Nieuws

KVdL Update: Actualiteiten medezeggenschap

De medezeggenschap is voortdurend in beweging. Niet alleen is de Wet op de Ondernemingsraden in 2013 op een aantal punten gewijzigd, ook leiden discussies tussen bestuurders en ondernemingsraden geregeld tot procedures. Meer

Vordering tot instelling van een OR

Wat zijn de mogelijkheden als de werkgever niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan om een ondernemingsraad in te stellen? Meer

Hof van Justitie: Gewone link maakt in principe geen inbreuk op auteursrechten

Joran Spauwen bespreekt de aanknopingspunten en gevolgen met betrekking tot de discussie die is ontstaan door de conclusie die het Hof van Justitie EU heeft getrokken over de zaak Svensson. Meer

Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De verschillende betrokken partijen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, accountants en banken, bespreken de gevolgen en geven mogelijke oplossingsrichtingen ter verbetering van de declaratieregels in de zorg. Meer

Rechtindezorg.nl: kennisplatform voor bestuurders en managers in de gezondheidszorg

Een nieuwe website met vooral praktische informatie en duiding van de meest recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Meer

Medisch specialisten mede-eigenaar ziekenhuis

Nederland kent binnenkort mogelijk het eerste ziekenhuis waarvan de medisch specialisten mede-eigenaar worden. Hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn de aandachtspunten? Meer

ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en een leverancier moet in ieder geval duidelijk antwoord geven op de vragen die er in de zorg, én de ICT, toe doen. Meer

Samenwerking op het gebied van inkoop Wmo botst met clusterverbod uit Aanbestedingswet 2012

De schoen wringt bij die laatste samenwerkingscategorie – gezamenlijke inkoop. De Aanbestedingswet 2012 kent namelijk een ‘clusterverbod’: verschillende overheidsopdrachten mogen niet ‘onnodig’ worden samengevoegd. Meer

ACM: Zorgaanbieders mogen niet met elkaar overleggen over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit

De ACM heeft geconcludeerd dat gezamenlijk overleg tussen zorgaanbieders over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit tot mededingingsrechtelijk risico’s leidt, ook wanneer dit op verzoek van het zorgkantoor of de gemeente gebeurt. Meer

Hoeveel uren loon betaal je bij een nul-urencontract?

Betekent een nul-urencontract dat je in het uiterste geval slechts nul uur hoeft uit te betalen? Zekerheid bestaat niet, zo blijkt. Meer