Evenementen

26 augustus 2014

Cursus: Disfunctioneren en dossieropbouw

Welke begeleiding moet een werknemer krijgen, hoe wordt er zo effectief mogelijk een dossier opgebouwd en hoe om te gaan met een eventuele ziekmelding? Niet alleen de wettelijke kaders en de rechtspraak worden behandeld, maar er wordt juist ook ingegaan op de praktische toepasbaarheid. Meer

11 september 2014

Cursus: Het concurrentiebeding en andere arbeidsrechtelijke bedingen

Regelmatig speelt de vraag of een werknemer aan dergelijke beperkende bedingen gehouden kan worden. Wat zijn de wettelijke vereisten? Is het noodzakelijk om deze bedingen schriftelijk overeen te komen? En wat gebeurt er met de werking van de bedingen als sprake is van overgang van onderneming? Meer

23 september 2014

Cursus: Actualiteiten werkgeversaansprakelijkheid

Tijdens deze training worden juridische actualiteiten besproken rondom werkgeversaansprakelijkheid. Meer

25 september 2014

Cursus: Vergelijkende reclame en merkgebruik in reclame (online en offline)

Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van vergelijkende reclame? Hoe ver mag je bijvoorbeeld gaan met gebruik van humor ten opzichte van de concurrent? En in hoeverre mag het merk van een ander worden gebruikt in reclame? Meer

02 oktober 2014

Cursus: Actualiteiten in het huurrecht

Twee ervaren advocaten bespreken een aantal actuele thema’s binnen het huurrecht (woon- en bedrijfsruimte). Verschillende onderwerpen zullen de revue passeren. Meer

08 oktober 2014

Cursus: Aanbesteden in de zorgsector

Betere kwaliteit tegen lagere tarieven, met oog voor duurzaamheid. ‘Zorg 3.0’ vraagt om innovatie van zorgaanbieders en zorgafnemers. Meer

14 oktober 2014

Cursus: Medezeggenschap in beweging: de laatste ontwikkelingen en tips voor de praktijk

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het terrein van de wet- en regelgeving en een overzicht gegeven van de recente rechtspraak en het belang daarvan voor de praktijk. De nadruk ligt hierbij op praktische tips om optimale invulling te geven aan medezeggenschapstrajecten. Meer

27 oktober 2014

VNG Juridische 2-daagse 2014 [Extern]

Dit is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de VNG de juridische 2-daagse organiseert. Net als voorgaande jaren spreken Bestuursrecht advocaten Liesbeth Berkouwer, Jan van der Grinten en Anita van den Berg over uiteenlopende bestuursrechtelijke onderwerpen. Meer