Nieuws

Kerstcrisis afgewend: wat zijn de oplossingen voor het verworpen wetsvoorstel?

Na drie dagen van diep beraad denkt het kabinet de oplossing te hebben gevonden om het door de Eerste Kamer verworpen wetsvoorstel verbod verticale integratie met succes door beide Kamers te loodsen. De kern van het wetsvoorstel – inperking van de vrije artsenkeuze – blijft overeind staan, maar op welke punten is minister Schippers de tegenstemmende PvdA-senatoren tegemoet gekomen? Meer

Fenna van Dijk per 1 januari 2015 partner gezondheidszorg bij Kennedy Van der Laan

Fenna is advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in corporate governance en de begeleiding van overnames en samenwerkingen. Daarnaast geeft zij leiding aan het Team Gezondheidszorg. Meer

Juridische uitdagingen in de zorg voor 2015 [eBook]

In dit eBook geeft het Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan een vooruitblik op 2015 en wordt verteld hoe bestuurders en managers in de zorg zich kunnen voorbereiden op de verwachte juridische uitdagingen in de gezondheidszorg. Meer

Staat aansprakelijk voor fout brugwachter

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 25 november 2014 Appellant in hoger beroep bezit een schip dat achter een ander schip is aan gevaren bij een openstaande brug. Op enig moment heeft de brugwachter rood sein gegeven en de brug laten zakken, waardoor appellant schade heeft geleden. Het hof oordeelt Meer

Reparatiewetgeving WWZ

Het oorspronkelijke wetsvoorstel WWZ is inmiddels al vijf keer aangepast. KVdL zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Meer

Beloningen topfunctionarissen: overgangsrecht wordt te vaak vergeten

Politici en vakbonden hebben zich het afgelopen jaar regelmatig boos gemaakt over de hoge beloningen van bestuurders van onder meer woningcorporaties en zorginstellingen. Juridisch gezien vaak ten onrechte. Meer

Macht van zorgverzekeraars neemt toe: NZa gaat strenger toezicht houden

De macht van zorgverzekeraars neemt toe door de afschaffing van de ex post verevening en de voorgenomen wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Meer

Juridische vraagstukken bij toepassing privacywetgeving in de zorg

De Nederlandse privacywetgeving beïnvloedt principiële kernwaarden van zorgverlening, zoals het medisch beroepsgeheim en de veiligheid van de patiënt. ‘Bij de toepassing van privacywetgeving hebben we daarom te maken met fundamentele, juridische vraagstukken’, aldus Hester de Vries. Meer

Zelfstandig beroep tegen provinciale ontheffing toch soms mogelijk?

Tegen een provinciale ontheffing staat zelfstandig beroep open wanneer een daaraan verbonden voorschrift het de gemeente feitelijk onmogelijk maakt om een rechtens houdbaar bestemmingsplan vast te stellen. Meer

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

In dit eBook zijn alle trends, ontwikkelingen en uitdagingen rond privacy in de zorg gebundeld. Meer