Nieuws

Huurder moet verhuurder toestaan gaskachel te vervangen

Ook open verbrandingstoestellen die eigendom zijn van huurders kunnen onderdeel uitmaken van een renovatievoorstel en kunnen dus worden vervangen door een veiliger verwarmingssysteem. Dat is een goede zaak. Meer

Renovatie van een huurwoning op verzoek van de huurder

Verhuurders moeten meewerken aan redelijke aanpassingen aan het verhuurde. Meer

Wob: kan het belang bij openbaarheid worden verzwaard?

Een opmerkelijke overweging van de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt te wijzen op een breuk met de eerder gevolgde lijn in Wob-zaken. Meer

Woningsluiting na eerste overtreding Opiumwet

Mag een burgemeester bij een eerste constatering van een handelshoeveelheid drugs een woning sluiten, zonder dat daaraan minder verstrekkende handhaving of een waarschuwing vooraf is gegaan? Die vraag is aan de orde in de uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2015. Meer

“Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes”

Minister Schippers heeft op 22 januari bekend gemaakt het voorgenomen wetsvoorstel voor goed bestuur in de zorg te heroverwegen. In de brief zet zij haar visie op de thema’s goed bestuur, medezeggenschap en toezicht uiteen. In dit artikel leest u wat dit voor bestuurders en toezichthouders in de zorg betekent. Meer

Het ontslagrecht omzeilen? Niet met dit trucje

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd sluiten, maar tegelijkertijd een beëindigingsovereenkomst afspreken en zo het ontslagrecht omzeilen? Mag niet. Meer

Borgt het participatiemodel Rode Kruis Ziekenhuis de betrokkenheid van alle specialisten?

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis groen licht van de ACM gekregen voor het invoeren van het participatiemodel. Maar borgt dit model voldoende de betrokkenheid van alle medisch specialisten bij belangrijke beleids- en strategiebesluiten van het ziekenhuis? Meer

Checklist ANBI anno 2015

De kwalificatie Algemeen Nut Beogende Instelling geeft belastingvoordelen. Een stichting/ instelling kan onder voorwaarden worden aangewezen als een ANBI. Meer

Het instemmingsrecht van de OR bij het wijzigen van een beloningssysteem

Is de keuze van de werkgever om de CAO te volgen en voor een bepaalde groep werknemers geen salarisverhoging toe te kennen instemmingsplichtig? Meer

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

Voor de internationale proces- en contractpraktijk staat een belangrijke verandering voor de deur. Vanaf 10 januari 2015 zal de nieuwe EEX-verordening, de Brussel Ibis-Verordening (Verordening (EU) 1215/2012), van toepassing zijn met belangrijke wijzigingen voor de praktijk, zoals vereenvoudiging van de internationale executie van vonnissen binnen de Europese Unie en versterking van de juridische positie van het forumkeuzebeding. Meer