Evenementen

08 september 2015

KVdL Update: Werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten

Tijdens deze Update wordt er dieper ingegaan op de actuele ontwikkelingen van werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten. Meer

17 september 2015

KVdL Update: De dilemma’s van het medisch beroepsgeheim

Tijdens deze bijeenkomst worden de dilemma’s in de medische praktijk besproken en onderzocht. Het doel van de bijeenkomst is om u handvatten en inzicht te geven in uw juridische positie mocht u worden gevraagd medische informatie te openbaren. Meer

22 september 2015

KVdL Drieluik V&A deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid

Op 22 september vindt het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 1: Bestuurdersaansprakelijkheid plaats. Meer

24 september 2015

KVdL Interactive: Dismissals in the Netherlands – big changes coming up!

Dismissals in the Netherlands have always been complicated. Per 1 July 2015 big changes will take effect. Will these make dismissals easier or not? Meer

01 oktober 2015

KVdL Update: IT Security

Patrick Wit geeft u op 1 oktober 2015 een update over IT security. Meer

15 oktober 2015

KVdL Drieluik V&A deel 2: Toezichtswetgeving in de verzekeringsmarkt

Op 15 oktober vindt het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 2: Toezichtswetgeving in de verzekeringsmarkt plaats. Meer

03 november 2015

KVdL Seminar: Mediarecht

Op 3 november vindt het KVdL Seminar: Mediarecht plaats. Meer

18 november 2015

KVdL Drieluik V&A deel 3: Beroepsaansprakelijkheid

Op 18 november vindt het KVdL Drieluikvermogensrecht deel 3: Beroepsaansprakelijkheid plaats. Meer

03 september 2015

KVdL Update: IT Recht – Internet of Things & more

Op 3 september wordt de 'KVdL Update: Actualiteiten IT Recht – Internet of things en meer' gegeven door Joost Linnemann. Meer

02 juli 2015

Seminar: Openbare-orderecht

Beschikt de burgemeester over voldoende bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde? Seminar aan de hand van 3 actuele thema’s op 2 juli jl. in Amsterdam. Meer

26 mei 2015

Update: Legal Tech Meetup

In deze update werd ons meer verteld over Watson en cognitive computing, de toepassingen voor dienstverlenende organisaties, en mogelijke toepassingen voor het recht. Meer

12 mei 2015

Update: Fraude in letselschaderegeling

In deze update werden de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak over fraude in de letselschaderegeling besproken. Meer

28 april 2015

Update: Actualiteiten zorgvastgoed

In deze cursus werd de meeste relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bouw, de (her)ontwikkeling, het gebruik en de exploitatie van zorgvastgoed besproken. Meer

21 april 2015

Update: Actualiteiten privacyrecht

Overzicht van handhavingszaken toezichthouder / rechtspraak / ontwikkelingen in wetgevingstrajecten / do’s and dont’s voor cliënten. Meer

16 april 2015

Seminar: Verandering ontslagrecht n.a.v. ingang WWZ 1 juli

U zult ongetwijfeld vernomen hebben dat het ontslagrecht met ingang van 1 juli 2015 zal wijzigen. Het betreft niet zomaar een wijziging, maar de meest ingrijpende wijziging van het Nederlands ontslagrecht sinds de Tweede Wereldoorlog. De ontslagregels zullen wijzigen, de procedures zullen een ander Meer

14 april 2015

KVdL Update: ‘Meerkat! Mag dat?’

Wat zijn de juridische implicaties van Meerkat en Periscope? Meer