Duurzaamheid

Bij Kennedy Van der Laan krijg je géén auto van de zaak, maar een fiets. Groene stroom, biologische maaltijden, energiesparende lampen: bij alles wat we inkopen, letten wij op het milieu-effect. Zo hebben wij bereikt dat ons kantoor CO2-neutraal is. Ontdek wat Kennedy Van der Laan nog meer onderneemt qua duurzaamheid.

Enviu

Enviu-innovators in sustainability- Inspire, Involve, make it happen! Enviu ontwikkelt duurzame innovaties voor milieu -en sociale kwesties en start bedrijven op om deze innovaties op de markt brengen. Enviu werkt internationaal met een grote groep jongeren die hun krachten bundelen,Meer

CO2 neutraal

Kennedy Van der Laan heeft het energieverbruik en uitstoot van CO2 in 2007 laten meten door Ecofys. Volgens die nulmeting was Kennedy Van der Laan verantwoordelijk voor een uitstoot van ongeveer 520 ton CO2. Vervolgens hebben we zoveel mogelijk maatregelen genomen om de 'carbon footprint' van onzeMeer

Externe assistent Verenigde Naties

Kennedy Van der Laan faciliteert sinds begin 2012 een externe assistent van de Speciaal Rapporteur voor de Onafhankelijkheid van Rechters en Advocaten van de Verenigde Naties. De externe assistent is werkzaam op een werkplek binnen ons kantoor voor 20 uur per week. De Speciaal Rapporteur - opMeer

Fairfood International

Fairfood is een internationale campagne- en lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, die de voedingsmiddelenindustrie aanspoort haar ketens te verduurzamen. Zo wil Fairfood een bijdrage leveren aan de bestrijding van wereldwijde honger en armoede. Kennedy Van der Laan assisteerde Fairfood met hetMeer

Greenchoice

Kennedy Van der Laan zal per 1 januari 2010 gebruik gaan maken van 100% groene energie, via Greenchoice. Greenchoice is het enige Nederlandse energiebedrijf dat 100% duurzame energie levert. De door Greenchoice geleverde energie wordt uitsluitend opgewekt door duurzame bronnen zoals windmolens,Meer

Greenpeace

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en geweldloze acties wereldwijd werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Kennedy Van der Laan onderschrijft de door Greenpeace nagestreefde doelen. Daarom verrichten wij juridische werkzaamheden tegen eenMeer

Groene stroom

Kennedy Van der Laan zal per 1 januari 2010 gebruik gaan maken van 100% groene energie, via Greenchoice. Greenchoice is het enige Nederlandse energiebedrijf dat 100% duurzame energie levert. De door Greenchoice geleverde energie wordt uitsluitend opgewekt door duurzame bronnen zoals windmolens,Meer

Kantoorfietsen

Kennedy Van der Laan kiest er bewust voor om geen leaseauto's te verstrekken aan haar werknemers, maar om reizen met het openbaar vervoer of de fiets te stimuleren. Aan iedereen die in Amsterdam woont, wordt een fiets ter beschikking gesteld. Deze fiets wordt na een aantal jaren eigendom van deMeer

Kinderboerderij "Westerpark"

De kinderboerderij "Westerpark" is een stukje platteland in de stad. Deze vereniging is in 1998 opgericht met als doel: kinderen uit de stad vertrouwd te maken met dieren door middel van een laagdrempelige voorziening; een bijdrage te leveren aan het behoud van oude huisdierrassen. GelegenMeer

Stichting De Molen van Sloten

Stichting De Molen van Sloten bestaat uit een groep vrijwilligers die door hun werk de enige voor het publiek geopende nog functionerende molen in Amsterdam in stand houden. De Molen van Sloten is een stellingmolen uit 1847 die daadwerkelijk bijdraagt aan het op peil houden van waterhuishouding inMeer

Oprichten stichtingen

Kennedy Van der Laan staat graag stichtingen bij die op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig zijn. Onderstaande stichtingen hebben wij in 2009 en 2010 opgericht tegen een MVO-tarief en voorzien wij daar waar nodig van juridisch advies. Stichting Dialogue Advisory Group De DialogueMeer

Persvrijheidsfonds

Het Persvrijheidsfonds heeft tot doel om juridische procedures te ondersteunen met een principieel karakter, die het journalisten mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid hun werk te kunnen doen. Het Persvrijheidsfonds werkt daarbij regelmatig samen met Kennedy Van der Laan. Op 6 januariMeer

