Mens en maatschappij

In ons vak is het onze verantwoordelijkheid slechts één belang te dienen: dat van onze cliënten. Dat is de kern van ons beroep en de maatschappelijke rol die ons als advocaten is toevertrouwd.

Maar we vormen ook een onderneming, die deel uitmaakt van de samenleving. En als onderneming weten we ons verantwoordelijk voor onze omgeving en de maatschappij, en voor de duurzaamheid van ons milieu. En we zijn blij als cliënten er ook zo over denken.