Nieuws

Verhuurder failliet? Huurder mag blijven

Er was licht rumoer in huurdersland. Mag de curator van een failliete verhuurder de huurder tot ontruiming bewegen vanwege het faillissement? Antwoord: nee. Meer

De schadeclaim van het slachtoffer van strafbare feiten; bruggenbouwer tussen twee rechtsgebieden?

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe het strafrecht tracht tegemoet te komen aan immateriële behoeften als erkenning of het willen weten wat er precies gebeurd is en hoe het civiele recht daarmee omgaat. Meer

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) is niet in strijd met de wet, zo oordeelde de rechtbank in Utrecht. Meer

Kennedy Van der Laan schrijft mee aan The Energy Regulation and Markets Review

Louis Bouchez en Maurits Bos, als ondernemingsrechtspecialisten beide veel werkzaam in de (duurzame) energiesector, werkten mee aan de net verschenen derde editie van The Energy Regulation and Markets Review van Law Reviews. Meer

IDTV wint kort geding over gebruik WIE IS DE MOL? voor bedrijfsuitjes

Evenementenbureau TB Events moet op straffe van een dwangsom per direct de inbreuken op de WIE IS DE MOL? merken van IDTV staken. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland in kort geding bepaald. Meer

De Wet bibob en onvolledige vergunningaanvragen

Bij de aanvraag van een vergunning waarop de Wet bibob van toepassing is, moet veel informatie worden verstrekt. Als niet alles wordt verstrekt, kan de aanvraag buiten behandeling worden gelaten. In het kader van de Wet bibob is de aanvrager daarmee soms beter af dan met een inhoudelijke beoordeling van zijn aanvraag. Het bestuursorgaan heeft echter grote vrijheid de aanvraag al dan niet te behandelen. Meer

Ontslag op staande voet vanwege het opnemen van vakantiedagen zonder toestemming?

Werknemer neemt ongeoorloofd vakantie. Reden voor ontslag op staande voet? Meer

Voorontwerp Wetsvoorstel Afwikkeling Massaschade in een collectieve actie

Er ligt momenteel een consultatieversie van een wetsvoorstel, dat mogelijk moet maken dat massaschade in een collectieve actie wordt afgewikkeld. Meer

Ontslag op staande voet niet direct uitgevoerd

Gerechtshof oordeelt dat ontslag op staande voet niet direct was uitgevoerd, omdat vast kwam te staan dat werkgever al eerder bekend was met dringende reden. Meer

Tracking cookies plaatsen? Twee keer toestemming vragen!

De eerste toestemming voor het plaatsen en uitlezen van de tracking cookies (op grond van de Telecommunicatiewet), de tweede toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die gepaard gaat met het gebruik van tracking cookies (op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens). Meer