Nieuws

Herplaatsing bij ontslag: de 5 meest gestelde vragen (en antwoorden)

Ontslag is alleen mogelijk als de werkgever eerst probeert de werknemer te herplaatsen. Dit zijn de vijf meest gestelde vragen hierover. En de antwoorden. Meer

De deur van de Ondernemingskamer staat open: ook voormalig aandeelhouder ontvankelijk in enquêteverzoek

Goed nieuws voor aandeelhouders: de toegang tot het enquêterecht is in de SNS-beschikking verder verruimd naar voormalige (onteigende) aandeelhouders. Meer

Succesvol besturen begint met een opgeruimd huis

Met de drie 'leefregels' van Fenna van Dijk legt u een stevig fundament voor uw zorgorganisatie en kunt u doen waar u het beste in bent: succesvol besturen. Meer

Wet doorwerken na AOW-leeftijd in werking vanaf 1-1-2016

Het in dienst nemen of houden van een AOW’er wordt aantrekkelijker voor de werkgever. Meer

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Ook zorginstellingen moeten er aan geloven: de maximumbezoldiging van € 179.000 geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor bestuurders in de zorg. Meer

De proefpersonenverzekering anno 2015: gestroomlijnder en eenvoudiger

De regels over mensgebonden onderzoek zijn vereenvoudigd. Het “Besluit verplichte verzekering 2015” zorgt ervoor dat het regime beter aansluit bij het algemene aansprakelijkheidsrecht. Meer

Felicitaties voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Kennedy Van der Laan feliciteert het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie met het tekenen van de overeenkomsten waardoor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie daadwerkelijk van start kan gaan. Meer

Beleggingsverzekeringen: stand van zaken na arrest Europese Hof van Justitie

De eerste uitspraak van het KiFiD na de veelbesproken uitspraak van het Hof van Justitie inzake woekerpolissen is een feit. Meer

Nieuw beleid voor toezicht op huisartsen in zicht

Het roer van de toezichthouders met betrekking tot de huisartsenzorg lijkt om. Op hoofdlijnen bestaat het plan uit verbeteringen op drie onderdelen, te weten: bureaucratie & administratieve lasten, samenwerking & gelijkwaardigheid en (meer vertrouwen in) kwaliteit. Meer

Boete in de eerstelijnszorg zal niet meer uit de lucht vallen

De ACM geeft na veel onduidelijkheid toelichting op de toelaatbaarheid van samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders. Meer