Qoin

Qoin ontwerpt, implementeert en ondersteunt Community Currencies, zowel ‘out of the box’ als op maat gemaakt. Ook onderzoekt Qoin de impact van Community Currencies en ontwikkelt nieuwe instrumenten en aanpakken om die impact te vergroten. Stichting Qoin werkt in 5 landen en is in 1998Meer

Recycling

 In samenwerking met Total Collect verzamelt Kennedy Van der Laan de gebruikte toners, cartridges en mobiele telefoons. Deze zijn voor de CliniClowns zeer waardevol! De CliniClowns Nederland krijgt voor de ingeleverde toners, cartridges en mobiele telefoons een vergoeding. Met dezeMeer

Reis Wijzer West race

Op 19 juli 2011 organiseerde Reis Wijzer West een race op het Mercatorplein. De race is een initiatief van Stadsdeel West (Gemeente Amsterdam). Drie deelnemers werden gevraagd heen en weer te rijden naar de Ten Katemarkt, één op de fiets, één met de tram en één met de auto. Degene die hetMeer

Roetz-Bikes: de nieuwe kantoorfietsen van Kennedy Van der Laan

Op 1 december 2011 zijn aan de medewerkers van Kennedy Van der Laan zes nieuwe kantoorfietsen van Roetz-Bikes gepresenteerd door Mark Groot Wassink en Tiemen ter Hoeven (de oprichters van Roetz-Bikes). Roetz-Bikes maakt duurzame fietsen zonder concessies te doen aan kwaliteit, vakmanschap enMeer

Sport & Zaken

Sport & Zaken is de matchmaker tussen sport en bedrijfsleven. De stichting brengt samenwerkingen tussen sportorganisaties en bedrijven met hart voor sport tot stand, die voor beide partijen rendement opleveren. Kennedy Van der Laan steunt het initiatief om het bedrijfsleven en sport met elkaarMeer

Stichting Day for Change

Day for Change gelooft dat microkrediet een effectief middel is in de strijd tegen armoede omdat het gebaseerd is op de kracht van mensen in ontwikkelingslanden. Day for Change wil mensen helpen zichzelf te helpen door het toegankelijk maken van microkrediet en financiële dienstverlening. EducatieMeer

STOP AIDS NOW!

STOP AIDS NOW! zet zich in voor de wereldwijde strijd tegen aids. STOP AIDS NOW! zorgt voor opvang en medicijnen, geeft aidswezen een toekomst, traint vrouwen en meisjes om zich weerbaarder te maken voor gevaren en helpt via voorlichting verspreiding van aids te remmen. Kennedy Van der Laan werktMeer

Street*Athletics

Het Street*Athletics project heeft als doel de Olympische sport- en verbroederingsgedachte onder jongeren in Nederland te verspreiden. Anno 2009 barst Nederland van het sportief en creatief talent op het gebied van straatsporten en subculturen. Deze nieuwe generatie wordt gekenmerkt doorMeer

Thee van Beautiful People

Kennedy Van der Laan heeft duurzame thee van Beautiful People in het assortiment opgenomen. Deze 'Sunleaf' thee wordt op de hooggelegen plantages van Sri Lanka verbouwd met het Fair-grounds principe, wat inhoudt dat er van elke kilo thee € 0,50 netto besteed wordt aan sociale projecten op deMeer

WakaWaka Foundation

WakaWaka Foundation is een internationaal opererende NGO gevestigd in Nederland. De organisatie strijdt voor het oplossen van de meest urgente milieu- en sociale problematiek op de wereld, door het verstrekken van veilige, duurzame en zelfvoorzienende lichtoplossingen en door het opleiden vanMeer

Wheels4all

Wheels4all plaatst buurtauto's in woonwijken die mensen 24 uur per dag kunnen gebruiken. Leden openen de auto met hun chipkaart en betalen alleen voor gebruik. Door autokosten variabel te maken helpt Wheels4all om een verantwoorde keuze te maken per rit: De fiets, het openbaar vervoer of de auto.Meer

Women Win

Women Win ondersteunt innovatieve en duurzame programma's die sport inzetten voor de emancipatie van vrouwen en meisjes in de wereld. Women Win stimuleert en ondersteunt maatschappelijke ontwikkelingen rondom sport die bijdragen aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen door het geven vanMeer

Zonnepanelen

Kennedy Van der Laan heeft in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in januari 2006 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van het kantoorpand. Er staan 112 zonnepanelen die per jaar een vermogen opleveren van ruim 16.000 kwh per jaar. Dit is gelijk aan het gemiddeld verbruik vanMeer