerde van een invorderingsbesluit in een procedure daartegen niet meer kan aanvoeren dat hij geen overtreder is. Meer

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een ziekenhuis verbonden kan zijn, te weten op basis van een ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een toelatingsovereenkomst. Meer

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer – spreekuurverslagen met te veel informatie op medisch gebied aan de werkgever zendt, krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Meer

Is een fotoreportage op de Intensive Care reden voor ontslag?

De dochter van een verpleegkundige maakt in het kader van een Miss Universe-verkiezing een fotoreportage op de Intensive Care. Een dringende reden voor ontslag? Meer

De werkkostenregeling komt eraan!

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht. Wat betekent dat en wat moeten werkgevers doen? Meer

Outsourcing: welke werknemers gaan mee over?

Een outsourcing kan een overgang van onderneming opleveren. Dat betekent dat de werknemers van de outsourcer automatisch in dienst zullen treden bij de insourcer. Men gaat er bij een overgang vaak vanuit dat alle werknemers die volgens hun contract werken voor het bedrijfsonderdeel dat wordt geoutsourced, automatisch in dienst treden bij de insourcer. Dit is echter niet altijd het geval. Meer

Verhuurder failliet? Huurder mag blijven

Er was licht rumoer in huurdersland. Mag de curator van een failliete verhuurder de huurder tot ontruiming bewegen vanwege het faillissement? Antwoord: nee. Meer

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden?

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het strafrecht tracht tegemoet te komen aan immateriële behoeften als erkenning of het willen weten wat er precies gebeurd is en hoe het civiele recht daarmee omgaat. Meer

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) is niet in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in Utrecht. Meer