Evenementen

01 oktober 2015

KVdL Update: IT Security

Patrick Wit gaf op 1 oktober 2015 een update over IT security. Meer

24 september 2015

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands – big changes were implemented!

Dismissals in the Netherlands have always been complicated. Per 1 July 2015 big changes were implemented. Will these make dismissals easier or not? Meer

22 september 2015

KVdL Drieluik V&A deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 september vond het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats. Meer

17 september 2015

KVdL Update: De dilemma’s van het medisch beroepsgeheim

Tijdens deze bijeenkomst werden de dilemma’s in de medische praktijk besproken en onderzocht. Het doel van de bijeenkomst was om u handvatten en inzicht te geven in uw juridische positie mocht u worden gevraagd medische informatie te openbaren. Meer

08 september 2015

KVdL Update: Werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten

Tijdens deze Update werd er dieper ingegaan op de actuele ontwikkelingen van werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten. Meer

03 september 2015

KVdL Update: IT Recht – Internet of Things & more

Op 3 september werd de 'KVdL Update: Actualiteiten IT Recht – Internet of things en meer' gegeven door Joost Linnemann. Meer

02 juli 2015

Seminar: Openbare-orderecht

Beschikt de burgemeester over voldoende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? Seminar aan de hand van 3 actuele thema’s op 2 juli jl. in Amsterdam. Meer

26 mei 2015

Update: Legal Tech Meetup

In deze update werd ons meer verteld over Watson en cognitive computing, de toepassingen voor dienstverlenende organisaties, en mogelijke toepassingen voor het recht. Meer