Nieuws

Persoonsgebonden overgangsrecht of uitsterfregeling in het bestemmingsplan?

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat een uitsterfregeling in een bestemmingsplan meer rechtszekerheid biedt dan een persoonsgebonden overgangsrecht. Meer

Fraudeonderzoek, privacy en onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

Het risico op bewijsuitsluiting vormt voor verzekeraars wellicht de ultieme sanctie op schending van regels ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dit artikel schetst een overzicht van een aantal recente ontwikkelingen op dit gebied. Meer

Gederfde winst is ook schade

Als de ICT-voorzieningen haperen kan de ondernemer omzet en winst mislopen. De aansprakelijkheid van de leverancier voor dit soort schade is traditiegetrouw uitgesloten. Waarom is dat eigenlijk zo? En kan het niet anders? Meer

Het monstertruck-ongeluk, wie is aansprakelijk?

Jan van der Grinten geeft in het artikel van Rik Kuiper en Jarl van der Ploeg in De Volkskrant van 30 september 2014 inzicht in de complexe vraag wie aansprakelijk is voor het Monstertruck-ongeluk in Haaksbergen. Meer

Google Spain arrest in Nederland: meer vrijheid van meningsuiting, minder right to be forgotten voor criminelen

Joran Spauwen bespreekt het Google Spain arrest in Nederland en richt het vizier op criminelen die zoekresultaten over hun daden willen laten verwijderen uit zoekmachines. Meer

Hoge Raad schept meer duidelijkheid over verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

Bestuurders van vennootschappen, die tevens een beroep uitoefenen, kunnen soms worden geconfronteerd met een lagere norm voor aansprakelijkheid. Wanneer is dat? Meer

Omgevingsvergunning voor bouwen boven andermans grond is geen inbreuk op eigendomsrecht

Als een omgevingsvergunning toestaat dat gebouwd wordt boven het perceel van een ander, levert dat geen ontneming van eigendom of inbreuk op een eigendomsrecht op. Meer

Crowdfunding in de gezondheidszorg

Crowdfunding is hot. Hoe kan crowdfunding ook werken in de gezondheidszorg? Meer

De Wet werk en zekerheid: ingrijpende veranderingen gelden ook voor de gezondheidszorg

De Wet werk en zekerheid (WWZ) betekent ingrijpende veranderingen voor het arbeidsrecht. Lees hier de belangrijkste wijzigingen die zonder meer ook van groot belang zijn voor werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg. Meer

Verduidelijking begrip ‘bestuursorgaan’

Anita van den Berg licht de verduidelijkingen in de Afdelingsjurisprudentie over het begrip 'bestuursorgaan' toe. Hierbij wordt ook de conclusie die staatsraad advocaat generaal Widdershoven eerder in deze procedure uitbracht betrokken. Meer