Nieuws

Clocktimizer winnaar Legal Tech Startup Award 2015

Startup Clocktimizer is de winnaar van de Legal Tech Startup Award 2015. De startup, die het met big data business intelligence software mogelijk maakt om diepgaande analyses uit te voeren op de interne bedrijfsvoering, kreeg de voorkeursstem van de jury én het publiek dat aanwezig was bij PLEIT. Meer

Richtsnoeren CBP ter verduidelijking Wet meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 treedt de Wet Meldplicht Datalekken in werking. Het CBP heeft op 21 september Richtsnoeren gepubliceerd ter verduidelijking van bepaalde aspecten van de nieuwe meldplicht datalekken. Download hier de samenvatting Richtsnoeren CPB voor de Wet meldplicht datalekken. Meer

Afwijzing ontbindingsverzoek op grond van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter geeft criteria voor het verbeterplan in het kader van disfunctioneren. Meer

Esther Pans start juridisch onderzoek aan de VU

Advocaat Esther Pans start een juridisch onderzoek aan de Vrije Universiteit naar de rechtspositie van wilsonbekwame mensen. Meer

Het medisch beroepsgeheim: groot goed of sta-in-de-weg?

Wat is de (juridische) status van deze fundamentele plicht voor artsen en hulpverleners: groot goed of sta-in-de-weg? Spanning tussen recht en praktijk. Meer

De notaris in spagaat; ministerieplicht versus meewerken aan wanprestatie jegens een derde

Onder bijzondere omstandigheden kan de functie van de notaris in het rechtsverkeer hem verplichten tot een zekere zorg voor de belangen van derden, welke mogelijkerwijs zijn betrokken bij het goed ten aanzien waarvan zijn ambtsverrichtingen worden verlangd. Meer

Wearables en health apps: kansen met een juridisch randje

Door het massale gebruik van wearables krijgen partijen de beschikking over interessante data van gebruikers. De vraag is of zij deze zomaar mogen gebruiken. Meer

Governance sheet voor de Coöperatie MSB in optima forma

De coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (“MSB”) in optima forma, hoe richt u dit in? Download de MSB governance sheet. Meer

Faillissement na fusie: is de overblijvende partner aansprakelijk?

Na een bestuurlijke fusie failleert één van de samenwerkingspartners. Loopt de overblijvende zorginstelling aansprakelijkheidsrisico’s? Meer

De Proof of Concept in de aanbestedingsfase

De Proof of Concept of PoC is een in de IT wereld gangbare methode om aan te tonen dat de oplossing van een IT aanbieder voldoet of kan voldoen aan de specificaties die de klant vraagt. Meer