Nieuws

Tips bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst in de zorg

Er zijn vele samenwerkingsvormen te onderscheiden. Bij elk van die samenwerkingsvormen zijn er onderwerpen die aandacht behoeven. Lees meer Meer

Zorginstelling in zwaar weer: Spoedprocedures voor meldingen bij NZa en ACM

Zogenaamde spoedprocedures zorgen er bij een fusie of overname voor dat de meldingsprocedures bij de NZa en ACM snel doorlopen kunnen worden. Lees meer Meer

Een datalek! En nu?

Een datalek! En nu? Het team Privacy van Kennedy Van der Laan geeft antwoord met de Datalek Quickscan. Meer

Grote eigen verantwoordelijkheid consument bij overkreditering

De Geschillencommissie KiFiD dicht een consument een zeer grote eigen verantwoordelijkheid toe in een geval van onverantwoorde kredietverstrekking. Meer

Na WNT2 nu ook WNT3?

De WNT3 beoogt de normering te laten gelden voor alle medewerkers in de publieke en semipublieke sector, dus niet alleen de bestuurders. Meer

De WNT verder uitgerold. Klasseindeling zorg aangepast

Ook zorginstellingen moeten er aan geloven: de maximumbezoldiging van € 179.000 geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor bestuurders in de zorg. Meer

Ben je verplicht te melden dat de transitievergoeding bestaat?

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is een werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. Maar moet hij de werknemer er wel op wijzen dat deze vergoeding bestaat? Meer

Zorginstellingen, is uw geschilleninstantie Wkkgz-proof?

In het jaar 2016 moeten zorginstellingen hun klachtenprocedures in overeenstemming brengen met de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz). Zij moeten, kort gezegd, zorgen voor een supersnelle, gestroomlijnde en zorgvuldige klachtenprocedure en voor een kwalitatief hoogstaande geschillencommissie die tot € 25.000,-- per klacht aan schadevergoeding mag toekennen. Meer

Overschrijding maximale leencapaciteit hypotheek geoorloofd bij gunstig inkomensperspectief

Bij het afsluiten van een hypotheek kan en mag de bank rekening houden met positieve inkomensverwachtingen voor de toekomst van de aanvrager van een hypotheek. Dit oordeelde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening op 18 december 2015. Meer

Kennedy Van der Laan benoemt vier advocaten tot counsel

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kennedy Van der Laan haar advocaten Bart-Adriaan de Ruijter, Christien Wildeman, Floor Veltman en Otto Sleeking benoemd tot counsel. Meer