Nieuws

Kun je de transitievergoeding omzeilen door een verkeerde opzegtermijn te hanteren?

Mag de werkgever (on)bewust een verkeerde opzegtermijn hanteren om de transitievergoeding te omzeilen? Meer

Hoe wetenschap de Hoge Raad verder helpt

Niet vaak kan een rechtstreeks verband worden gelegd tussen een publicatie en het oordeel van de hoogste rechter. Een van die zeldzame momenten waarin deze relatie wel kan worden gelegd is het recente belangrijke arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016, over voordeelstoerekening. Meer

Marjosse Hiel co-auteur ”Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen”

arjosse heeft als co-auteur bijgedragen aan het boek ''Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen'', gepubliceerd in juni 2016. Meer

De terugkijk met q.q.: Van Leuveren q.q./ING

Een bank die, met het faillissement van haart kredietnemer in zicht, na jaren van relatieve inactiviteit in de pandrelatie opeens een volmacht voor verpanding vraagt om vervolgens dagelijks tot verpanding over te gaan, doet dat natuurlijk niet voor niets, maar doet dat om haar positie in het naderende faillissement te versterken ten opzichte van de andere schuldeisers. Meer

Banenafspraak gehaald, geen quotum voor arbeidsbeperkten in 2017

Werkgevers hoeven in 2017 (nog) geen minimumaantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te hebben. Meer

“Netherlands Commercial Court”: eindelijk een alternatief voor grote (inter)nationale handelsgeschillen vanaf 1 januari 2017

In Nederland bestaan er geen specifieke handelsrechtbanken, dus rechtbanken die zich uitsluitend bezig houden met geschillen op het gebied van handelsrecht. Maar dat zal vanaf 1 januari 2017 met de oprichting van de zogenaamde “Netherlands Commercial Court” anders worden. Meer

Mediation en de Wet werk en zekerheid

Mediation is nog steeds een belangrijke tool voor werkgevers en werknemers om tot een oplossing te komen van een arbeidsconflict. Meer

Mediation als mogelijkheid voor het ontslagdossier?

Het ontslagrecht sinds 1 juli 2015 is een stuk meer rigide: UWV en de kantonrechter blijken vaker een verzoek om ontslag af te wijzen. In de praktijk leidt dit tot een grotere behoefte aan een schikking tussen partijen. Mediation kan daarvoor een oplossing bieden. Meer

KVdL Kunst: Kunstenaars uit Syrië en Eritrea

Sinds 25 juli is bij ons op kantoor het werk van kunstenaars uit Syrië en Eritrea te bewonderen. Meer

Ontslagaanvraag bij het UWV vanwege bedrijfseconomisch ontslag: denk aan het adviesrecht van de OR!

Recentelijk heeft het UWV een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels gepubliceerd. Hierin zijn met betrekking tot deze verplichting twee wijzigingen opgenomen ten opzichte van de eerste versie. Meer