Evenementen

27 oktober 2014

Cursus: Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Er wordt onder meer aandacht besteed aan het ontwerp van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Ook de meest spraakmakende ontwikkelingen in de recente rechtspraak komen aan bod. Meer

27 oktober 2014

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse organiseert. Net als voorgaande jaren spreken Bestuursrecht advocaten Liesbeth Berkouwer, Jan van der Grinten en Anita van den Berg over uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen. Meer

28 oktober 2014

Cursus: Trademark licensing

In deze cursus bespreken we het opstellen van een goede merklicentie. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan recente rechtspraak over conflicten tussen de licentiegever en de licentienemer, waaruit lessen kunnen worden getrokken bij het redigeren van contracten. Meer

28 oktober 2014

Drieluik Aansprakelijkheid in de bouw, deel 1

In het najaar van 2014 organiseert Kennedy Van der Laan het Cursusdrieluik ‘Aansprakelijkheid in de bouw’. Advocaten uit het Team Bouw en het Team Verzekeringen & Aansprakelijkheid geven in deel 1 een algemene theoretische introductie op het onderwerp. Meer

30 oktober 2014

Actualiteitentraining: Awb

In 2013 is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op een aantal belangrijke onderdelen gewijzigd. Al deze wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de praktijk en leiden tot nieuwe jurisprudentie waarmee overheden en bedrijven rekening moeten houden. Meer

03 november 2014

Congres: Wet Werk & Zekerheid, Ingrijpende Wijzigingen in het Arbeidsrecht [Extern]

Specialisten vanuit de advocatuur, de rechterlijke macht, het ministerie van SZW en het UWV stellen u tijdens dit congres op de hoogte van deze ingrijpende wijzigingen en de consequenties voor uw arbeidsrechtpraktijk. Meer

04 november 2014

Cursus: Contracteren in het vastgoed: nieuwe stijl?

Samenwerken is het leukst en meest effectief als beide partijen profiteren. Dat geldt voor allerlei duurrelaties. Maar ook voor koop en andere “eenmalige” transacties in het vastgoed. Bottom line is dat een contract minder gericht wordt op het verdelen van risico’s, maar veel meer op de verdeling van winst. Meer

13 november 2014

Cursus: Arbeidsconflicten en de rol van mediation: oplossing of strategie?

In deze cursus wordt ingegaan op de inspanningen die van de werkgever en werknemer mogen worden verwacht bij een arbeidsconflict en een mogelijke ziekmelding als gevolg daarvan. Aan de hand van voorbeelden uit haar mediationpraktijk zal Eva Knipschild, NMI registermediator bij Kennedy Van der Laan, ingaan op de vraag hoe mediation een rol kan spelen bij de oplossing van het conflict. Meer