Nieuws

Beëindiging kampement Occupy op het Malieveld

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de burgemeester het kampement terecht heeft beëindigd. Meer

Hoe zit het met opzegging bij een gefaseerde opdracht?

In de praktijk (als advocaat van diverse architectenbureaus en opdrachtgevers) maken wij vaak mee dat architecten een gefaseerde opdracht krijgen. DNR 2011 bevat daarvoor ook een mogelijkheid. Maar wat als de opdrachtgever de - gefaseerde - opdracht opzegt? In ieder geval belangrijk: leg afspraken over de fasering goed vast. Meer

Een overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar

In de Kroniek openbare-orderecht bespreken Jan van der Grinten en Anita van den Berg alle belangrijke ontwikkelingen, literatuur en jurisprudentie op het gebied van de openbare orde in het afgelopen jaar. Meer

Estro: is onfatsoenlijk ook onrechtmatig?

Het faillissement en de doorstart van kinderopvangbedrijf Estro zorgen voor veel ophef. Vormt deze pre-pack misbruik van faillissementsrecht? Meer

Onderaanneming en toezicht in de zorg

Het verlenen van zorg vereist in de regel een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”). Voor grote zorgorganisaties die over meerdere WTZi-toelatingen beschikken, kan dit tot een complexe governance situatie leiden. Het model van onderaanneming kan in deze gevallen uitkomst bieden. Meer

Verkiezingen ondernemingsraad ongeldig

Ondernemingsraad-verkiezingen die niet conform de wet en het reglement van de ondernemingsraad verlopen, kunnen tot gevolg hebben dat de verkiezingen ongeldig zijn en opnieuw moeten plaatsvinden. Meer

Waarom vakantiedagen duur kunnen uitvallen

Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van loon. Maar wat is dit loon precies? Meer

Vraag wie overtreding heeft begaan komt bij invordering dwangsommen niet meer aan de orde

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de geadresseerde van een invorderingsbesluit in een procedure daartegen niet meer kan aanvoeren dat hij geen overtreder is. Meer

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop neer dat de hij op drie verschillende manieren aan een ziekenhuis verbonden kan zijn, te weten op basis van een ambtelijke aanstelling, een arbeidsovereenkomst of een toelatingsovereenkomst. Meer

Waarschuwing voor onbevoegd voeren titel bedrijfsarts en schending beroepsgeheim

Een arts die onbevoegd de titel van bedrijfsarts voert en – zonder daarvoor consequent toestemming te vragen aan de werknemer – spreekuurverslagen met te veel informatie op medisch gebied aan de werkgever zendt, krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Meer