Nieuws

De tips en trics bij een min-max overeenkomst

Recent zijn diverse uitspraken verschenen over de min-max arbeidsovereenkomst. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste conclusies. Meer

Onbruikbaar deskundigenrapport redt orthodontist

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2015 In dit deelgeschil werd een orthodontist aangesproken omdat hij een behandeling niet goed zo hebben uitgevoerd. Deze weet echter met succes het deskundigenrapport dat is opgesteld van tafel te krijgen. Hierdoor is nader onderzoek nodig, hetgeen het deelgeschil te Meer

De juridische status en het gebruik van CROW-richtlijnen in wegbeheerdersaansprakelijkheidszaken

In dit artikel gaan Petra Oskam en Jonathan Overes in op de status van de CROW-richtlijnen in de rechtspraak. Meer

Notarissen mogen deelnemen aan HEMA notarisservice

Volgens hoogste tuchtrechter is geheimhouding van gegevens voldoende gewaarborgd. Meer

Boek met overzicht bevoegdheden burgemeester op het terrein van openbare orde

Op 2 juli a.s. verschijnt het boek ‘Hoofdstukken openbare-orderecht’, onder redactie van Jan van der Grinten, Anita van den Berg en Jon Schilder (hoogleraar Staats- en bestuursrecht VU) Meer

Kennedy Van der Laan “Beste Traineeteam van Nederland”

Winnend idee voor Staatsbosbeheer wordt gepresenteerd aan Ministerie van VWS. Meer

Franchise in de zorg: hoe werkt het en waar moet u op letten?

Franchise is enorm in opkomst in de zorgsector. Wat moet u weten om als franchisegever of -nemer aan de slag te gaan? Meer

Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars

Afgaande op de cijfers van het Verbond van Verzekeraars wordt er veelvuldig gefraudeerd met schadeverzekeringen. Meer

Tijdelijke contracten? Let op de aanzegverplichting

Als werkgever ben je verplicht om werknemers met een tijdelijk contract tijdig te informeren over hun toekomst. Doe je dat niet, dan krijg je een boete. Meer

Kennedy Van der Laan partner van Deloitte Technology Fast50

Wij maken ons sterk voor de snelle groeiers in de technologiebranche die willen vernieuwen en gedreven worden door de wil om dingen anders te doen. Meer